logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Kristijan Gradečak, mag. phil.

mag. phil. Kristijan Gradečak

konzultacije: petak, od 16.30 do 17.30h (C 209, tel. 4092-173)

e-mail adresa: kgradeca@ffzg.hr

Biografija

Rođen u Varaždinu 27. lipnja 1988. Tamo je pohađao osnovnu školu i gimnaziju (prirodoslovno-matematički smjer). 2007. upisao studij filozofije i informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomski studij završio 2014. godine, te iste upisao Poslijediplomski doktorski studij filozofije na temu Filozofija prirode i ideja vremena u Schellingovim Dobima svijeta. Dosad preveo nekoliko knjiga s njemačkog jezika, objavio nekoliko autorskih tekstova, radio korekture i lekture, prisustvovao i izlagao na više simpozija i stručnih susreta. Osobit interes za povijest filozofije, posebice filozofiju grčkog i njemačkog jezičnog područja, ontologiju, spoznajnu teoriju, filozofiju prirode, estetiku.

Član je Hrvatskog filozofskog društva (Upravni odbor), tajnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske, član Varaždinskog filozofskog kruga, član Kluba mladih urednika Filozofskih istraživanja.

Radovi u časopisima:

Schellingovo samorazumijevanje u povijesti filozofije, u časopisu Filozofska istraživanja (Vol. 40, 2020)

Pojam duhovne znanosti u Ciprinim Metamorfozama metafizike u časopisu Filozofska istraživanja (Vol. 38, 2018)

– prikaz zbornika: Schelling. Sloboda i zlo, Matica hrvatska, Zagreb; u časopisu Filozofska istraživanja (Vol. 40, 2020)

– prikaz knjige Hrvoja Vančika: Dvanaest predavanja iz filozofije kemije (sveučilišni udžbenik za studente PMF-a) u časopisu Filozofska istraživanja (Vol. 39, 2019)

– razgovor s Milanom Galovićem, objavljen u studentskom časopisu Čemu, Vol. XVI, No. 27

O spoznavanju u filozofiji, esej objavljen u studentskom časopisu Čemu, Vol. XVI, No. 27

O studiju filozofije u vezi s nekim pitanjima života; esej objavljen u studentskom časopisu Čemu, Vol XV, No. 26.

Prijevodi:

– Otto Weininger: Uz karakterologiju, objavljeno u časopisu Riječi (Vol. 3–4, 2021.), Matica hrvatska Sisak (prijevod s njemačkog)

– Rudolf Kassner: Moral muzike, Alfa, Zagreb 2020. (prijevod s njemačkog)

– Kurt Flasch: Meister Eckhart. Filozof kršćanstva, Naklada Breza, Zagreb 2020. (prijevod s njemačkog)

– F. Nietzsche: Pet predgovora za pet nenapisanih knjiga, Jesenski-Turk, Zagreb 2020. (prijevod s njemačkog)

– F. W. J. Schelling: Stuttgartska privatna predavanja, Naklada Breza, Zagreb 2019. (prijevod s njemačkog i pogovor)

– Ivo Pilar: Južnoslavensko pitanje, Hrvatsko zajedništvo et al., Zagreb 2018. (prijevod s njemačkog i pogovor)

– F. W. J. Schelling: Dobā svijeta, Naklada Breza, Zagreb 2016. (prijevod s njemačkog i pogovor)

Uredničke knjige

  1. v. Südland (i.e. Ivo Pilar) – Die südslawische Frage und der Weltkrieg, Hrvatsko zajedništvo et al., Zagreb 2018. (korektura i uređivanje prvog izdanja iz 1918.)

Javna izlaganja

– 2020. – gostovao na Trećem programu hrvatskog radija u emisiji Kozmos i etos, na temu Schellingove filozofije

– 2020. – održao dva predavanja u nastavi „Filozofske edukacije za građanstvo“ u organizaciji Udruge Filozofska kuća na temu Uvod u filozofiju i Aristotelova „Politika“

– 2018. – izlaganje povodom promocije knjige Ivo Pilar: Južnoslavensko pitanje u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv

– 2018. – izlaganje povodom promocije knjige Ivo Pilar: Južnoslavensko pitanje u Čakovcu, u organizaciji Matice hrvatske, ogranak u Čakovcu

– 2018. – izlaganje u sklopu organizacije IUC-a u Dubrovniku u suradnji s Bavarskom akademijom znanosti za filozofski simpozij: Schelling Sommerkurs: Der Anfang der Weltalter (1811.) s temom Die Grundgedanken zur Einleitung in die Weltalterphilosophie; (stipendist)

– 2018. – na stručnom skupu za nastavnike u organizaciji HFD-a u Varaždinu održao predavanje: Prikaz Schellingova sistema filozofije iz 1810.

– 2017. – na stručnom skupu za nastavnike u organizaciji HFD-a u Čakovcu održao predavanje o pojmu iskustva u spoznajnoj teoriji krajem 19. st.: Spoznajno-teorijsko utemeljenje znanosti duha

– 2017. – na Filozofskom fakultetu u Zagrebu izlaganje o J. G. Fichteu u organizaciji HFD-a u sklopu rasprave Rađanje njemačkog idealizma, a povodom predstavljanja knjige Lj. F. Ježića: Razvoj Fichteova jenskog sustava etc.

– 2016. – simpozij Hrvatskog filozofskog društva u Zagrebu: Čovjek u prostoru, s temom izlaganja: Goetheova prabiljka i problem doživljaja prostora ne-euklidske geometrije

Prisustvovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

– 2019. – u Tübingenu, prisustvovao na International Education Week – European Teacher Education, nastava izvođena u organizaciji Tübingen School of Education, Eberhard Karls Universität Tübingen; (stipendist)

– 2018. ­– u Đakovu, Filozofska škola Matice hrvatske u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu na temu: F. Nietzsche: Tako govoraše Zaratustra; (stipendist)

– 2018. – u Tübingenu, prisustvovao na International Education Week – European Teacher Education, nastava izvođena u organizaciji Tübingen School of Education, Eberhard Karls Universität Tübingen; (stipendist)

– 2018. – u Grožnjanu, studentski simpozij u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti i Odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu: Osjećaj

– 2017. – u sklopu organizacije IUC-a u Dubrovniku u suradnji s Bavarskom akademijom znanosti filozofski simpozij: Schelling Sommerkurs: Historisch-kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie (Historijsko-kritički uvod u filozofiju mitologije); (stipendist)

– 2016. – u Grožnjanu, Filozofska škola Matice hrvatske u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti na temu: Tragedija i bit kazališta; (stipendist)

– 2016. – u Grožnjanu, studentski simpozij u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti i Odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu: Umjetnost i tehnikaHeidegger

– 2016. – u Đakovu, Filozofska škola Matice hrvatske u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu na temu: Hegel: Predgovor Fenomenologiji duha; (stipendist)

– 2016. – u Poreču, simpozij u suradnji s radnom grupom “Logos Tübingen-Messina” s univerziteta u Tübingenu na temu: Platons Philebos (Platonov Fileb)

– 2015. – u Grožnjanu, studentski simpozij u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti i Odsjekom za filozofiju FFZG na temu: Glazba (povijesno-filozofijski uvod)

– 2015. – u sklopu organizacije IUC-a u Dubrovniku u suradnji s Bavarskom akademijom znanosti filozofski simpozij: Schelling Sommerkurs – Stuttgarter Privatvorlesungen; (stipendist)