logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ispitni rokovi (2022./2023.) | Exam schedule (2022/2023)

Napomena: Studenti/ice mogu prijaviti ispit do 48h prije ispitnog roka, a odjaviti do 24h prije ispitnog roka.

Note: Students can register for the exam up to 48 hours before the exam date and unsubscribe up to 24 hours before the exam date.

Studenti/ice ne prijavljuju ispitne rokove iz seminara, obaveznih kolegija u zimskom semestru koji imaju nastavni kolegij u ljetnom semestru, Nastavne prakse filozofije i Mentorskih konzultacija, već su na rokove iz navedenih kolegija prijavljeni odmah po završetku semestra.

Students do not apply for exams  dates for seminars, mandatory courses in the winter semester which have a teaching course in the summer semester, Philosophy Teaching Practices and Mentoring Consultations. Instead, for these kind of courses students are registered for a specific exam date immediately after the end of the semester.

Seminarske obaveze studenti/ice trebaju izvršiti do kraja semestra u kojem su upisali i slušali seminar. Iznimno u dogovoru s nastavnikom/icom seminarske obaveze mogu se izvršiti i nakon završetka semestra. No, naknadno stečeni ECTS bodovi iz seminara pripadaju onoj akademskoj godini u kojoj je seminar upisan i odslušan.

Students should complete the seminar obligations by the end of the semester in which they enrolled and participated in the seminar. By exception, in agreement with the teacher, seminar obligations can be performed after the end of the semester. However, the subsequently acquired ECTS credits from the seminar belong to the academic year in which the seminar was enrolled and attended.


Ispitni rokovi slijedom nastavnika

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić

Filozofska antropologija, Filozofska antropologija – opći predmet, Marx i marksističke filozofije, Filozofija kulture

zimski ispitni rok

 • 30. 1. 2023. u 9h
 • 13. 2. 2023. u 11h
 • 24. 2. 2023. u 11h

proljetni ispitni rok

 • 3. 4. 2023. u 15.00h

ljetni ispitni rok

 • 12. 6. 2023. u 11h
 • 4. 7. 2023. 11h
 • 14. 7. 2023. u 10.30h

jesenski ispitni rok

 • 28. 8. 2023. u 11h
 • 15. 9. 2023. u 10.30h
 • 22.9.2023. u 10. 30h

Izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić

Socijalna filozofija, Suvremena filozofska terminologija II i Filozofija roda

 • Zimski ispitni rok: 30. 01. 2023., 06. 02. 2023, 13. 02. 2023. — u 9h
 • Proljetni ispitni rok: 5. 4. 2023. u 17h
 • Ljetni ispitni rok: 12. 06. 2023., 19. 06. 2023., 26. 06. 2023. — u 9h
 • Jesenski ispitni rok: 28. 08., 04. 09., 11. 09. 2023. — u 9h

Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Grčka filozofija II, Povijest filozofije VI

 • Zimski ispitni rok: 30. siječnja, 13. veljače i 20. veljače 2023. u 9,00 sati pismeni, u 10,30 usmeni, 30. 1. i 13. 2. u A-101, 20. 2. u A-106.
 • Proljetni ispitni rok: 4. 4. 2023., pismeni: 16.15 – 17.00h (dvorana A-315); usmeni: od 17h (dvorana A-315)
 • Ljetni ispitni rok: 12. i 30. lipnja, 7. srpnja 2023. u 9,00 sati pismeni, u 10,30 usmeni, sve u A-101
 • Jesenski ispitni rok: 7., 14. i 21. rujna 2023. u 9,00 sati pismeni, u 10,30 usmeni, sve u A-101

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Etika II, Bioetika, Etika – opći predmet

 • Zimski ispitni rok: (ponedjeljak, u 12 sati) 30. siječnja, 13. veljače, 20. veljače 2023.
 • Proljetni ispitni rok: 3. 4. 2023. u 12.00h
 • Ljetni ispitni rok: (ponedjeljak, u 12 sati) 12. lipnja, 3. srpnja, 10. srpnja 2023.
 • Jesenski ispitni rok: (ponedjeljak u 12 sati) 28. kolovoza, 11. rujna, 18. rujna

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Indijska filozofija II

 • Zimski rok: 2., 9., 16.  veljače 2023.
 • Proljetni rok: 6. 4. 2023. u 15h 
 • Ljetni rok: 15., 21., 29. lipnja 2023.
 • Jesenski rok: 7., 14., 21. rujna 2023.

