logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Luka Perušić, asistent

Fotografirao: Zoran Pero Radaković

 

Kontakt / Contact:

E-adresa /// e-mail address: lperusic@yahoo.com

Lokacija /// Location:

Ivana Lučića 3, Odsjek za filozofiju, Katedra za etiku, soba C217. / Ivana Lučića 3, Department of philosophy, Chair for ethics, room C217.

Konzultacije /// Consulting hours:

ponedjeljkom, od 20.30 do 21.30 sati, soba C217; poslati obavijest o namjeri dolaska na konzultacije najkasnije 72 sata prije termina konzultacija. / monday, from 8.30 to 9.30 PM, room C217; before attending, send an e-mail message at least 72 hours prior to consulting hours.

Opći podaci /// General information:

Tijekom studija dobio je Rektorovu nagradu i nagradu »Franjo Marković«. Kao asistent radi od 1. veljače 2016. godine na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku. Dana 16. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti na temu »Bioetički aspekti suvremene znanosti«. Područje istraživačkog interesa uključuje integrativnu bioetiku, bioetiku, etiku, metafiziku, ontologiju, kozmologiju, fenomenologiju, hermeneutiku, filozofiju informacije, filozofiju tehnike, biopolitiku, filozofiju znanosti, filozofiju filma, filozofiju igre i probleme interdisciplinarnosti.

///

As as student, won a Rectorial award and “Franjo Marković” award for scientific contribution. Works as a teaching assistant at the Chair of ethics at the Department of philosophy and as a research assistant at the Centre for integrative bioethics. Currently finishing PhD studies with a thesis titled “Bioethical aspects of contemporary science”. Area of interest includes integrative bioethics, bioethics, ethics, metaphysics, ontology, cosmology, phenomenology, hermeneutics, philosophy of information, philosophy of technics, biopolitics, philosophy of science, philosophy of film, philosophy of game, and the problems of interdisciplinarity.

Nastava /// Classes:

 • »Uvod u filozofiju« (“Introduction to philosophy”), preddiplomski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • »Selected Topics in Philosophy (Introduction to Bioethics, Interdisciplinarity and Philosophy)«, preddiplomski i diplomski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • »Uvod u istraživački studij« (“Introduction to research study”), doktorski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Znanstvena djelatnost /// Scientific activity

 • Izvršni urednik časopisa u otvorenom pristupu Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. /// Managing editor for open science journals Filozofska istraživanja and Synthesis philosophica.
 • Suosnivač i dopredsjednik Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju. /// Cofounder and Vice president of Croatian association for scientific communication.
 • Od 2014. godine član Hrvatskog bioetičkog društva. /// Member of Croatian bioethics society.
 • Od 2015. godine član Hrvatskog filozofskog društva. /// Member of Croatian philosophical society.
 • Od 2015. godine član Glavnog tajništva Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. /// Member of Chief secretariat of the Centre of Excellence for integrative bioethics.
 • 2016. godine član Organizacijskog odbora konferencije »Price of Health« u okviru Dubrovnik International Bioethics Summer School međunarodnog programa.
 • Od 2016. godine vanjski savjetnik na programu »Bioetički inkubator – studentski bioetički forum« Udruženja studenata filozofije.
 • Od 2016. godine tajnik Hrvatskog bioetičkog društva.
 • Od 2016. godine član Organizacijskog odbora znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike.
 • Od 2016. godine voditelj programa »Bioetički utorak« Hrvatskog bioetičkog društva.
 • Od 2017. godine član Organizacijskog odbora međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe.
 • Od 2017. godine suizvoditelj i suosnivač programa »Aporije psihe: filozofske, bioetičke i psihijatrijske perspektive« Hrvatskog bioetičkog društva.
 • Od 2017. godine voditelj programa »Filozofi predstavljaju!« Hrvatskog filozofskog društva, u suradnji s Hrvatskim Bioetičkim Društvom, Krugom mladih urednika Filozofskih istraživanja i Udruženjem studenata filozofije.
 • Od 2018. godine član uredništva časopisa Agora.
 • Od 2018. godine član Organizacijskog odbora znanstvene manifestacije Dani Frane Petrića.
 • Od 2018. godine voditelj Dana otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Odsjek za filozofiju.
 • 2017.–2019. godine Znanstveni suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.
 • Od 2019. godine web administrator Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 2019. godine Dopredsjednik Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju.

