logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ljetni semestar 2016./17.

I. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Suvremena filozofska terminologija II (prof. Čačinovič / prof. Čačinovič, doc. Ankica Čakardić)
Uvod u filozofiju II (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić / doc. Tokić)
Uvod u filozofiju II (izv. prof. Jurić / izv. prof. Jurić, asistent Perušić)
Grčka filozofija II (doc. Tokić)
Grčka filozofija II (izv. prof. Mikecin / poslijedoktorand Ježić)
Logika I – uvod u simboličku logiku (izv. prof. Lauc)

B. Izborni kolegiji
Napomena: osim kolegija navedenih u ovoj rubrici, studenti 1. godine jednopredmetnog studija filozofije mogu odabrati i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u syllabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom.

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti

Etika II (prof. Čović / izv. prof. Jurić)
Filozofija politike II (doc. Raunić)
Filozofska antropologija (doc. Bogdanić)
Logika II (izv. prof. Lauc)
Ontologija II (prof. Veljak)
Povijest filozofije II  (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić / doc. Tokić, poslijedoktorand Ježić)
Povijest filozofije IV (doc Tokić)
Povijest filozofije VI (izv. prof. Mikecin / poslijedoktorand Ježić)

B. Izborni predmeti

Bioetika (izv. prof. Jurić)
Filozofija i psihoanaliza (prof. Mikulić)
Filozofija povijesti – Osnovni problemi (prof. Veljak)
Filozofija povijesti (doc. Selak)
Indijska filozofija 2 (doc. Kardaš)
Marx i marksističke filozofije (doc. Bogdanić)
Metodologija znanstvenog rada (izv. prof. Lauc)
Suvremena estetika (prof. Čačinovič)

C. Izborni seminari

Estetika – seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea (prof. Čačinovič / nasl. izv. prof. Filipović)
Seminar iz etike – Sloboda volje (prof. Čović / Kos, asistent)
Filozofija odgoja – seminar: Sport, ethos i odgoj (doc. Zagorac / doc. Zagorac, Škerbić, doktorand)
Filozofija politike – seminar: Pravo naroda i vječni mir (doc. Raunić)
Logika – seminar: Logika za filozofiju I  (izv. prof. Lauc)
Logika  Seminar: Logika i teorija izračunljivosti  (izv. prof. Lauc)
Filozofija povijesti – seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti (doc. Selak)
Ontologija – seminar: Ontologija demokracije IV  (doc. Selak / nasl. doc. Sunajko)
Povijest filozofije – seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla (doc. Tokić / prof. Banić-Pajnić)
Teorija spoznaje – seminar: Epistemologija i vjerojatnost (prof. Mikulić/ Žitko, asistent)
Teorija spoznaje – seminar: Modeli racionalnosti (prof. Mikulić / Žitko, asistent)
Seminar iz semiologije i filozofije jezika (prof. Mikulić)
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja (prof. Mikulić)

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

A. Nastavnički smjer

Obavezni predmeti

Filozofija odgoja (doc. Zagorac)
Nastavna praksa filozofije II (doc. Raunić)
Seminar iz Metodike nastave filozofije II (doc. Raunić)

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

B. Znanstveni smjer

Izborni predmet:
Filozofija znanosti (izv. prof. Lauc)

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

 

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu)

Estetika – opći predmet (prof. Čačinovič)
Filozofija odgoja – opći (doc. Zagorac)
Uvod u filozofiju II – opći (izv. prof. Mikecin, doc. Tokić/ doc. Tokić)
Uvod u filozofiju II – opći (izv. prof. Jurić/ izv. prof. Jurić, asistent Perušić)