logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Goran Švob, izv. prof.

Rođen je u Zagrebu 29. svibnja 1947. godine. U Zagrebu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1971. godine studij filozofije kao prvog te anglistike kao drugog glavnog predmeta. U rujnu iste godine izabran je za asistenta na Katedri za logiku na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U srpnju 1988. godine doktorirao je s disertacijom Fregeovo pojmovno pismo i zasnivanje moderne logike.  U lipnju 1989. godine izabran je za docenta na Katedri za logiku, a za izvanrednog profesora u prosincu 2001. godine.

Od 1975. predaje logiku i vodi seminar logike na studiju filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predstojnik  Katedre za logiku u Odsjeku za filozofiju.

Tijekom akademske godine 1973./74. boravio je šest mjeseci na specijalizaciji u Oxfordu.  Na kraćim studijskim boravcima – do mjesec dana – u Austriji, SR Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Japanu i NR Kini. Sudjelovao je na nizu međunarodnih simpozija a kao gostujući predavač predavao na sveučilištima u Beču,  Műnchenu, Pekingu, Tokiju, Sapporou i  Kyotu.

Voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Logika, univerzalni jezik i filozofija jezika.

Bibliografija

I. Knjige:

  • Frege: Pojmovno pismo. Biblioteka SOL, Filozofski fakultet u Zagrebu i Naprijed, Zagreb 1992.
  • Od slike do igre. ARTRESOR, Zagreb 2009.

II. Važniji znanstveni i stručni radovi:

  • O nekim pretpostavkama polivalentne logike. Praxis 3-4/1972, str. 555-561.
  • O tvrdnji i znaku asercije. Praxis 3-5/1974, str. 357-375.
  • Ima li danas logičkih antinomija?. Filozofska istraživanja 3/1985, str. 527-541.
  • Fregeova koncepcija logike. SOL 7 (1989) 1:5-26, str. 5-26.
  • Is Identity a Relation?. Angewandte Ethik, Akten des 21. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, őbv&hpt, Wien 1999, str. 51-59.
  • The Heritage of Frege’s BegriffsschriftActa Analytica 25, 2000, str. 61-82.