logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ispitni rokovi (2021./2022.) | Exam schedule (2021/2022)

Napomena: Studenti/ice mogu prijaviti ispit do 48h prije ispitnog roka, a odjaviti do 24h prije ispitnog roka.

Note: Students can register for the exam up to 48 hours before the exam date and unsubscribe up to 24 hours before the exam date.

Studenti/ice ne prijavljuju ispitne rokove iz seminara, obaveznih kolegija u zimskom semestru koji imaju nastavni kolegij u ljetnom semestru, Nastavne prakse filozofije i Mentorskih konzultacija, već su na rokove iz navedenih kolegija prijavljeni odmah po završetku semestra.

Students do not apply for exams  dates for seminars, mandatory courses in the winter semester which have a teaching course in the summer semester, Philosophy Teaching Practices and Mentoring Consultations. Instead, for these kind of courses students are registered for a specific exam date immediately after the end of the semester.

Seminarske obaveze studenti/ice trebaju izvršiti do kraja semestra u kojem su upisali i slušali seminar. Iznimno u dogovoru s nastavnikom/icom seminarske obaveze mogu se izvršiti i nakon završetka semestra. No, naknadno stečeni ECTS bodovi iz seminara pripadaju onoj akademskoj godini u kojoj je seminar upisan i odslušan.

Students should complete the seminar obligations by the end of the semester in which they enrolled and participated in the seminar. By exception, in agreement with the teacher, seminar obligations can be performed after the end of the semester. However, the subsequently acquired ECTS credits from the seminar belong to the academic year in which the seminar was enrolled and attended.


Ispitni rokovi slijedom nastavnika

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić

Filozofska antropologija, Filozofska antropologija – opći predmet, Marx i marksističke filozofije, Filozofija kulture

 • Zimski ispitni rok: 31. 1. 2022. u 10.30 h; 7. 2. 2022. u 9.30 h; 14. 2. 2022. u 9.30 h.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 27. 4. u 14.30h
 • Ljetni ispitni rok: 13. 6. 2022. u 11h; 1. 7. 2022. u 10.30h; 7. 7. 2022. u 10.30h.
 • Jesenski ispitni rok: 2. 9. 2022. u 10.30h; 9. 9. 2022. u 11h; 23. 9. 2022. u 11h.

Izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić

Suvremena filozofska terminologija II, Socijalna filozofija, Filozofija roda

 • Zimski ispitni rok: 25. 01. 2022., 01. 02. 2022. i 08. 02. 2022. u 9h;
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 29. 04. u 9.30h.
 • Ljetni ispitni rok: 13. 06. 2022., 21. 06. 2022. i 28. 06. 2022. u 9h;
 • Jesenski ispitni rok: 29. 08. 2022., 05. 09. 2022. i 12. 09. 2022. u 9h.

Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Grčka filozofija II, Povijest filozofije VI

 • Zimski ispitni rok: pismeni ispit, 26. siječnja / 9. veljače / 16. veljače 2022. u 9:00 sati pismeni ispit, u 10:30 usmeni ispit, sve u A-101
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 25. 4. u 9:00 pismeni, u 10:15 usmeni, sve u A101.
 • Ljetni ispitni rok: 15. lipnja (A101) / 29. lipnja (A223) / 6. srpnja 2022. (A101) u 9:00 sati pismeni ispit, u 10:30 usmeni ispit.
 • Jesenski ispitni rok: 7. rujna / 14. rujna / 21. rujna 2022. u 9:00 sati pismeni ispit, u 10:30 usmeni ispit, sve u A-101

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Etika II, Bioetika, Etika – opći predmet

 • Zimski ispitni rok: (ponedjeljak, u 12 sati) 24. siječnja, 7. veljače, 14. veljače 2022.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: ponedjeljak, 25. 4. 2022., 12.00h, kabinet C-217.
 • Ljetni ispitni rok: (ponedjeljak, u 12 sati) 13. lipnja, 4. srpnja, 11. srpnja 2022.
 • Jesenski ispitni rok: (ponedjeljak u 12 sati) 29. kolovoza, 12. rujna, 19. rujna 2022.

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Indijska filozofija II

 • Zimski ispitni rok: 27. 1. 2022. u 15 sati; 3. 2. 2022. u 15 sati; 10. 2. 2022. u 15 sati.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 28. 04. 2022. u 17 sati u C218.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6. 2022. u 15 sati; 23. 6. 2022. u 15 sati; 30. 6. 2022. u 15 sati.
 • Jesenski ispitni rok: 1. 9. 2022. u 15 sati; 8. 9. 2022. u 15 sati; 15. 9. 2022. u 15 sati.

