logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Preddiplomski dvopredmetni studij filozofije

OPĆI OPIS

Naziv studija: Preddiplomski dvopredmetni studij filozofije
Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; izvoditelj: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Trajanje: Preddiplomski dvopredmetni studij filozofije traje četiri godine; upisuje se nakon postupka prijamnog ispita na Filozofskom fakultetu. (Iako je zadržana shema preddiplomski-diplomski studij, studij filozofije u sadržajnom je smislu jedinstven studij.) Za upis studija filozofije nije potreban uvjet o predznanju stranog jezika. Za završetak potrebno je ostvariti min. 120 ECTS bodova.
Cilj studija: preddiplomski studij filozofije daje prvostupnici / prvostupniku radne sposobnosti razvijene općim obrazovanjem i uvježbavanjem discipliniranog i dokazima potkrijepljenog mišljenja. Takve sposobnosti mogu se koristiti na različitim područjima, primjerice u medijima, javnoj upravi i velikim organizacijama. Ujedno kao široki profil humanističke usmjerenosti omogućuje nastavak diplomskog studija mnogih humanističkih disciplina.
Stručni naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) filozofije

Hodogram (od 2016./17.)

Hodogram (do 2015./16.)