logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

konzultacije: ponedjeljak, od 17 do 18h (C219, tel. 4092-182)
e-mail adresa: imikecin@ffzg.hr

Životopis

Rođen je 1968. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studirao je filozofiju i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Zürichu (1988.-1994.), te klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru (1995.-1999.). Diplomirao je filozofiju i germanistiku 1994. u Zagrebu. Postdiplomski studij iz filozofije (1995.-1997.) završio je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s magistarskim radom Leibniz. Supstancijalitet i vrijeme. U sklopu doktorskog studija studirao je u akad. god. 2000./01. kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Tübingenu. Doktorirao je 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši disertaciju Religija, zajednica i sloboda u ranoga Hegela i Hölderlina.

Bio je asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zadru (1995.-1998.), gdje je držao seminarsku nastavu iz grčke filozofije i ontologije. Bio je viši asistent (2004.-2006.), a zatim i docent (2006.-2008.) na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje je predavao grčku filozofiju, uvod u povijest filozofije i filozofiju povijesti. Od akad. god. 2008./09. je docent, a od 2013./14. izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za povijest filozofije.

Publikacije

I. Knjiga

 • Mikecin, I.: Heraklit, Matica hrvatska, Zagreb 2013.

II. Znanstveni radovi

 • Mikecin, I.: Prijevod grčkog mišljenja u rimski svijet, pogovor u knjizi: M. T. Cicero, Libri politici II, De legibus / Zakoni, 193-210, Demetra, Zagreb, 1996., str. 193-210.
 • Mikecin, I.: Bit povijesti i povijesno prevođenje, Zaprešićki godišnjak, Matica Hrvatska, Zaprešić, 2002., str. 425-445.
 • Mikecin, I.: Umjetnost i tehnika, Filozofska istraživanja 90 (3/2003.), str. 801-820.
 • Mikecin, I.: Etičko opravdanje Rimskog imperija, Sociologija sela 159/160 (1-2/2003.), str. 131-143.
 • Mikecin, I.: Hölderlinovo shvaćanje povijesti I, Filozofska istraživanja 104 (4/2006.), str. 923-940.
 • Mikecin, I.: Hölderlinovo shvaćanje povijesti II, Filozofska istraživanja 105 (1/2007.), str. 95-111
 • Mikecin, I.: Sage und Laut. Zur Wesensbestimmung der Sprache im Spätwerk Martin Heideggers, u: D. Barbarić (hrsg.), Das Spätwerk Heideggers, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007., str. 199-209.
 • Mikecin, I.: Platonova poiesis, Filozofska istraživanja 108 (4/2007.), str. 885-911.
 • Mikecin, I.: Slika plovidbe u Platonovim dijalozima, u zborniku: Šegedin P./Žunec O. (prir.), Filozofiranje i more, Demetra, Zagreb, 2008., str. 187-210.
 • Mikecin, I.: Ciprina interpretacija Parmenida, u zborniku: Barbarić, D. (prir.), Vrijeme metamorfoza. Uz Metamorfoze metafizike Marijana Cipre, Matica hrvatska, Zagreb, 2009., str. 61-80.
 • Mikecin, I.: Sustav duše, u zborniku: Barbarić, D. (prir.), Platonov nauk o duši, Demetra, Zagreb, 2009., str. str. 151-216.
 • Mikecin, I.: Heraklitov logos, Phainomena. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko 72-73, Ljubljana, 2010., str. 113-138.
 • Mikecin, I., Filozofija, znanost i obrazovanje, u zborniku: Barbarić, D. (prir.), Čemu obrazovanje. Razmatranja o budućnosti sveučilišta, Matica hrvatska, Zagreb, 2011., str. 53-66.
 • Mikecin, I., Suprotnost, u zborniku: Šegedin P./Žunec O. (prir.), Zbližavanja, Matica hrvatska, Zagreb, 2012., str. 53-71.
 • Mikecin, I., Hegels Darstellung der Platonischen Philosophie in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Synthesis philosophica 54 (2/2012.), str. 237-244.
 • Mikecin, I., Povijesnost, u zborniku: Barbarić, D. (ur.), Bitak i vrijeme. Interpretacija, Matica hrvatska, Zagreb, 2013., str. 181-200.

III. Prijevodi

 • Ludwig Wittgenstein, Filozofijska istraživanja / Philosophische Untersuchungen, Globus, Zagreb 1998.
 • Hans-Georg Gadamer, Platonov Parmenid i njegov kasniji utjecaj, pogovor u knjizi: Platon, Parmenid, prev. P. Šegedin, Demetra, Zagreb 2002, str. 243-264.
 • Günther Patzig, Teologija i ontologija u Aristotelovoj Metafizici, u knjizi: Aristotelova Metafizika, zbirka rasprava, ur. P. Gregorić i F. Grgić, Kruzak, Zagreb 2003, str. 71-93.
 • Walter F. Otto, Bogovi Grčke. Slika božanskog u zrcalu grčkog duha, AGM, Zagreb 2004.
 • G. W. F. Hegel: Predavanja o povijesti filozofije, sv. 2., Demetra, Zagreb 2006.
 • M. Heidegger, Bitak i vrijeme, § 74. Temeljno ustrojstvo povijesnosti, u: Barbarić, D. (ur.), Bitak i vrijeme. Interpretacija, Matica hrvatska, Zagreb, 2013., str. 266-270.