Izv. prof. dr. sc. Davor Lauc

Logika I – uvod u simboličku logiku, Logika II, Metodologija znanstvenog rada, Filozofija znanosti

Mole se sve studenti koji planiraju polagati ispite iz Logike I i Logike II u zimskom ispitnom roku ak. godine 2021./22 da se najave što ranije, a najkasnije tri dana prije ispita, na adresu dlauc@ffzg.hr. Ovisno o broju prijavljenih studenata i važećim uputama, pismeni i usmeni dio ispita će se održati preferirano kontaktno, a iznimno na daljinu ili kombinirano. Svi studenti koji imaju opravdani razlog za održavanje ispita na daljinu (samoizolacija, neposjedovanje Covid potvrde i slično) također se trebaju na vrijeme javiti predavaču.

 • Zimski ispitni rok: 4., 11., 18. veljače 2022., DIII 12h (svi termini).
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 27. 4. 2022. u 19.30 (DVII).
 • Ljetni ispitni rok: 13., 20., 27. lipnja 2022., DIII 12h (svi termini).
 • Jesenski ispitni rok: 9. 9. 2022., DIII 12h; 16. 9. 2022. DIV 14h; 23. rujna 2022., DIII 12h.

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Povijest filozofije II

 • Zimski ispitni rok: 24. 1. 2022., 28. 1. 2022. i 17. 2. 2022.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 25. 4. 2022. u 18.00 sati, soba C-219.
 • Ljetni ispitni rok: 20. 6. 2022., 27. 6. 2022. i 4. 7. 2022.
 • Jesenski ispitni rok: 29. 8. 2022., 5. 9. 2022. i 19. 9. 2022.

U sva je tri redovna roka pismeni ispit u 15.00, a usmeni ispit u 16.30 sati.

Prof. dr. sc. Borislav Mikulić

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza, Klasični njemački idealizam

 • Zimski ispitni rok: 2. 2. 2022., 9. 2. 2022., 16. 2. 2022., u 16h.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 29. 4. 2022. u 10h.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6. 2022., 29. 6. 2022., 6. 7. 2022. u 16h.
 • Jesenski ispitni rok: 7. 9. 2022., 14. 9. 2022., 21. 9. 2022., u 16h.

NAPOMENA: Pristup ispitu imaju studenti koji su odslušali kolegij i
prethodno obavili konzultacije o ispitnom programu. Osim u ISVU-sustavu,
ispit se prijavljuje putem e-pošte tjedan dana prije odabranog termina.

dr. sc. Luka Perušić, asistent; prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet

 • Jesenski ispitni rok: [1] 29. 8. 2022., 17h, A-101; [2] 5. 9. 2022., 17h, A-101; [3] 19. 9. 2022. 17h, A-101.

Prof. dr. sc. Boško Pešić

Ontologija II

 • Ljetni ispitni rok: 17. 6. 2022. (mrežno, javiti se na bpesic.hr@gmail.com); 24. 6. 2022. (C-218, 11h); 8. 7. 2022. (C-218, 11h)
 • Jesenski ispitni rok: 16. 9. 2022. (mrežno, javiti se na bpesic.hr@gmail.com); 9. 9. 2022. (C-218, 11h); 23. 9. 2022. (C-218, 11h)

Izv. prof. dr. sc. Raul Raunić

Filozofija politike

 • Zimski ispitni rok: 24. 1. 2022. u 10 sati; 7. 2. 2022. u 10 sati; 14. 2. 2022. u 10 sati.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 26. 4. 2022. u 14.15 sati.
 • Ljetni ispitni rok: 13. 6. 2022. u 10 sati; 7. 7. 2022. u 10 sati; 14. 7. 2022. u 10 sati.
 • Jesenski ispitni rok: 8. 9. 2022. u 10 sati; 15. 9. 2022. u 10 sati; 22. 9. 2022. u 10 sati.

Metodika nastave filozofije

 • Zimski ispitni rok: 24. 1. 2022. u 13 sati; 7. 2. 2022. u 13 sati; 14. 2. 2022. u 13 sati
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 28 4. 2022. u 18 sati.
 • Ljetni ispitni rok: 13. 6. 2022. u 13 sati; 7. 7. 2022. u 18 sati; 14. 7. 2022. u 18 sati 
 • Jesenski ispitni rok: 8. 9. 2022. u 13 sati; 15. 9. 2022. u 18 sati; 22. 9. 2022. u 18 sati.

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić

U ljetnom i jesenskom ispitnom roku 2022. ispite iz Metafizike držat će doc. dr. sc. Goran Sunajko u vrijeme svojih ispitnih termina.
 
U ljetnom i jesenskom ispitnom roku ispite iz Ontologije II držat će prof. dr. sc. Boško Pešić, vidjeti termine pod njegovim imenom.
 

