logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Diplomski studij filozofije – nastavnički smjer

Diplomski dvopredmetni nastavnički studij (od 2015./16.)

Naziv studija – naziv smjera: Diplomski dvopredmetni studij filozofije, nastavni smjer
Stručni naziv: Magistar edukacije filozofije (mag. educ. phil.)
Uvjeti upisa: Završen preddiplomski studij filozofije. Nije potreban uvjet o predznanju stranog jezika.
Trajanje: Program studija traje 2 semestra; na studiju filozofije studenti obavezno upisuju i stječu ukupno min. 30 ECTS bodova, što uključuje:

 • modul Metodike nastave filozofije (2P/4S/3V, ukupno 16 ECTS bodova);
 • obavezni predmet Filozofije odgoja (2P, 4 ECTS boda);
 • Mentorske konzultacije I i II (1+1 ECTS bod u zimskom i ljetnom semestru),
 • izborne predmete (min. 3 ECTS boda);
 • diplomski rad iz filozofije (ili interdisciplinarni diplomski rad) (5 ECTS bodova). Opseg diplomskog rada je min. 20 kartica (diplomski rad iz filozofije) ili min. 20 kartica (udio filozofije u interdisciplinarnom diplomskom radu);
 • upis obaveznih i izbornih kolegija Centra za obrazovanje nastavnika.

1. HODOGRAM STUDIJA

 Kolegij Prvi semestar  ECTS po kolegiju  Ukupno 30 ECTS
Obavezni  Metodika nastave filozofije  4 11
 Seminar iz Metodike nastave filozofije I  3
 Nastavna praksa filozofije I  3
 Mentorske konzultacije I  1
 Izborni  izborni predmet ili seminar   u 1. i 2. semestru min. 3 ECTS  0-3 ECTS
 Kolegij Drugi semestar  ECTS po kolegiju  Ukupno ECTS
 Obavezni  Filozofija odgoja  4 11
 Seminar iz Metodike nastave filozofije II  3
Nastavna praksa filozofije II 3
Mentorske konzultacije II 1
Izborni izborni predmet ili seminar u 1. i 2. semestru min. 3 ECTS 0-3 ECTS
Diplomski rad na studiju filozofije 5 5

2. PRVI SEMESTAR

2.1. OBAVEZNI KOLEGIJI

Metodika nastave filozofije (2P, 4 ECTS boda)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 1. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: da
Ocjena: brojčana

Seminar iz metodike nastave filozofije I (2S, 3 ECTS boda)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 1. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: da
Ocjena: opisna

Nastavna praksa filozofije I (2V, 3 ECTS boda)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 1. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: ne
Ocjena: opisna

Mentorske konzultacije I (izbor teme, priprema i prijava sinopsisa diplomskog rada) (1V, 1 ECTS bod)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva diplomskih radova
Uvjet: nema
Ispit: Da

2.2. IZBORNI KOLEGIJI U ZIMSKOM SEMESTRU

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 3 ECTS boda kumulativno u zimskom i ljetnom semestru

3. DRUGI SEMESTAR

3.1. OBAVEZNI KOLEGIJI

Filozofija odgoja (2P, 4 ECTS boda)
Nositeljica/izvoditeljica: doc. dr. sc. Ivana Zagorac
Uvjeti za kolegij: nema posebnog uvjeta (upisan 2. sem. dvopredm. nast. studija filozofije)
Ispit: da
Ocjena: brojčana

Seminar iz metodike nastave filozofije II (2S, 3 ECTS boda)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: položen kolegij Seminar iz metodike nastave filozofije I
Ispit: da
Ocjena: opisna

Nastavna praksa filozofije II (2V, 3 ECTS boda)
Nositelj/izvođač: doc. dr. sc. Raul Raunić
Uvjeti za kolegij: odslušan kolegij Nastavna praksa filozofije I
Ispit: ne
Ocjena: opisna

