logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Lidija Knorr, asistentica

Kontakt: lidijaknorr@gmail.com

Konzultacije: prema dogovoru putem e-maila

Biobibliografija

Lidija Knorr rođena je 26. kolovoza 1989. u Zagrebu. Od 2009. godine do 2013. pohađala je preddiplomski studij filozofije i religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje sveučilišne prvostupnice filozofije i religiologije. Od 2013. do 2017. pohađala je diplomski studij filozofije (nastavnički smjer) i informacijskih znanosti (smjer bibliotekarstvo) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje magistre edukacije filozofije i magistre bibliotekarstva. Za vrijeme studija primala je stipendiju Grada Koprivnice. Od 2018. godine pohađa poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje piše doktorsku disertaciju o temi »Privatizacija prirodnih dobara i odgovornost u doba globalizacije« (pod mentorstvom  prof. dr. sc. Hrvoja Jurića). Njezini istraživački interesi usmjereni su na ljudski odnos prema drugim živim bićima i prirodnom okolišu, problematici antropocentrizma i ne-antropocentričkih filozofijsko-etičkih pozicija, ekološkim pitanjima u kontekstu kapitalističke organizacije društva te primjerima privatizacije vode i drugih zajedničkih dobara iz raznih dijelova svijeta (Južna Amerika, Novi Zeland, Indija).

Nakon završetka diplomskog studija, 2017., zaposlena je u Centru za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradničkom zvanju asistentice. Također je suradnica Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Članica je Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva, čija je tajnica od 2020. godine. U svojstvu glavne tajnice sudjeluje u organizaciji međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića u Cresu te je članica Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike. Također je članica Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica.

Sudjelovala je na sljedećim međunarodnim znanstvenim skupovima:

 • Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska, 2017., s izlaganjem »The Concept of Standpoints in Knowledge Organization«, koautorstvo s Denisom Kosom;
 • Summer School »Bioethics in Context IV – Philosophy and Life Sciences in Dialogue: Theoretical and Practical Questions«, Kiten, Bugarska, 2017., s izlaganjem »Water as a Scientific, Philosophical and Social Issue«;
 • Dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 2017., s izlaganjem »Živjeti, najprije. Oštrenje kritike suvremenih ekonomskih modela u primjeni kroz metodološku platformu integrativne bioetike«, koautorstvo s Lukom Perušićem;
 • 14th Conference of the International Society for Clinical Bioethics »Biotechnological Human Enhancement: Social and Ethical issues«, Moskva, Rusija, 2017., s izlaganjem »Integrative Bioethics and the Hegelian Reversal in Contemporary Science«;
 • Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska, 2018., s izlaganjem »Deep Web and the Issue of Ethical Principles«;
 • Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Hrvatska, 2019., s izlaganjem »Aproprijacija vode i skriveni problem monocentričnosti«;
 • Summer School »Bioethics in Context VI – Human Beings, Nonhuman Beings, Nature«, Trogir, Hrvatska, 2019., s izlaganjem »Anthropocentrism, Capitalism, and the Concept of Freedom«,
 • Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija »Suvremene teme u odgoju i obrazovanju«, Zagreb, Hrvatska, 2019., s izlaganjem »Deep web i obrazovanje mladih«.

Objavila je sljedeće radove:

 • www: kritički potencijali anonimnog djela interneta, Jahr – European journal of bioethics 11 (2020) 2, str. 517–529;
 • Ivica Kelam: Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem, Filozofska istraživanja 36 (2016) 2, str. 371–386 (recenzija);
 • 16th Lošinj Days of Bioethics, Jahr – European journal of bioethics 8 (2017), str. 109–112 (izvještaj);
 • 17th Lošinj Days of Bioethics, Jahr – European journal of bioethics 9 (2018), str. 103–106 (izvještaj);
 • 18th Lošinj Days of Bioethics“ (izvještaj). JAHR: Europski časopis za bioetiku 10 (2019), str. 247–251 (izvještaj);
 • međunarodni transdisciplinarni simpozij »Bioetika i aporije psihe«, Filozofska istraživanja 39 (2019) 2, str. 495–515 (izvještaj).