Doc. dr. sc. Ines Skelac

Filozofija jezika II

 • Ljetni ispitni rok: 21. 6. 2022., 30. 6. 2022. i 7. 7. 2022. u 14:00 (C-210).
 • Jesenski ispitni rok: 31. 8. 2022., 7. 9. 2022. i 15. 9. 2022. u 14:00 (C-210).

Doc. dr. sc. Goran Sunajko

Estetika, Estetika – opći predmet, Suvremena estetika, Filozofija religije, Metafizika, Filozofija kulture (za Filozofiju kulture ispitne rokove vidjeti kod doc. dr. sc. Luke Bogdanića)

 • Zimski ispitni rok: 2. 2. 2022., 9. 2. 2022. i 16. 2. 2022. u 10:00 (C-209).
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: (uz gornje predmete uključujući Ontologiju I) 25. 4. 2022. u 15.30.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6. 2022., 29. 6. 2022. i 6. 7. 2022. u 10:00 (C-209).
 • Jesenski ispitni rok: 31. 8. 2022., 7. 9. 2022. i 14. 9. 2022. u 10:00 (C-209).

Izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

Povijest filozofije IV, Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet, Grčka filozofija II

 • Zimski ispitni rok: 26. 1., 2. 2. i 9. 2. 2022. u 13h.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 25. 4. 2022. u 12:30.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6., i 6. 7. 2022. u 13h.
 • Jesenski ispitni rok: 5. 9., 12. 9. i 19. 9. 2022. u 13h.

Prof. dr. sc. Lino Veljak:

Filozofija povijesti – osnovni problemi:

1. ispit se održava putem sustava Omega, a poveznica na kolegij je sljedeća: https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=3381 (lozinka filpov).
2. ispitu mogu pristupiti studenti/ice koji najkasnije 48 sati prije ispita potvrde
svoje sudjelovanje na adresu lveljak@ffzg.hr (subjekt poruke: filozofija
povijesti)

 • Zimski ispitni rok: 31. siječnja 2022., 7. veljače 2022., 14. veljače 2022. (sve s početkom u 11 h).
 • Izvanredni proljetni ispitni rok:
 • Ljetni ispitni rok: 13. lipnja 2022., 20. lipnja 2022., 27. lipnja 2022. (sve s početkom u 11 h).
 • Jesenski ispitni rok: 5. rujna 2022., 12. rujna 2022., 19. rujna 2022. (sve s početkom u 11 h).

POSEBNA NAPOMENA:

Prvi ispitni rok, 5. rujna 2022., održat će se mrežnim putem, pri prijavi ispita molimo javiti se profesoru dr. sc. Veljaku na e-adresu lveljak@ffzg.hr za dogovor o načinu provedbe ispita. Drugi rok, 12. rujna 2022., održat će se na klasičan način, usmenim ispitom u kabinetu na Filozofskom fakultetu. Prof. dr. sc. Veljak održat će treći ispitni rok 19. 9. 2022. uživo u sobi C-218, s početkom u 11h.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja (za filozofe):

 • Zimski ispitni rok: 31. 1. 2022.; 7. 2. 2022.; 14. 2. 2022., u 14:00, C-217.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 28. 4. 2022., u 16:15, C217.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6. 2022.; 23. 6. 2022.; 30. 6. 2022., u 10:00, C-217.
 • Jesenski ispitni rok: 30. 8. 2022. u 9 sati; 8. 9. 2022. u 11 sati; 15. 9. 2022. u 11 sati, C-217.

Filozofija odgoja – opći predmet (za ne-filozofe):

 • Zimski ispitni rok: 31. 1. 2022.; 7. 2. 2022.; 14. 2. 2022., u 12:00, A-101.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 28. 4. 2022., u 17 sati, D6.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6. 2022.; 23. 6. 2022.; 30. 6. 2022., u 12:00, A-101.
 • Jesenski ispitni rok: 30. 8. 2022. u 10 sati, A-106; 8. 9. 2022. u 12 sati, A-101; 15. 9. 2022. u 12 sati, A-101 .

Filozofske teorije emocija:

 • Zimski ispitni rok: 31. 1. 2022.; 7. 2. 2022.; 14. 2. 2022., u 13:00, A-101.
 • Izvanredni proljetni ispitni rok: 28. 4. 2022., u 17 sati, D6.
 • Ljetni ispitni rok: 15. 6. 2022.; 23. 6. 2022.; 30. 6. 2022., u 13:00, A-101.
 • Jesenski ispitni rok: 30. 8. 2022. u 10 sati, A-106; 8. 9. 2022. u 12 sati, A-101; 15. 9. 2022. u 12 sati, A-101 .