Mentorske konzultacije II (priprema, izrada i predaja diplomskog rada) (1 V, 1 ECTS bod)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva diplomskih radova
Uvjet: obavljena obaveza
Ispit: Da
Ocjena: opisna

3.2. IZBORNI KOLEGIJI U LJETNOM SEMESTRU

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 3 ECTS bodova kumulativno u zimskom i ljetnom semestru

3.3. ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD: PRAVILA ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 • u 1. semestru studija student odabire temu diplomskog rada kroz Mentorske konzultacije I (1 ECTS bod) te započinje pripremu sinopsisa diplomskog rada
 • u 2. semestru studija student upisuje Mentorske konzultacije II (1 ECTS bod) za pripremu diplomskog rada te do isteka akademske godine u kojoj je upisao studij prijavljuje temu diplomskog rada te izrađuje i predaje sinopsis

Završni diplomski rad iz filozofije u dvopredmetnom studiju, nastavnički smjer donosi 5 ECTS bodova; evidentira se kao predaja i obrana završnog pismenog rada (min. 20 kartica kompjuterskog ispisa teksta); preduvjet su obavljene Mentorske konzultacije II.

Obavezni predmeti i kolegiji:

 • Metodika nastave filozofije
 • Seminar iz Metodike nastave filozofije I
 • Seminar iz Metodike nastave filozofije II
 • Nastavna praksa I
 • Nastavna praksa II
 • Filozofija odgoja (obavezan predmet od ak. godine 2015./16.)

Opći predmet (za fakultetsku ponudu; ne upisuju studenti filozofije)

 • Filozofija odgoja – opći predmet

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 17. lipnja 2010. za stjecanje nastavničkih kompetencija student je dužan ispuniti studijske obveze u iznosu od najmanje 60 ECTS bodova, pri čemu upisuje:

1. obavezne kolegije koji daju pedagoško-psihološko-didaktičko obrazovanje:

 1. Sustavna pedagogija (6 ECTS bodova),
 2. Psihologija odgoja i obrazovanja (6 ECTS bodova),
 3. Didaktika (6 ECTS bodova);

2. metodičke kolegije Odsjeka:

 • Metodika nastave filozofije (4 ECTS boda)
 • Seminar iz Metodike nastave filozofije I (3 ECTS boda)
 • Seminar iz Metodike nastave filozofije II (3 ECTS boda)
 • Nastavna praksa filozofije I (3 ECTS boda)
 • Nastavna praksa filozofije II (3 ECTS boda)
 • Filozofija odgoja (E ECTS boda)

3. izborne kolegije kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, ukoliko je to potrebno radi stjecanja ostatka do 60 ECTS bodova. Moguće je upisati izborne kolegije iz ponude:

Izborni kolegiji iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika

ili

unutar 60 ECTS bodova potrebnih za stjecanje nastavničkih kompetencija ubrojiti obavezne kolegije preddiplomskog studija filozofije kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje:

 • Logika I – uvod u simboličku logiku (6 ECTS bodova)
 • Logika II (6 ECTS bodova)
 • Etika I (3 ECTS boda)
 • Etika II (3 ECTS boda)

(više ovdje)

Napomena: Ne postoji obaveza upisivanja određenog broja izbornih kolegija iz ponude Centra za obrazovanje nastavnika, već student upisuje izborne kolegije ako mu je potrebno za stjecanje traženih 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijaju nastavničke kompetencije. Programski jednako su vrijedni kolegiji iz ponude Odsjeka i Centra za obrazovanje nastavnika.

4. Moguće je napisati diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom pri čemu se cjelokupan iznos ECTS bodova koje donosi diplomski rad (uključujući i Mentorske konzultacije I i II) ubraja u potrebnih 60 ECTS bodova kojima se razvijaju nastavničke kompetencije. (Detaljnije)

Opis studija – nastavnički smjer  2013./14.

Opis studija – nastavnički smjer  2007./08.