logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Nastavna praksa filozofije II 2018./19.

Naziv kolegija: Nastavna praksa filozofije II

Nositelj kolegija: doc. dr. Raul Raunić

Izvođači kolegija: mentori nastavne prakse filozofije

Vrsta kolegija i oblik nastave: vježbe iz Metodike nastave filozofije

Status: obavezan kolegij za nastavnički smjer diplomskog studija filozofije

Trajanje: 1 semestar (ljetni), 2 sata tjedno

ECTS: 3 boda

Uvjeti za upis u kolegij: obavljena Nastavna praksa filozofije I

Cilj kolegija: Stjecanje i uvježbavanje osnovnih nastavničkih kompetencija u radu s mentorima i učenicima, a koje trebaju omogućiti samostalno izvođenje nastavnih jedinica iz filozofije, logike i etike

Obveze studenata: redovito pohađanje mentorske nastave, vođenje dnevnika nastavne prakse, samostalno izvođenje nastavnih jedinica. Analiza studentskih priprema za samostalno izvođenje nastavnih jedinica je sastavni dio ispita iz Metodike nastave filozofije

Sadržaj kolegija: Uz vodstvo iskusnih profesora mentora, vanjskih suradnika Filozofskog fakulteta, studentima je omogućeno da u gimnazijama i drugim srednjim školama, provedu sljedeće aktivnosti:

– slušaju mentorsku nastavu i iskustveno uče na temelju demonstracijskih metoda i oponašanjem modela;

– vode dnevnik nastavne prakse

– sudjeluju u analizama mentorske nastave s posebnim osvrtom na primijenjene metode i načine izvođenja nastavnih sadržaja, te moguće alternativne metodičke scenarije

-usvajaju različite vrste i načine nastavne komunikacije s posebnim osvrtom na interaktivnu nastavu, strukturirani dijalog i njegovanje kritičkog mišljenja

– u dogovoru s mentorom planiraju i izvode kraće (10-15 minutne) suradničke priloge u nastavi sa stručnom i metodičkom obradom određenog filozofskog, logičkog ili etičkog problema

– u dogovoru s mentorom planiraju i izrađuju stručne pripreme i metodičke scenarije za samostalna izvođenja nastavnih jedinica (određivanje nastavnih ciljeva, selekciju gradiva, načine privlačenja pozornosti i motivacije, načine strukturiranja i izvođenja nastavnih sadržaja, uporaba najprimjerenijih metoda, dijaloški potencijali u evokaciji, razumijevanju značenja i refleksiji nastavnih sadržaja, plan ploče, dopunski sadržaji u aspektu produbljivanja i/ili proširivanja teme)

– sudjeluju u analizama uspješnosti izvedbe vlastitih samostalnih javnih predavanja, kao i u analizama nastupa svojih kolega/ica s posebnim ciljem razvoja autokorektivnog i kritičkog mišljenja

– vrednuju angažman, uspjeh i napredak učenika

– stječu uvide u vođenje nastavničke administracije

– stječu uvide u zahtjeve nastavne profesije i etičke zahtjeve struke

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: rasprave i konzultacije