Znanstveni članci /// Research paper

Eseji /// Essays

Pregledni članci /// Review paper

Prikazi /// Reviews

 • (2017.) »1926-2016 Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Discourse«, JAHR – European Journal of Bioethics 8 (2017) 2, str. 257–259.
 • (2016.) »Aldous Huxley: Perenijalna filozofija«, Filozofska istraživanja 141 (1/2016), str. 178–183.
 • (2015.) »Lore Hühn: Filozofija tragičnog«, Filozofska istraživanja 139, str. 581–583.
 • (2015.) »Mnoštvenost napnuća u pitanju o umjetnosti« (J. Nancy: Muze), Republika LXXI (2015) 1, str. 72–77.
 • (2014.) »Music after Deleuze« (E. Campbell: Music after Deleuze), Synthesis Philosophica 58, str. 437–442.
 • (2014.) »Poniranje u vigoroso kozmosa« (I. Mikecin: Heraklit), Republika, LXX/10, str. 69–74.
 • (2014.) »Identitet i kultura« (M. Labus, L. Veljak, A. Maskalan, M. Adamović: Identitet i kultura), Filozofska istraživanja, 133–134, str. 241–245.
 • (2014.) »Zašto trebamo humanistiku« (M. Nussbaum: Ne profitu), Republika LXX (2014) 5, str. 88–94.
 • (2014.) »O neizrecivom Gotovo-Ništa« (V. Jankélévitch: Smrt), Republika LXX (2014) 1, str. 88–93.
 • (2013.) »Kultura i društvo – onto-antropološka i sociološka perspektiva« (M. Labus: Kultura i društvo), Metodički ogledi 20/2, str. 185–190.
 • (2013.) »Životom kroz filozofiju« (B. Despot: Filozofijom kroz nefilozofiju), Republika LXIX (2013) 8-9, str. 118–122.
 • (2013.) »Izvor umjetničkog djela« (M. Heidegger: Izvor umjetničkog djela), Republika LXIX (2013) 5, str. 68–73.

 Izvještaji /// Reports

Diseminacije /// Dissemination

Gostovanja /// Guest appearances

 • (2019.) HTV1, Dobar dan, Hrvatska!, “Ovisnost o internetu i videoigrama”, voditelj: Branimir Farkaš.
 • (2019.) Radio Rojc, Demogogija, “Materijalizam i konzumerizam”, vodile: Noemi Legović, Andrea Lukanović.
 • (2018.) Eppur si muove, tribina »Igra Go i umjetna inteligencija«, gostovali: Damir Medak, Jan Šnajder, Luka Perušić.
 • (2018.) Zagreb Book Festival, tribina »Siri, how do you feel? – umjetna inteligencija i moral«, gostovali: Jan Šnajder, Luka Perušić, Nikša Gopčević.
 • (2018.) Crni mačak, »Jesu li videoigre nekada bile bolje«, gostovali Kristijan Pranjic, Ivica Cerin, Luka Perušić.
 • (2018.) Treći program Hrvatskoga radija, Kozmos i etos, »Agon-kompleks i logos kompleks«, autor i voditelj: Marito Mihovil Letica.
 • (2018.) Radio Sljeme, Vodič za moderna vremena, “Smisao života”, autorica i voditeljica: Vesna Turtula.
 • (2016.) SFeraKon, okrugli stol »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno?«, gostovali: Luka Perušić, Veljko Kukulj, Alen Ladavac, Tomislav Pongrac, Igor Lisac.