logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Doc. dr. sc. Luka Perušić / Assist. prof. Luka Perušić, PhD

Fotografirao: Zoran Pero Radaković

 

Kontakt / Contact:

E-adresa /// e-mail address: lperusic@yahoo.com

Lokacija /// Location:

Ivana Lučića 3, Odsjek za filozofiju, Katedra za etiku, soba C217. / Ivana Lučića 3, Department of philosophy, Chair for ethics, room C217.

Konzultacije /// Consulting hours:

ponedjeljak, od 18.30 do 19.30h, soba C217; Monday, from 6.30 to 7.30 PM, room C217

Opći podaci /// General information:

Kao docent radi na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju. Dana 11. studenog 2021. godine obranio je doktorsku disertaciju naslovljenu »Bioetički aspekti suvremene znanosti« i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz polja filozofije. Područje istraživačkog interesa uključuje kompleksnu teoriju i teoriju sustava, djelovanje i njegovu moralnu dimenziju, studije svemira, života, igranja i igre, tehnike, informacije i znanosti, biopolitiku, istraživačku metodologiju i probleme interdisciplinarnosti.

///

Works as an assistant professor at the Chair of ethics at the Department of philosophy. After successfully defending the thesis titled “Bioethical Aspects of Contemporary Science”, The degree of doctor of philosophy from the field of philosophy was earned on 11 September 2021. Area of interest includes complex theory and system theory, action and its moral dimension, studies of cosmos, life, play and game, technics, information and science, biopolitics, research methodology and problems of interdisciplinarity.

Nastava /// Classes:

 • »Uvod u filozofiju« (“Introduction to philosophy”), preddiplomski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • »Selected Topics in Philosophy [module Interdisciplinarity and Philosophy]«, preddiplomski i diplomski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • »Uvod u istraživački studij« (“Introduction to research study”), doktorski studij filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • »Kantova Kritika praktičkog uma« (“Kant’s Critique of Practical Reason”)

Znanstvena djelatnost /// Scientific activity

 • Hrvatsko filozofsko društvo /// Croatian Philosophical Society:
  • (2015. — ) član /// member.
  • (2016. — ) izvršni urednik znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica /// Managing editor for open science journals Filozofska istraživanja and Synthesis philosophica.
  • (2017. — ) član Organizacijskog odbora znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike /// member of the Organisation committe of the scientific-cultural manifestation Lošinj Days of Bioethics.
  • (2018. — ) član Organizacijskog odbora znanstvene manifestacije Dani Frane Petrića /// member of the Organisation committe of the scientific manifestation Days of Frane Petrić.
 • Hrvatsko bioetičko društvo /// Croatian Bioethical Society:
  • (2014. — ) član /// member.
  • (2014. — ) suvoditelj programa »Bioetički utorak« /// coleader of the programme »Bioethical Tuesday«
  • (2016. — 2020.) tajnik /// secretary.
  • (2020. — ) član Nadzornog odbora /// member of the Supervisory board.
  • (2017. — 2019.) suizvoditelj programa »Aporije psihe: filozofske, bioetičke i psihijatrijske perspektive«.
  • (2017. — 2020.) član Organizacijskog odbora međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe /// member of the Organisation committee of the international transdisciplinary symposium Bioethics and Aporia of Psyche.
 • Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju — ZNAK /// Croatian Association for Scientific Communication — ZNAK:
  • (2019.) suosnivač /// cofounder.
  • (2019. — ) dopredsjednik /// vicepresident.
 • Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku /// Centre of Excellence for Integrative Bioethics:
  • (2015. — ) član Glavnog tajništva /// member of Chief secretariat of the Centre of Excellence for integrative bioethics.
  • (2015. — ) član Znanstveno-istraživačkog odbora za konstitucionalnu liniju bioetičkog istraživanja /// member of the Research committe for the constitutive figuration of bioethical research.
  • (2015. — ) voditelj Suradničkog kruga studenata /// head of the Students Assembly.
 • Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • (2009. — 2016.) član /// member.
  • (2017. — ) počasni član /// honored member.
  • (2017. — ) vanjski savjetnik na programu »Bioetički inkubator — studentski bioetički forum« /// Outside advisor on programme »Bioethical incubator — students bioethics forum«.
 • Matica hrvatska /// Matrix Croatica
  • (2022. — ) član /// member.
 • (2016.) član Organizacijskog odbora konferencije »Price of Health«, Dubrovnik International Bioethics Summer School /// member of the Organisation committee for the conference »Price of Health«, Dubrovnik International Bioethics Summer School.
 • (2017. — 2019.) znanstveni suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.
 • (2018 — ) član uredništva časopisa Agora.
 • (2018. — ) voditelj Dana otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni članci /// Research papers

Eseji /// Essays

Prikazi /// Reviews

 Izvještaji /// Reports

Diseminacije /// Disseminations

Gostovanja /// Guest appearances

 • (2019.) HTV1, Dobar dan, Hrvatska!, “Ovisnost o internetu i videoigrama”, voditelj: Branimir Farkaš.
 • (2019.) Radio Rojc, Demogogija, “Materijalizam i konzumerizam”, vodile: Noemi Legović, Andrea Lukanović.
 • (2018.) Eppur si muove, tribina »Igra Go i umjetna inteligencija«, gostovali: Damir Medak, Jan Šnajder, Luka Perušić.
 • (2018.) Zagreb Book Festival, tribina »Siri, how do you feel? – umjetna inteligencija i moral«, gostovali: Jan Šnajder, Luka Perušić, Nikša Gopčević.
 • (2018.) Crni mačak, »Jesu li videoigre nekada bile bolje«, gostovali Kristijan Pranjic, Ivica Cerin, Luka Perušić.
 • (2018.) Treći program Hrvatskoga radija, Kozmos i etos, »Agon-kompleks i logos kompleks«, autor i voditelj: Marito Mihovil Letica.
 • (2018.) Radio Sljeme, Vodič za moderna vremena, “Smisao života”, autorica i voditeljica: Vesna Turtula.
 • (2016.) SFeraKon, okrugli stol »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno?«, gostovali: Luka Perušić, Veljko Kukulj, Alen Ladavac, Tomislav Pongrac, Igor Lisac.