Svi ispitni rokovi počinju u 15 sati, a održavaju se u C218

Izv. prof. dr. sc. Davor Lauc

Logika I – uvod u simboličku logiku, Logika II, Metodologija znanstvenog rada, Filozofija znanosti

 • Zimski rok: 9., 16., 23. veljače – D5 12h
 • Proljetni rok: 5. 4. 2023. u 19.30h (dvorana A-101)
 • Ljetni rok: 12., 19., 26. lipnja – D5 12h
 • Jesenski rok: 11. rujna (12 sati u D1.), 14., 21. rujna – D5 12h

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Povijest filozofije II

 • Zimski rok: 30. siječnja, 6. i 24. veljače 2023.
 • Ljetni rok: 16., 23. i 30. lipnja 2023.
 • Jesenski rok: 4., 11. i 18. rujna 2023.

U svim je ispitnim terminima pismeni ispit u 15.00, a usmeni ispit u 16.30 sati.

 • Proljetni rok: 10. 4. 2023. u 17h

dr. sc. Borislav Mikulić, prof. u mirovini

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza, Klasični njemački idealizam

 • zimski: 8., 15., 22. 2. 2023. 16h
 • ljetni 21., 28. 6., 5. 7. 2023. 16h
 • jesenski 6., 13., 20. 9. 2023. 16h

NAPOMENA: Pristup ispitu imaju studenti koji su odslušali kolegij i
prethodno obavili konzultacije o ispitnom programu. Osim u ISVU-sustavu,
ispit se prijavljuje putem e-pošte tjedan dana prije odabranog termina.

 • proljetni rok: 12. 4. 2023. u 16h (pristup ispitu imaju kolegice i kolege koji su prethodno obavili konzultacije o ispitnom programu)

doc. dr. sc. Luka Perušić

Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet

Zimski ispitni rok:

 • 6. 2. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101.
 • 20. 2. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101.

Proljetni ispitni rok:

 • 3. 4. 2023., ponedjeljak, u 14.45h (dvorana A-101)

Ljetni ispitni rok:

 • 12. 6. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101
 • 19. 6. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101
 • 3. 7. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101

Jesenski ispitni rok:

 • 28. 8. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101
 • 11. 9. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101
 • 18. 9. 2023., ponedjeljak, 17.00, A-101

Prof. dr. sc. Boško Pešić

Ontologija II

 • Zimski ispitni rok: 3., 17. (mrežno, javiti se na bpesic.hr@gmail.com) i 24. 2. 2023. u 11 sati.
 • Proljetni ispitnik rok: 14. 4. 2023. u 13h
 • Ljetni ispitni rok: 16.6. (uživo), 30.6. (mrežno), 7.7. (uživo) u 11 sati, javiti se na bpesic.hr@gmail.com.
 • Jesenski ispitni rok: 1. (uživo), 15. (uživo) i 19. (mrežno, javiti se na bpesic.hr@gmail.com) 9. u 11 sati.

Izv. prof. dr. sc. Raul Raunić

Zimski ispitni rok:

Filozofija politike

 • 2. 2. 2023. u 18 sati
 • 9. 2. 2023. u 18 sati
 • 16. 2. 2023. u 18 sati

Metodika nastave filozofije

 • 2. 2. 2023. u 19,30 sati
 • 9. 2. 2023. u 19,30 sati
 • 16. 2. 2023. u 19,30 sati

Proljetni ispitni rok:

Filozofija politike

 • 13. 4. 2023. u 18h

Metodika nastave filozofije

 • 13. 4. 2028. u 19h

Ljetni ispitni rok:

Filozofija politike

 • 12. 6. 2023. u 18 sati
 • 6. 7. 2023. u 10 sati
 • 13. 7. 2023. u 10 sati

Metodika nastave filozofije

 • 12. 6. 2023. u 19,30 sati
 • 6. 7. 2023. u 13 sati
 • 13. 7. 2023. u 14 sati

Jesenski ispitni rok:

Filozofija politike

 • 5. 9. 2023. u 18 sati
 • 12. 9. 2023. u 10 sati
 • 19. 9. 2023. u 10 sati

Metodika nastave filozofije

 • 5. 9. 2023. u 19,30 sati
 • 12. 9. 2023. u 13 sati
 • 19. 9. 2023. u 14 sati

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić

U 2023. ispite iz Metafizike držat će doc. dr. sc. Goran Sunajko u vrijeme svojih ispitnih termina.
 
U 2023. ispite iz Ontologije II držat će prof. dr. sc. Boško Pešić, vidjeti termine pod njegovim imenom.
 

