logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ljetni semestar 2021./2022. | Summer semester 2021/2022

 
Courses information in English is available via OBELIKS platform: http://theta.ffzg.hr/ECTS/Struktura/Element/79.

Preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni):

I. GODINA

Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Izborni kolegiji

Studenti prve godine jednopredmetnog i dvopredmetnog studija filozofije mogu odabrati izborne predmete i seminare iz programa za IIIV. godinu studija filozofije ako u silabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom željenog kolegija.

 


 

II—IV. GODINA

Obavezni predmeti:

Izborni predmeti:

Izborni seminari (3 ECTS):

 


 

Diplomski studij filozofije — nastavnički smjer

V. GODINA

Obavezni predmeti:

Izborni predmeti:

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

 

Diplomski studij filozofije — znanstveni smjer

V. GODINA

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

 


 

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu; ne upisuju ih studenti filozofije)

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Uvod u filozofiju I – opći