logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Diplomski dvopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer

Diplomski dvopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer (od 2013./14.)

Naziv odsjeka: Odsjek za filozofiju
Naziv studija – naziv smjera: Diplomski dvopredmetni studij filozofije, znanstveni smjer
Stručni naziv: Magistar filozofije (mag. phil.)
Uvjeti upisa: Završen preddiplomski studij filozofije. Nije potreban uvjet o predznanju stranog jezika.
Trajanje: Program studija traje 2 semestra; na studiju filozofije studenti obavezno upisuju i stječu ukupno min. 30 ECTS bodova, što uključuje:

 • izborne kolegije (seminare i predmete) iz unutrašnje izbornosti (min. 9 ECTS bodova);
 • kolegije iz vanjske izbornosti (od 0 do max. 6 ECTS bodova);
 • konzultacije za sinopsis i za diplomski rad (2+3 ECTS boda u zimskom i ljetnom semestru);
 • izradu i obranu rada iz filozofije u opsegu min. 30 kartica (10 ECTS bodova) ili interdisciplinarni završni rad (treba imati opseg min 30 kartica za udio filozofije u radu).

1. SEMESTAR

1.1. OBAVEZNI KOLEGIJI

Napomena: Nema obaveznih predmeta; studenti ostvaruju ECTS bodove kroz konzultacije za izbor teme i izradu sinopsisa te kroz izborne kolegije.

Mentorske konzultacije I (priprema i prijava sinopsisa) (2V, 2 ECTS boda)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva diplomskih radova
Uvjet: nema
Ispit: ne
Ocjena: opisna (P)

1.2. IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA U 1. SEMESTRU

Studenti biraju biraju samostalno ili u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu;

studenti obavezno biraju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

 1. grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju;
 2. grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude Fakulteta; bodovni raspon od 0 ECTS do max. 6 ECTS bodova (kumulativno za zimski i ljetni semestar).

Napomena: student može upisati više od 6 ECTS bodova bodova iz predmeta vanjske izbornosti no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 9 ECTS bodova u zimskom i ljetnom semestru)

2. SEMESTAR

2.1. OBAVEZNI KOLEGIJI

Nema obaveznih predmeta; studenti ostvaruju preostale ECTS kroz konzultacije, izborne kolegije te završni pismeni rad:

Mentorske konzultacije II (priprema diplomskog rada) (2V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva diplomskih radova
Uvjet: nema
Ispit: ne
Ocjena: opisna (P)

2.2. IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA U 2. SEMESTRU

Studenti opcionalno upisuju kolegije, ovisno o:

 • stečenim ECTS bodovima u zimskom semestru

Studenti biraju samostalno ili u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu;

studenti obavezno biraju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

 1. grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju;
 2. grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude Fakulteta; bodovni raspon od 0 ECTS do max. 6 ECTS bodova (kumulativno za zimski i ljetni semestar).

Napomena: student može upisati više od 6 ECTS bodova bodova iz predmeta vanjske izbornosti no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 9 ECTS bodova u zimskom i ljetnom semestru)

2.3. ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD: PRAVILA ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 • u 1. semestru studija student odabire temu diplomskog rada kroz Mentorske konzultacije I (2 ECTS boda) te započinje pripremu sinopsisa diplomskog rada
 • u 2. semestru studija student upisuje Mentorske konzultacije II (3 ECTS boda) za pripremu diplomskog rada te do isteka akademske godine u kojoj je upisao studij prijavljuje temu diplomskog rada te izrađuje i predaje sinopsis

Završni diplomski rad iz filozofije u dvopredmetnom znanstvenom studiju donosi 10 ECTS bodova; evidentira se kao predaja i obrana završnog pismenog rada (min. 30 kartica kompjuterskog ispisa teksta); preduvjet su obavljene Mentorske konzultacije II;

 • u dvopredmetnom znanstvenom studiju filozofije studenti mogu prijaviti interdisciplinarni (međuodsječki) završni diplomski rad, uz prethodnu  pismenu suglasnost odabranog mentora i odobrenje Vijeća Odsjeka

Student mora do kraja diplomskog dvopredmetnog studija filozofije, znanstveni smjer, steći min. 30 ECTS bodova unutar kojih je obuhvaćeno sljedeće:

 • min. 15 ECTS bodova iz izbornih kolegija (min. 9 ECTS bodova iz kolegija s unutarnjom izbornošću te max. 6 ECTS bodova iz kolegija s vanjskom izbornošću;
 • ukupno 5 ECTS bodova iz Mentorskih konzultacija I i II;
 • 10 ECTS bodova iz diplomskog rada.

Opis dvopredmetnog diplomskog studija filozofije – znanstveni smjer (od 2007./08.)