logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Konzultacije: pon. od 12.00 h (C217, tel. 4092-180)

E-mail adresa: hjuric@yahoo.com

Biografija:

Rođen je 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. godine.

Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 2009. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2019. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na nekoliko drugih visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Austriji, kao i u obrazovnim programima nevladinih organizacija.

Kao znanstveni novak, suradnik-istraživač i voditelj sudjelovao je ili još uvijek sudjeluje u provedbi niza domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata.

Od osnivanja, 2013., suradnik je i tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je voditelj postao 2018. Od 2014. je suradnik i glavni tajnik, a od 2018. i zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, koji je proglašen 2014. odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te se ostvaruje pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao instituciji nositeljici Centra. Od osnivanja 2017. godine, voditelj je Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovao je s izlaganjima na više od 150 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a osim toga je održao u Hrvatskoj i inozemstvu osamdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga.

Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke „Filozofska istraživanja“ pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke „Bioetika“ u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Član je uredništva i u nekoliko drugih znanstvenih časopisa. Uredio je više od pedeset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva.

Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od osnivanja 2002. godine, glavni je tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Uz to je bio član i/ili tajnik organizacijskih i programskih odbora u tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te predsjednik organizacijskog odbora šest međunarodnih skupova i jednog domaćeg znanstvenog skupa.

Objavio je pet autorskih knjiga i jedan udžbenik te bio suurednik pet znanstvenih zbornika. Uz to, objavio je pedesetak znanstvenih članaka i više od dvjesto stručnih, esejističkih i plublicističkih članaka.

Primarno se bavi praktičkom filozofijom, etikom i bioetikom, ali u područja njegova znanstvenog i stručnog interesa također spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

Bibliografija:

(Knjige)

Filozofija i rod [zbornik radova], ur. Gordana Bosanac, Hrvoje Jurić, Jasenka Kodrnja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005.

Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Pergamena, Zagreb, 2010.

Filozofija i mediji [zbornik radova], ur. Hrvoje Jurić, Sead Alić, Hrvatsko filozofsko društvo – Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014.

Izazovi humanizma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2018.

Tekst i kontekst bioetike, Pergamena – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb, 2019.

Euforija i eutanazija. Akutni zapisi o kroničnim problemima, Sandorf – Mizantrop, Zagreb, 2019.

Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja [zbornik radova], ur. Ante Čović, Hrvoje Jurić, Pergamena – Hrvatsko filozofsko društvo – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb, 2019.

Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana [zbornik radova], ur. Josip Guć, Hrvoje Jurić, Pergamena – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za integrativnu bioetiku  – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb – Split, 2020.

Pandemija kao simptom, DAF, Zagreb, 2021.

Filozofija. Udžbenik filozofije u četvrtom razredu gimnazija [koautorica: Katarina Stupalo], Školska knjiga, Zagreb, 2021.

Praktička ontologija. Povodom 70 godina Lina Veljaka [zbornik radova], ur. Goran Sunajko, Hrvoje Jurić, Marija Selak Raspudić, Hrvatsko filozofsko društvo – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.

(Članci – izbor)

Princip očuvanja života i problem odgovornosti, Filozofska istraživanja, 18 (1998) 4, br. 71, str. 895–900; također u: Ante Čović (ur.), Izazovi bioetike, Pergamena – Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2000., str. 141–148.

Filozofijska hermeneutika i praktična filozofija Hans-Georga Gadamera, Filozofska istraživanja, 20 (2000) 4, br. 79, str. 615–650.

Gadamer o odnosu teorije i prakse u filozofiji i medicini, u: Damir Barbarić, Tomislav Bracanović (ur.), Gadamer i filozofijska hermeneutika, Matica hrvatska, Zagreb, 2001., str. 145–176.

Mora li tubitak jesti? Heideggerova analiza tubitka i Jonasova filozofijska biologija, Filozofska istraživanja, 22 (2002) 1, br. 84, str. 37–53.

Etika i politika, bioetika i biopolitika, Socijalna ekologija, 11 (2002) 3, str. 233–244.

Rađanje s predumišljajem. Ili: Sjećaš li se Louise Brown?, Treća, 4 (2002) 2, str. 128–151.