Doc. dr. sc. Ines Skelac

Filozofija jezika I i Filozofija jezika II

 • Zimski ispitni rok: 3. 2., 10. 2. i 17. 2. u 9:30.
 • Proljetni ispitni rok: 14. 4. 2023. u 11h
 • Ljetni ispitni rok: 16. 6., 30. 6. i 7. 7. u 9:30.
 • Jesenski ispitni rok: 8. 9., 15. 9. 22. 9. u 9:30

Doc. dr. sc. Goran Sunajko

Estetika, Estetika – opći predmet, Suvremena estetika, Filozofija religije, Metafizika, Filozofija kulture (za Filozofiju kulture ispitne rokove vidjeti kod doc. dr. sc. Luke Bogdanića)

 • Zimski ispitni rok: 7. 2. 2023., 14. 2. 2023. i 21. 2. 2023. u 10:00 (C-209).
 • Proljetni ispitni rok: 11. 4. 2023. u 10.00h
 • Ljetni ispitni rok: 20. 6. 2023., 4. 7. 2023. i 11. 7. 2023. u 10:00 (C-209).
 • Jesenski ispitni rok: 29. 8. 2023., 5. 9. 2023. i 12. 9. 2023. u 10:00 (C-209).

NAPOMENA:

doc. dr. sc. Goran Sunajko će održavati ispit iz Metafizike umjesto izv. prof. dr. sc. Marije Selak Raspudić u vrijeme svojih ispitnih termina.

Izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

Povijest filozofije IV, Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet, Grčka filozofija II (izv. prof. dr. sc. M. Tokić)

 • Zimski ispitni rok: 1. 2., 15. 2. i 22. 2. 2023.
 • Ljetni ispitni rok: 14. 6., 21. 6., i 28. 6. 2023.
 • Jesenski ispitni rok: 6. 9., 13. 9. i 20. 9. 2023.

(u 13h pismeni ispit iz Grčke filozofije II i Povijesti filozofije IV, a u 14:30h usmeni ispit iz Grčke filozofije II, Povijesti filozofije IV i Uvoda u Filozofiju II)

 • Proljetni ispitni rok: 10. 4. 2023. u 12.30h

Prof. dr. sc. Lino Veljak:

Filozofija povijesti – osnovni problemi

 • Zimski rok: 30. 1., 6. 2, 20. 2. 2023., u 11 h.
 • Proljetni rok: 11. 4. 2023. u 10.30h 
 • Ljetni rok: 12. 6., 19. 6., 26. 6. 2023., u 11h.
 • Jesenski rok: 4. 9., 11. 9., 18. 9. 2023., u 11h.

NAPOMENA: Ispitu mogu pristupiti oni koji su se prijavili za ispit te 48 sati prije ispita potvrdili e-porukom na lveljak@ffzg.hr da će izaći na ispit.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac

Zimski ispitni rok:

Filozofija odgoja (za filozofe)

 • 2. veljače 2023., 13 sati, C-217
 • 9. veljače 2023., 13 sati, C-217
 • 16. veljače 2023., 13 sati, C-217

Filozofija odgoja – opći

 • 2. veljače 2023., 11 sati, A-101
 • 9. veljače 2023., 11 sati, A-101
 • 16. veljače 2023., 11 sati, A-101

Filozofske teorije emocija

 • 2. veljače 2023., 12 sati, A-101
 • 9. veljače 2023., 12 sati, A-101
 • 16. veljače 2023., 12 sati, A-101

Proljetni ispitni rok:

Filozofija odgoja (za filozofe i opći)

 • 13. 4. 2023. u 16.30h (dvorana A-309)

Filozofske teorije emocija

 • 13. 4. 2023. u 12.45h (soba C-217)

Ljetni ispitni rok:

Filozofija odgoja (za filozofe)

 • 15. lipnja 2023., u 12 sati, C-217
 • 29. lipnja 2023., u 12 sati, C-217
 • 6. srpnja 2023., u 12 sati, C-217

Filozofija odgoja – opći

 • 15. lipnja 2023., u 10 sati, A-106
 • 29. lipnja 2023., u 10 sati, A-106
 • 6. srpnja 2023., u 10 sati, A-106

Filozofske teorije emocija

 • 15. lipnja 2023., u 11 sati, A-106
 • 29. lipnja 2023., u 11 sati, A-106
 • 6. srpnja 2023., u 11 sati, A-106

Jesenski ispitni rok:

Filozofija odgoja (za filozofe)

 • 29. kolovoza 2023., u 11 sati, C-217
 • 7. rujna 2023., u 11 sati, C-217
 • 14. rujna 2023., u 11 sati, C-217

Filozofija odgoja – opći

 • 29. kolovoza 2023., u 10 sati, A-101
 • 7. rujna 2023., u 10 sati, A-101
 • 14. rujna 2023., u 10 sati, A-101

Filozofske teorije emocija

 • 29. kolovoza 2023., u 10 sati, A-101
 • 7. rujna 2023., u 10 sati, A-101
 • 14. rujna 2023., u 10 sati, A-101