logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Povijest filozofije – seminar Empedoklo

Naziv predmeta: Povijesti filozofije – seminar

Naziv kolegija: Empedoklo

Naziv kolegija na engleskom jeziku: History of Philosophy– Seminar: Empedocles

Izvoditelj kolegija: dr. sc. Igor Mikecin, izv. prof.

ECTS bodovi: 3 ECTS boda

Nastavni jezik: hrvatski

Trajanje kolegija: zimski semestar, 2 sata tjedno

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: seminar

Opis kolegija: U kolegiju će se čitati i tumačiti sačuvani fragmenti Empedoklovih epova. U središtu pažnje bit će Empedoklov nauk o četirima korijenima (rhizai): ognju, uzduhu, vodi i zemlji, te o dvjema silama prisnosti i razdora koje ih miješaju i razdvajaju u vječnom kružnom kretanju, nauk o postanku i rasporedu cjeline bivajućih, zatim nauk o spoznaji, nauk o rađanju i naravi onoga živog, te nauk o duši i njenom ponovnom utjelovljenju. Nasuprot tradicionalnom razdvajanju „kosmološkog“ (O bivanju) i „etičkog“ (Očišćenja) nauka, zadaća je pokazati jedinstvo Empedoklove mudrosti. Tomu je pridonijelo i otkriće novih Empedoklovih tekstova u tzv. Strasbourškom papirusu, koji će se također obrađivati u seminaru.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Seminar je neposredno povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim grčkoj filozofiji, a također i s kolegijima iz predmeta Grčka filozofija.

Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje Empedoklovog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, priprema za nastavu čitanjem i proučavanjem Empedoklovog teksta i ostale ponuđene literature vezane uz njega, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje seminarskog rada na zadanu temu

Način provjere znanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje Empedoklovog teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika

Literatura:

Primarna literatura

Diels H. / Kranz, W. (izd.), Predsokratovci. Fragmenti I, Zagreb, 1983.

Sekundarna literatura

Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije I, Zagreb, 2006.

Primavesi, O., Empedokles Physika I. Eine Rekonstruktion des zentralen Gedankengangs, Berlin – New York, 2008.

Trépanier, S., Empedocles. An Interpretation, New York – London, 2004.

Izdanje izvornog teksta

Diels H. / Kranz, W. (Hrsg.), Die Fragmente der Vorsokratiker I-III, Zürich 61952.

Inwood, B., The Poem of Empedocles, A Text and Translation with an Introduction, Toronto 2001.

Martin A. / Primavesi, O. (Hrsg.), L’Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. gr. Inv. 1665–1666). Introduction, édition et commentaire, Berlin – New York, 1999.

Wright, M. R. (Hrsg.), Empedocles: The Extant Fragments, New Haven, 1981.