Tko i što je čovjek? Napomene uz povijest ograničavanja pojma ‘čovjek’, Filozofska istraživanja, 23 (2003) 3, br. 90, str. 753–760.

Utopie – Anti-Utopie – Post-Utopie – Utopie. Zu Jonas’ Kritik des marxistischen Utopismus, Synthesis philosophica, 18 (2003) 1–2, br. 35–36, str. 207–225; također: Utopija – anti-utopija – post-utopija – utopija. Uz Jonasovu kritiku marksističkog utopizma, Filozofska istraživanja, 23 (2003) 4, br. 91, str. 1141–1156.

Philosophische Zeitschriften in Kroatien von den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute, u: Georgi Kapriev (ur.), Philosophie in Südosteuropa. Stand der Forschung und der Veröffentlichungen, Iztok-Zapad, Sofia, 2004., str. 65–78.

Kangrgina riječ o zavičaju, Filozofska istraživanja, 24 (2004) 3–4, br. 94–95, str. 757–762.

Svijet kao samovolja i predrasuda. Schopenhauer o spolnosti i o ženama, Filozofska istraživanja, 25 (2005) 4, br. 99, str. 791–804; također u: Gordana Bosanac, Hrvoje Jurić, Jasenka Kodrnja (ur.), Filozofija i rod, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005., str. 49–65.

Utjecaj Katoličke crkve u Hrvatskoj na politiku reproduktivnih i seksualnih prava i zdravlja [s Marinom Škrabalo], u: Simona Goldstein (ur.), Otvorenost društva – Hrvatska 2005., Institut Otvoreno društvo, Zagreb, 2005., str. 166–198.

Žene i priroda: Prilozi za kritiku ekofeminizma, u: Ankica Čakardić, Ana Jelušić, Daniela Majić, Tanja Ratković (ur.), Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, Centar za ženske studije, Zagreb, 2007., str. 97–110.

Contemporary Croatian Philosophy [s Mislavom Kukočem], u: Maija Kule (ur.), Philosophy Worldwide: The Current Situation. Materials for the International Cooperation and Philosophical Encounters, FISP – University of Latvia, Riga, 2007. (ISBN: 978-9984-624-51-8), str. 102–115.

Stützpunkte für eine integrative Bioethik im Werk Van Rensselaer Potters, u: Ante Čović, Thomas Sören Hoffmann (ur.), Integrative Bioethik / Integrative Bioethics, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2007., str. 68–92; također: Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera, u: Velimir Valjan (ur.), Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007., str. 77–99; također u: Ana Borovečki, Slobodan Lang (ur.), Javno zdravstvo, etika i ljudska prava, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, 2010., str. 33–53; također: Potpirnite točki za integrativnata bioetika vo deloto na Van Renselar Poter, Filozofija, br. 31, 2011., str. 19–31; također: The Footholds of an Integrative Bioethics in the Work of Van Rensselaer Potter, Facta Universitatis, 15 (2017) 2, str. 127–144.

Bioetika u Hrvatskoj [s Ivanom Zagorac], Filozofska istraživanja, 28 (2008) 3, br. 111, str. 601–611; također u: Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski (ur.), Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016., str. 323–332.

Humanizam, transhumanizam i problem rodno-spolne drugosti, Treća, 10 (2008) 1, str. 27–44.

Životinjska duša i životinjska prava. Pitanja i odgovori (o) filozofiji Hansa Jonasa, Arhe, 6 (2009) 2, str. 107–120; također: Tierseele und Tierrechte. Fragen und Antworten zur Philosophie Hans Jonas’, u: Walter Schweidler (ur.), Wert und Würde der nichtmenschlichen Kreatur / Value and Dignity of the Nonhuman Creature, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2010., str. 111–123.

Euthanasia in the Context of Croatian Healthcare System, Legislation and Bioethical Discussions, u: Brigitte E. S. Jansen, Nada Gosić (ur.), Croatia: Politics, Legislation, Patient’s Rights and Euthanasia, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2011., str. 93–117.

O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina, Filozofska istraživanja, 31 (2011) 3, br. 123, str. 491–498.

