logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Doc dr. sc. Ivana Zagorac

E-mail adresa: izagorac@ffzg.hr

Životopis

Rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je filozofiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu 2012. godine stekla doktorat iz filozofije. Od 2006. godine zaposlena je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predstojnica je Katedre za filozofiju odgoja. Kao nositeljica ili izvoditeljica kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima iz područja filozofije odgoja, filozofije emocija i filozofije sporta.

U više navrata boravila je na stručnim usavršavanjima i studijskim boravcima u inozemstvu. Dobitnica je Marie Curie Newfelpro stipendije koju je provela na Ruhr-Universität Bochum, Njemačka (2014-–2015). Autorica je knjige Bioetički senzibilitet (2018), urednica zbornika O sportu drugačije. Humanistički aspekti sporta (2014) te su-urednica još dvaju zbornika radova. Samostalno ili u koautorstvu objavila je više od 20 znanstvenih radova te brojne druge radove. Izlagala je na većem broju konferencija, dijelom i kao pozvani predavač. Kao glavna ili pomoćna urednica sudjelovala je u objavljivanju svezaka iz biblioteke Sabrana djela Pavla Vuk-Pavlovića (2007–2016). Glavna je i odgovorna urednica časopisa Metodički ogledi. Članica je više uredništava domaćih i inozemnih znanstvenih časopisa. Bila je članicom više organizacijskih i programskih odbora znanstvenih konferencija. Recenzentica je brojnih znanstvenih publikacija. Uključena je u rad Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Također je i suradnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kao stručni recenzent sudjeluje i u znanstvenoj evaluaciji natječajnih prijava u sklopu Marie Skłodowska-Curie europskih projekata.

Ažurirana bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=284081