logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Mobilnost | Mobility

Tijekom trajanja preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija filozofije svaki student/ica ima mogućnost upisivati i pohađati predmete s drugih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu ili jedan period studija provesti na inozemnoj visokoškolskoj instituciji.

Odsjek za filozofiju preporučuje svakom studentu/ici da se prijavljuje na natječaje ponuđenih programa mobilnosti i da upisuje izborne kolegije sa drugih studija unutar Sveučilišta. Boravkom na sveučilištu u inozemstvu studenti/ce stječu dragocjena iskustva koja kasnije mogu primijeniti u vlastitom znanstvenom radu i sredini u kojoj djeluju, a upis izbornih kolegija s drugih studija i fakulteta sadržajno obogaćuje studiranje te širi spektar interesa.

Također, upis izbornih kolegija s drugih studija i fakulteta posebno se savjetuje studentima jednopredmetnog studija filozofije koji imaju mogućnost upisati 48 ECTS bodova vanjske izbornosti na preddiplomskom studiju te 12 ECTS bodova vanjske izbornosti na diplomskom studiju, a upisom izbornih kolegija prema vlastitim preferencijama mogu temeljitije istražiti vlastita područja interesa.

MOBILNOST UNUTAR SVEUČILIŠTA

(izvor: wikimedia)

Studenti/ice mogu u skladu sa programom studija upisivati predmete i kolegije drugih sveučilišnih studija (studijskih programa) Sveučilišta u Zagrebu koja se ne izvode na matičnom studiju.

  • Prije upisa predmeta s nekog od studijskih programa Filozofskog fakulteta, studenti/ce ne trebaju posebno odobrenje Odsjeka za filozofiju, već upisuju ponuđeni predmet putem Studomata ili obrasca opće molbe u Studentskoj službi.
  • Prije upisa predmeta s drugog fakulteta, student/ica treba suglasnost Odsjeka za filozofiju;

za upis predmeta s drugog fakulteta potrebno je ispuniti i ovjeravati  Obrazac za horizontalnu mobilnost

Ovaj obrazac ispunjavaju studenti/ice (točke obrasca 1-2),Odsjek za filozofiju (3), vanjska sastavnica (4) i ponovo Odsjek (5-6). Obrazac pokriva cijeli proces mobilnosti, od trenutka kada student/ica izabere neki kolegij na drugoj sastavnici (točke obrasca 1-2), za to dobije suglasnost Odsjeka za filozofiju (3), položi kolegij (4) i učini ga dijelom svog studijskog programa na našem Fakultetu (tocke 5-6). Kolegiji se moraju unijeti u ISVU na kraju semestra u kojem je mobilnost odrađena.

Više informacija o horizontalnoj mobilnosti nalaze se u članku 29. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

MOBILNOST PREMA INOZEMNIM INSTITUCIJAMA

 (Inozemne institucije partneri Odsjeka za filozofiju)

U okviru programa mobilnosti studenti/ice mogu dio studijskog programa (jedan semestar ili akademsku godinu) provesti i ostvariti na inozemnom sveučilištu ili odraditi stručnu praksu na inozemnoj ustanovi/instituciji/poduzeću.

Mobilnost se može ostvariti:

  • unutar programa mobilnosti CEEPUS, Erasmus+…
  • putem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma
  • izvan sporazuma (tzv. freemoveri) i dr.

Studenti/ice koji planiraju prijavu na natječaj nekog programa mobilnosti o uvjetima i načinima mobilnosti trebaju se informirati putem web stranica Ureda za međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta te trebaju obavezno pročitati interni Pravilnik međunarodne mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu

Programi mobilnosti

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (Central European Exchange Program for University Studies, skraćeno: CEEPUS) omogućuje regionalnu akademsku mobilnost sveučilišnih nastavnika i studenata u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe koje su potpisnice Ugovora CEEPUS: Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo (Sveučilište u Prištini), Albanija, Makedonija, Rumunjska, Bugarska i Moldavija. Razmjene su započele 1. prosinca 1994., Hrvatska se je programu priključila 1995. Glavnina razmjena, tj. akademske mobilnosti, vrši se unutar mreža koje prijavljuju i vode za to udružene partnerske institucije iz zemalja potpisnica Ugovora CEEPUS. U manjem opsegu akademska razmjena (nastavnička ili studentska) može se ostvariti među institucijama tih zemalja i izvan ustanovljenih mreža u kategoriji „slobodnjaka“ (engl. freemover).

Više informacija o programu CEEPUS možete pronaći ovdje.

Erasmus je program mobilnosti koji je počeo s djelovanjem krajem 80-ih godina prošloga stoljeća, a njegov je cilj omogućiti i unaprijediti studentsku mobilnosti (kao i mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja) unutar zemalja Europske unije ili izvan EU (putem programa Erasmus+”partnerske zemlje”)

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. – Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim: provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranja, razmjene mladih te rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

(Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU)

Više informacija o programu Erasmus+ možete pronaći ovdje.

Bilateralna razmjena

Bilateralna razmjena temeljem međusveučilšnih sporazuma temelji se na bilateralnim ugovorima koje Sveučilište u Zagrebu sklapa sa stranim sveučilištima radi provedbe svojih međunarodnih aktivnosti. Razmjena studenata samo je jedna od aktivnosti koje sporazumi predviđaju. Takva vrsta sporazuma u pravilu se sklapa za čitavo Sveučilište.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Korisne poveznice:

Ured za međunarodnu suradnju FFZG

Sveučilište u Zagrebu (razmjena studenata)

Agencija za mobilnost i programe EU