logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Opis postupka završetka preddiplomskog studija filozofije

Nakon što student/ica položi sve ispite i stekne bodove iz seminara i izbornih kolegija treba provjeriti jesu li sve ocjene i bodovi uneseni u ISVU sustavu.

Za stjecanje potvrde o završetku preddiplomskog studija student/ica ne treba osobno dolaziti u tajništvo Odsjeka već samo ispuniti online obrazac (treba ih ispunjavati u preglednicima Chrome i Firefox).

Nakon predaje obrasca student/ica će dobiti povratni e-mail sa sadržajem obrasca (obavezno provjeriti spam poštu).

Pristigli e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (bez mijenjanja naslova ili sadržaja e-maila) na adresu filozofija@ffzg.hr

U roku od 3 radna dana student/ica će dobiti e-mail potvrdu tajništva Odsjeka za filozofiju te potom u Studentskoj službi obaviti preostale obaveze (više ovdje).

Student/ica preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije nakon položenih ispita i ispunjenih obaveza ispunjava online obrazac Molbu za izdavanje potvrde o završetku preddiplomskog studija – dvopredmetni studij

Nakon predaje obrasca student/ica će dobiti povratni e-mail sa sadržajem obrasca (obavezno provjeriti spam poštu).

Pristigli e-mail je potrebno jednostavno proslijediti (bez mijenjanja naslova ili sadržaja e-maila) na adresu filozofija@ffzg.hr

U roku od 3 radna dana student/ica će dobiti e-mail potvrdu tajništva Odsjeka za filozofiju te potom u Studentskoj službi obaviti preostale obaveze (više ovdje).