logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Metafizika

Naziv predmeta: Metafizika
ECTS: 4 boda
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanja s diskusijom
Trajanje: 1 semestar, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: položen ispit iz Suvremene filozofske terminologije
Način provjere znanja: ispit
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohadanje nastave i konuzltacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: Studenti/ice na sustavni se način uvode u problematiku teorijske filozofije, ovladavaju temeljnom pojmovnom aparaturom klasične i suvremene metafizike, zadobivaju bazični uvid u povijest teorijske filozofije i njezinu povezanost s praktičkom filozofijom i relevantnim oblicima duhovnosti, te stječu nužne kompetencije za praćenje kolegija ontologije.
Sadržaj: Definicija pojma metafizika, te odnos metafizike spram ontologije i drugih sastavnica teorijske filozofije. Osnovni pojmovi ontologije i metafizike, geneza i razvitak pojmova, antiteze monizma i dualizma, bitni metafizičari prošlosti (Elejci, Platon, Aristotel, Augustin, Toma Akvinski, Descartes, Spinoza, Leibniz), njihova suvremenost i aktualnost, glavni pravci njihove interpretacije i recepcije u suvremenoj filozofiji, interpretacijski sporovi i kriteriji njihova prosuđivanja. Pokušaj odgovora na pitanje: Zašto su antimetafizičke pozicije najčešće po svojoj naravi i same oblici metafizike? Pregled argumentacije protuslovnih odgovora na pitanje: Je li uopće moguća filozofija bez metafizike?
Nositelj: dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

 

Literatura:

Obvezna

 • Platon, Teetet, Naprijed, Zagreb 1979.
 • Platon, Država, Naklada Jurčić, Zagreb 1997; Kultura, Beograd 1957.(i druga izdanja)
 • Aristotel, Metafizika, izd. Kultura, Beograd 1971; izd. HSN, Zagreb 1992.
 • Aristotel, Fizika, izd. Liber, Zagreb 1987; izd. HSN, Zagreb 1992. (u obzir dolaze i druga izdanja)
 • Albertus Magnus, Philosophia realis, Demetra, Zagreb 1994.
 • Toma Akvinski, Izabrano djelo, Globus, Zagreb 1981.
 • Toma Akvinski, Izbor iz djela, Naprijed, Zagreb 1990.
 • Ivan Duns Škot, Rasprava o prvom principu, Demetra, Zagreb 1997.
 • Descartes, Kartezijanske meditacije, CKD, Zagreb 1975.
 • Spinoza, Etika, Demetra, Zagreb 2000.
 • Leibniz, Izabrani filozofski spisi, Naprijed, Zagreb 1980.

Dopunska

 • Eduard v. Hartmann, Geschichte der Metaphysik, Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1969.
 • Hans Driesch, Metaphysik, Hirt, Breslau 1924.
 • Ludwig Baur, Metaphysik VI, J. Koesel, München 1922.
 • Metaphysics: contemporary readings (prir. J. R. Loux), Routledge, London 2001.
 • Karl Jaspers, Metaphysik, Springer, Berlin 1956.
 • Aristotelova Metafizika (zbirka rasprava, prir. P. Gregorić i F. Grgić), KruZak, Zagreb 2003.
 • Dietrich von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft, Habbel, Regensburg 1955.
 • F. Gregoire, Les grands problemes metaphysiques, PUF, Paris 1962.
 • Pavao Vuk-Pavlović, Spoznajna teorija i metafizika, JAZU, Zagreb 1928. (ili Spoznaja i spoznajna teorija, HFD, Zagreb 2009.)
 • Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen 1966.
 • Martin Heidegger, Kant i problem metafizike, Mladost, Beograd 1979.
 • Hans Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike, Demetra, Zagreb 1997.
 • Ernst Tugendhat, Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, W. de Gruyter, Berlin 1967.
 • Bitak i povijesnost (ur. D. Rodin), Liber, Zagreb 1982.
 • Joachim Ritter, Metafizika i politika, Informator, Zagreb 1987.
 • Mihailo Đurić, Niče i metafizika, Prosveta, Beograd 1984.
 • Marijan Cipra, Metamorfoza metafizike, MH, Zagreb 1999.
 • Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja, Demetra, Zagreb 2006.
 • Vesna Batovanja, Martin Heidegger: mišljenje koje se više ne razumije kao metafizika, Breza, Zagreb 2007.
 • Lino Veljak, Horizont metafizike, HFD, Zagreb 1988.
 • Ante Pažanin, Metafizika i praktična filozofija, Školska knjiga, Zagreb 1988.
 • Abdulah Šarčević, Metafizika Zapada i njeno prevladavanje, Svjetlost, Bemus, Sarajevo 2005.