logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
 Ljetni semestar 2018./19.

I. GODINA – preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Suvremena filozofska terminologija II (doc. Čakardić / doc. Bogdanić / asistent Žitko)
Uvod u filozofiju II (izv. prof. Tokić)
Uvod u filozofiju II (izv. prof. Jurić / asistent Perušić)
Grčka filozofija II (izv. prof. Tokić)
Grčka filozofija II (doc. Ježić)
Logika I – uvod u simboličku logiku (izv. prof. Lauc)

B. Izborni kolegiji
Napomena: osim kolegija navedenih u ovoj rubrici, studenti 1. godine jednopredmetnog studija filozofije mogu odabrati i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u syllabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom.

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti

Etika II (prof. Čović / izv. prof. Jurić)
Filozofija politike II (doc. Raunić)
Filozofska antropologija (doc. Bogdanić)
Logika II (izv. prof. Lauc)
Ontologija II (prof. Veljak)
Povijest filozofije II  (izv. prof. Mikecin)
Povijest filozofije IV (izv. prof. Tokić)
Povijest filozofije VI (doc. Ježić)

B. Izborni predmeti

Bioetika (izv. prof. Jurić)
Filozofija i psihoanaliza (prof. Mikulić)
Filozofija povijesti – Osnovni problemi (prof. Veljak)
Filozofija znanosti (izv. prof. Lauc)
Indijska filozofija 2 (doc. Kardaš)
Metafizika (doc. Selak)
Metodologija znanstvenog rada (izv. prof. Lauc)
Suvremena estetika (prof. Čačinovič)

C. Izborni seminari

Dijalektika i historizam: Hegel, Marx i problem metode (prof. Mikulić)

Etika – seminar: Alijenacija i etika (izv. prof. Jurić / Kos, asistent)

Filozofija odgoja – seminar: Filozofija odgoja J.-J. Rousseaua (doc. Zagorac)

Filozofija politike – seminar: Identitet i politika (doc. Raunić)

Filozofija religije – seminar: Kierkegaardov religiozni egzistencijalizam (prof. Veljak / nasl. doc. Sunajko)

Filozofija roda – Seminar: Filozofija roda (doc. Čakardić)

Logika – seminar: Logika i jezik: filozofija i umjetna inteligencija (izv. prof. Lauc / dr. sc. Skelac)

Logika – seminar: Odabrane teme filozofske logike II (izv. prof. Lauc)

Metafizika – seminar: Aristotel, Metafizika (doc. Selak)

Ontologija – seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II (prof. Veljak / Zenić, viši predavač u miru)

Ontologija – seminar: Ontologija demokracije II (doc. Selak)

Povijest filozofije – seminar: Hegelov sistem (izv. prof. Mikecin)

Povijest filozofije – seminar: Platon, Politeja (izv. prof. Mikecin)

Povijest filozofije – seminar: Uvod u arapsku filozofiju (izv. prof. Mikecin / Bučan, dipl. arabist u miru)

Selected Topics in Philosophy – seminar (izv. prof. Jurić / nastavnici Odsjeka)

Seminar iz semiologije i filozofije jezika (prof. Mikulić)

Teorija spoznaje – seminar: Objektivnost i interpretacija (prof. Mikulić / dr. sc. Žitko)

Teorija spoznaje – seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju (prof. Mikulić / dr. sc. Žitko)

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

A. Nastavnički smjer

Obavezni predmeti

Filozofija odgoja (doc. Zagorac)
Nastavna praksa filozofije II (doc. Raunić)
Seminar iz Metodike nastave filozofije II (doc. Raunić)

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

B. Znanstveni smjer

Izborni predmet:
Filozofija znanosti (izv. prof. Lauc)

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu)

Estetika – opći predmet (prof. Čačinovič)
Uvod u filozofiju II – opći (izv. prof. Tokić)
Uvod u filozofiju II – opći (izv. prof. Jurić/ asistent Perušić)