logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

konzultacije: četvrtak, od 13.15h (C219, tel. 4092-182)
e-mail adresa: mtokic@ffzg.hr

Životopis

Životopis:

Rođen je 1977. godine u Kutini, gdje je završio osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirao je filozofiju i sociologiju 2005. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine pohađao je Poslijediplomski doktorski studij filozofije, a završio ga je 2010. obranivši disertaciju Odnos života i zdravlja u Platonovoj filozofiji.

Bio je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je kao asistent i viši asistent (2006-2010) držao seminarsku nastavu iz uvoda u filozofiju, etike i estetike, a kao docent (2011-2013) nastavu iz grčke filozofije, gnoseologije i estetike. Od akad. god. 2013/14. je docent, a od akad. god. 2016/17. je izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedri za povijest filozofije.

Objavio je jednu autorsku knjigu te nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Istražuje povijest filozofije (poglavito antičku i novovjekovnu filozofiju), teoriju umjetnosti te odnos filozofije i psihoterapije. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Član je Hrvatskog filozofskog društva, te kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Suradnik je na znanstvenom projektu Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja (voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Zagorac).

Publikacije

Autorske knjige:

  • Tokić, M.: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji, Pergamena, Zagreb, 2013.

Znanstveni članci:

  • Tokić, M: Kakvo filozofije u odgoju danasMetodički ogledi 11 (2/2005), 39–50.
  • Tokić, M.: O ženskom elementu u gnostičkim učenjimaFilozofska istraživanja25 (3/2005), 718–735.
  • Tokić, M.: Broj u slikarstvu Nikole BožidarevićaFilozofska istraživanja27 (2/2007), 453-464.
  • Tokić, M.: Plotinovo shvaćanje noetičke tvari na tragu Aristotelove usiologikeFilozofska istraživanja, 27 (2/2007), 855-866.
  • Tokić, M.: Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti– s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija. Filozofska istraživanja 30 (1-2/2010), 33-60.
  • Tokić, M.: Platonova gimnastikaMetodički ogledi19 (1/2012), 1; 11–22.
  • Tokić, M.: Platon i Plotin o glazbi. Filozofska istraživanja 36 (2/2016), str. 193–202.
  • Tokić, M.: Metodika Jadranke Damjanov osviještavanje doslovnog vida osjetilnog opažanja. Metodički ogledi23 (1/2016), str. 7–25.
  • Tokić, M.,: An Encounter Between Philosophy and Modern PsychotherapySynthesis philosophica 32 (2/2018), str. 467–482.