logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Logika – seminar: Odabrane teme filozofske logike II

Naziv kolegija: Seminar logike: Odabrane teme filozofske logike II
Nastavnik: Davor Lauc
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 2 sata seminara tjedno
Status: izboran
Oblik nastave: seminar sa studenskim izlaganjima i raspravama
Uvjet upisa: nema uvjeta

Cilj: Cilj je upoznati polaznike s jednom od područja filozofske logike te ih osposobiti za samostalno proučavanje relevantne literature
Sadržaj: Na uvodnom predavanju polaznici će odabrati jednu od ponuđenih tema iz šireg područja filozofske logike, na temelju svojih interesa i predznanja. Neke od ponuđenih tema su: Modalne logike; Logika i izračunljivost; Logika i umjetna inteligencija; Induktivna logika i filozofija vjerojatnosti; Logički i filozofski paradoksi; Filozofija matematike; Logika, ontologija i semantičke mreže;
Korištene metode: studenska izlaganja i rasprave
Studentske obveze: jedno samostalno izlaganje, sudjelovanje u raspravama
Način praćenja kvalitete i  uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Literatura:

Odabrana literatura ovisi o odabiru teme.