logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije

Naziv predmeta: Osnovni problemi epistemologije
Nositelj: dr. sc. Borislav Mikulić, red. prof.; Izvođač: Mislav Žitko, asistent
ECTS: 3 bodova
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: proseminar
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski

Način provjere znanja: Seminarski rad i konzultacije.

Način praćenja kvalitete nastave: Izvještaji o čitanju (do 2 kartice teksta) unutar svake seminarske sesije

Cilj: Upoznavanje s ishodišnim problemima epistemologije uz uvod u suvremene epistemološke pravce; razvoj sposobnosti kod studenata za samostalni istraživački rad u području filozofije s naglaskom na postupke prepoznavanja problema i razvijanja argumentacije u skladu sa standardnima polja. Sekundarni cilj kolegija odnosi se na korištenje usvojenog znanja u drugim disciplinama i problemskim područjima.

Tradicionalni okvir za raspravu u epistemologiji

 1. Problem skepticizma: uvodna razmatranja
 2. Argumenti protiv skepticizma

Literatura: R.Decartes – Meditacije o prvoj filozofiji; Michael Williams – Skepticizam; B.Stroud – The Significance of Philosophical Scepticism

 1. Struktura znanja: od percepcije do vjerovanja
 2. Struktura znanja: istinito opravdano vjerovanje i Gettierovi prigovori

Literatura: Platon – Teetet; E.Gettier – Is Justified True Belief Knowledge?; J.Dancy – Uvod u suvremenu epistemologiju (pogl.1)

Pomoćna literatura: R.Audi – Epistemology (pogl. 1. i 8.); S.C.Hetherington – Knowledge Puzzles (pogl. 3., 4. i 5.); L.Zagzebski – Što je znanje?

 1. Klasični problemi opravdanja: fundacionalizam vs koherentizam
 2. Klasični problemi opravdanja: fundacionalizam vs koherentizam

Literatura: R.Descartes – Meditacije o prvoj filozofiji; E.Sosa – The Raft and the Pyramid; L.BonJour – Dijalektika fundacionalizma i koherentizma

Pomoćna literatura: S.Haack – Evidence and Inquiry (pogl.1), M.Williams – Uvod u suvremenu epistemologiju (pogl. 5., 6. i 7.)

 1. Rasprave o istini i spoznaji
 2. Rasprave o istini i spoznaji

Literatura: Platon – Država;  Descartes – Meditacija o prvoj filozofiji; Descartes – Rasprava o metodi

Pomoćna literatura: J. L. Austin – Truth; Richard Kirkham – Theories of Truth. A Critical Introduction (pogl. 3.i 4.); M.Steup, J.Turri i E.Sosa – Contemporary Debates in Epistemology (pogl. 14.); S.C.Hetherington – Knowledge Puzzles (pogl. 2)

 1. Uzročnost u filozofiji i znanosti
 2. Nedoumice oko indukcije

Literatura: Literatura: Platon – Fedon; D.Hume – Istraživanje o ljudskom razumu;

Pomoćna literatura: N.Goodman – Fact, Fiction and Forecast; C.Howson – Hume’s Problem of Induction and Justification of Belief; David Stove – Rationality of Induction

 1. Naturalizirana epistemologija
 2. Socijalna epistemologija
 3. Filozofija i probabilizam

Literatura: W.V.O Quine – Naturalized epistemology; Hilary Kornblith – U obranu naturalizirane epistemologije; L.BonJour – Against Naturalized Epistemology; A.Goldman i D.Whitcomb – Social Epistemology: Essential Readings; Mary Hesse – Revolutions and Reconstructions in Philosophy of Science; J. Habermas – Saznanje i interes; C.Howson i P.Urbach – Scientific Reasoning: Bayesian approach; L.Bovens i S.Hartmann – Bayesian Epistemology

Audi, Robert (1998) Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, Routledge

Austin, J.L. (1950) Truth, Aristotelian Society Supplement, 24(1)

BonJour, Laurence (1994) Against Naturalized Epistemology, Midwest Studies in Philosophy 19

BonJour, Laurence (2004) Dijalektika fundacionalizma i koherentizma u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja. John Greco i Ernesto Sosa (ur.), (hrvatsko izdanje s dodatkom priredio Borislav Mikulić), Jesenski i Turk

Dancy, Jonathan  (2001) Uvod u suvremenu epistemologiju, Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu

Decartes, Rene (2015) Meditacije o prvoj filozofiji, Kruzak, Zagreb (prev.Josip Talanga)

Descartes, Rene (1951) Rasprava o metodi, Matica hrvatska, Zagreb 1951.

Goldman, Alvin i Whitcomb, Dennis (2011) Social Epistemology: Essential Readings, Oxford University Press

Habermas, Jürgen (1975) Saznanje i interes, Nolit

Hetherington, Stephen Cade (1996) Knowledge Puzzles. An Introduction to Epistemology, Westview Press

Haack, Haack (1993) Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in Epistemology, Blackwell

Hesse, Mary (1980) Revolutions and Reconstructions in Philosophy of Science, Indiana University Press

Howson, Colin i Urbach, Peter (2005) Scientific Reasoning: Bayesian approach, Open Court

Hume, David (1988) Istraživanje i ljudskom razumu, Naprijed (prev.Ivo Vidan)

Gettier; Edmund (1963) Is Justified True Belief Knowledge?, Analysis, vol.23, str.121-123

Goodman, Nelson (1983) Fact, Fiction and Forecast, Harvard University Press

Kirkham, Richard (2001) Theories of Truth. A Critical Introduction, MIT Press

Hilary Kornblith (2004) U obranu naturalizirane epistemologije u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja. John Greco i Ernesto Sosa (ur.), (hrvatsko izdanje s dodatkom priredio Borislav Mikulić), Jesenski i Turk

Stroud, Barry (1984) The Significance of Philosophical Scepticism, Oxford University Press

Sosa, Ernesto (1980) The Raft and the Pyramid: Coherence versus Foundations in the Theory of Knowledge, Midwest Studies in Philosophy 5(1)

Platon (1979) Fileb i Teetet, Naprijed (prev.Milivoj Sironić)

M.Steup, J.Turri i E.Sosa (2014) Contemporary Debates in Epistemology, Wiley-Blackwell

Stove, David (1986) Rationality of induction, Oxford University Press

Quine, W. v. O. (2003) Naturalizirana epistemologija, u: Čuljak, Z. (ur.), Vjerovanje, opravdanje i znanje, Ibis grafika

Williams, Michael (2004) Skepticizam u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja. John Greco i Ernesto Sosa (ur.), (hrvatsko izdanje s dodatkom priredio Borislav Mikulić), Jesenski i Turk

Zagzebski, Linda (2004) Što je znanje? u: Epistemologija. Vodič kroz teorije znanja. John Greco i Ernesto Sosa (ur.), (hrvatsko izdanje s dodatkom priredio Borislav Mikulić), Jesenski i Turk