logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
CEEPUS – Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (Central European Exchange Program for University Studies)

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (Central European Exchange Program for University Studies, skraćeno: CEEPUS) omogućuje regionalnu akademsku mobilnost sveučilišnih nastavnika i studenata u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe koje su potpisnice Ugovora CEEPUS: Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo (Sveučilište u Prištini), Albanija, Makedonija, Rumunjska, Bugarska i Moldavija. Razmjene su započele 1. prosinca 1994., Hrvatska se je programu priključila 1995. Glavnina razmjena, tj. akademske mobilnosti, vrši se unutar mreža koje prijavljuju i vode za to udružene partnerske institucije iz zemalja potpisnica Ugovora CEEPUS. U manjem opsegu akademska razmjena (nastavnička ili studentska) može se ostvariti među institucijama tih zemalja i izvan ustanovljenih mreža u kategoriji „slobodnjaka“ (engl. freemover).


Mreža Philosophy and Interdisciplinarity

Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu od ak. god. 2016./2017. vodi prvu i jedinu mrežu u programu CEEPUS posvećenu primarno filozofiji, ali i interdisciplinarnim istraživanjima na širokoj filozofskoj osnovi, napose u području humanističkih i društvenih znanosti. Njen je glavni koordinator i ujedno naš odsječki koordinator izv. prof. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić (ljfjezic@gmail.com).

U ak. god. 2023./2024. i 2024./2025. u mrežu Philosophy and Interdisciplinarity uključeno je 26 partnerskih institucija u 14 zemalja. To su:

 1. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw (Instytut Filozofii, Wydzial Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
 2. Faculty of Philosophy, Pontifical University of John Paul II in Krakow (Uniwersytet Jana Pawla II w Krakowie)
 3. Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Charles University, Prague (Katedra filosofie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova)
 4. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ostrava (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita)
 5. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University in Trnava (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita)
 6. Institute of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Graz (Institut für Philosophie, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz)
 7. Department of General Humanities, Faculty of Humanities and Social Sciences, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest (Károli Gáspár Református Egyetem)
 8. Department of Philosophy and Communication Sciences, Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences, West University of Timișoara (Filosofie şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara)
 9. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 10. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Maribor (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru)
 11. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 12. Faculty of Philosophy and Religious Studies, University of Zagreb (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)
 13. Faculty of Teacher Education (Chair for Philosophy and Sociology), University of Zagreb (Katedra za filozofiju i sociologiju, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 14. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 15. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 16. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu)
 17. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu)
 18. Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad (Pedagoški fakultet u Somboru, Sveučilište u Novome Sadu)
 19. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Niš (Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu)
 20. Chair for Philosophy and Sociology, Faculty of Philosophy, University of Zenica (Katedra za filozofiju i sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici)
 21. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu)
 22. Faculty of Philosophy (Nikšić), University of Montenegro (Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore)
 23. Faculty of Philosophy, University of Prishtina (Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filozofik)
 24. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy, University St. Cyril and Methodius, Skopje (Institutot za filozofija, Filozofski Fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje)
 25. Faculty of Philosophy, University of Tetova (Fakulteti Filozofik, Universiteti i Tetovës)
 26. Faculty of Philosophy: Department of Philosophy, Department of History of Philosophy and Department of Logic, Ethics and Aesthetics, Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Filosofski fakultet, Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski)

Napomena: Mobilnost (nastavnička i studentska) može se ostvariti samo između institucija različitih država, ne i između institucija unutar jedne države.

Više o programu CEEPUS:

http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/ceepus/ (Agencija za mobilnost i programe EU)

https://www.ceepus.info/default.aspx#nbb (službena međunarodna stranica programa CEEPUS; opis i iznos stipendija za razmjenu u pojedine države mogu se naći pod njihovim nacionalnim zastavama)

letak Agencije za mobilnost i programe EU

Opće smjernice za studentske i nastavničke mobilnosti u mreži

Za sva dodatna pitanja i za iskazivanje interesa sudjelovanja u programu i razmjenu na neku od uključenih partnerskih institucija molimo javite se koordinatoru izv. prof. dr. sc. Ljudevitu Franu Ježiću na ljfjezic@gmail.com ili u doba njegovih redovnih konzultacija u sobi C219.