Odgovornost za dijete kao paradigma bioetičke odgovornosti, u: Ante Čović, Marija Radonić (ur.), Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji, Pergamena – Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011., str. 49–62.

Crucifixion of the Identity: Persons and Beings, Bodies and Genes, u: Sibila Petlevski, Goran Pavlić (ur.), Spaces of Identity in the Performing Sphere, Fraktura – Akademija dramske umjetnosti, Zagreb, 2011., str. 163–187.

Feminism in the Light of the Bioethical Pluri-Perspectivism, u: Ante Čović (ur.), Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus / Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2011., str. 237–243.

Hans Jonas’ Integrative Philosophy of Life as a Foothold for Integrative Bioethics, Jahr, 2 (2011) 4, str. 511–520; također u: Amir Muzur, Hans-Martin Sass (ur.): Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics, Münster – Berlin – Wien: Lit Verlag, 2012., str. 139–148.

Privatisation of Life, u: Walter Schweidler (ur.), Bioethik – Medizin – Politik / Bioethics – Medicine – Politics, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012., str. 97–104.

Anarhizam i marksizam u perspektivi „praxis-filozofije“, u: Dragomir Olujić Oluja, Krunoslav Stojaković (ur.), Praxis – društvena kritika i humanistički socijalizam, Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2012. (ISBN: 978-86-88745-04-8), str. 173–200.

Od Hirošime do Fukušime: nuklearna tehnologija nekoć i danas, u: Velimir Valjan (ur.), Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012., str. 19–31.

Whitmanovo proročanstvo. O poeziji, medijima i demokraciji, u: Hrvoje Jurić, Sead Alić (ur.), Filozofija i mediji, Hrvatsko filozofsko društvo – Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014. (ISBN: 978-953-164-153-1), str. 395–406.

Scientific De(con)struction and Artistic (Re)construction of the Body, u: Claudia Bosse (ur.), Struggling Bodies in Capitalist Societies (Democracies), Vienna: Cheap Method Edition, 2014., str. 74–80.

Samoupravljanje – prije i poslije socijalizma, u: Lino Veljak (ur.), Gajo Petrović, filozof iz Karlovca, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014., str. 101–112.

From the Notion of Life to an Ethics of Life, Synthesis philosophica, 30 (2015) 1, br. 59, str. 33–46.

Der Beitrag von Albert Schweitzer, Fritz Jahr und Hans Jonas zur Bioethik und ihre Rezeption in Südosteuropa, u: Thomas Sören Hoffmann (ur.), Integrative Bioethik: Grundlagen und Konkretionen, Fernuniversität in Hagen, Hagen, 2017., str. 137–154.

Epochal Orientation, New Ethical Culture, and Integrative Bioethics [s Antom Čovićem], Formosan Journal of Medical Humanities, 19 (2018) 1–2, str. 19–30.

Pandemic as a Symptom, u: Martin Woesler, Hans-Martin Sass (ur.), Medicine and Ethics in Times of Corona, Lit Verlag, Berlin, 2021., str. 161–172.

Stablo i Visković. Refleksije o kulturnoj botanici i fitoetici, u: Josip Guć, Hrvoje Jurić (ur.), Nikola Visković: pravo – politika – bioetika. Zbornik povodom osamdesetog rođendana, Pergamena – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za integrativnu bioetiku  – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb – Split, 2020., str. 197–208.

Integrative Bioethics and Knowledge Landscapes [s Denisom Kosom i Markom Kosom], u: Anna Lydia Svalastog, Srećko Gajović, Andrew Webster (ur.); Navigating Digital Health Landcapes. A Multidisciplinary Analysis, Singapore: Palgrave Macmillan, 2021., str. 67–87.

Back to the Future: Socialist Legacy and Recent Developments in the Croatian Healthcare System, u: Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanič Slavec, Florian Steger (ur.), Equal Access to Healthcare in Europe, Scholar Publishing House, Varšava, 2021., str. 51–60.

Ćiribiribela: metafizika, kultura i politika identiteta, u: Goran Sunajko, Hrvoje Jurić, Marija Selak Raspudić (ur.), Praktička ontologija. Povodom 70 godina Lina Veljaka, Hrvatsko filozofsko društvo – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022., str. 401–428.

Cjelovita biobibliografija