logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti




Ispitni rokovi (2019/2020.)

Napomena: Studenti/ice mogu prijaviti ispit do 48h prije ispitnog roka, a odjaviti do 24h prije ispitnog roka.

Studenti/ice ne prijavljuju ispitne rokove iz seminara, obaveznih kolegija u zimskom semestru koji imaju nastavni kolegij u ljetnom semestru, Nastavne prakse filozofije i Mentorskih konzultacija, već su na rokove iz navedenih kolegija prijavljeni odmah po završetku semestra.

Seminarske obaveze studenti/ice trebaju izvršiti do kraja semestra u kojem su upisali i slušali seminar. Iznimno u dogovoru s nastavnikom/icom seminarske obaveze mogu se izvršiti i nakon završetka semestra. No, naknadno stečeni ECTS bodovi iz seminara pripadaju onoj akademskoj godini u kojoj je seminar upisan i odslušan.

 

Doc. dr. sc. Luka Bogdanić

Filozofska antropologija

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 17. 2., 21. 2. u 11.30h (C-210)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 26. 6., 2. 7. u 10.30h (C-210)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofska antropologija – opći predmet

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 17. 2., 21. 2. u 11.30h (C-210)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 26. 6., 2. 7. u 10.30h (C-210)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Marx i marksističke filozofije

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 17. 2., 21. 2. u 11.30h (C-210)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 26. 6., 2. 7. u 10.30h (C-210)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Prof. emerita dr. sc. Nadežda Čačinovič

Estetika

– Zimski ispitni rok: 28. 1., 4. 2., 18. 2. u 11h (C-209)
– Ljetni ispitni rok (ispite će održavati prof. Goran Sunajko; vidjeti njegove termine u ljetnom ispitnom roku)
– Jesenski ispitni rok: ispite će održavati prof. Goran Sunajko; informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Estetika – opći predmet

– Zimski ispitni rok: 28. 1., 4. 2., 18. 2. u 11h (C-209)
– Ljetni ispitni rok (ispite će održavati prof. Goran Sunajko; vidjeti njegove termine u ljetnom ispitnom roku)
– Jesenski ispitni rok: ispite će održavati prof. Goran Sunajko; informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Suvremena estetika

– Zimski ispitni rok: 28. 1., 4. 2., 18. 2. u 11h (C-209)
– Ljetni ispitni rok (ispite će održavati prof. Goran Sunajko; vidjeti njegove termine u ljetnom ispitnom roku)
– Jesenski ispitni rok: ispite će održavati prof. Goran Sunajko; informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija kulture

– Zimski ispitni rok: 28. 1., 4. 2., 18. 2. u 11h (C-209)
– Ljetni ispitni rok (ispite će održavati prof. Goran Sunajko; vidjeti njegove termine u ljetnom ispitnom roku)
– Jesenski ispitni rok: ispite će održavati prof. Goran Sunajko; informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Doc. dr. sc. Ankica Čakardić

Suvremena filozofska terminologija II

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 5. 2., 12. 2. u 14h (C-209a)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6. u 12h, 24. 6. u 12h, 01. 7. u 14h (C-209a)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Socijalna filozofija

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 5. 2., 12. 2. u 14h (C-209a)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6. u 12h, 24. 6. u 12h, 01. 7. u 14h (C-209a)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija roda

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 5. 2., 12. 2. u 14h (C-209a)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6. u 12h, 24. 6. u 12h, 01. 7. u 14h (C-209a)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Grčka filozofija II

– Zimski ispitni rok: 28. 1., 12. 2., 19. 2. u 9.30h (pismeni ispit, u A-101); u 11h (usmeni ispit, u A-101)
– Ljetni ispitni rok: 16. 6., 30. 6., 7. 7. u 9h (pismeni ispit, u A-101); u 11h (usmeni ispit, u A-101)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Povijest filozofije VI

– Zimski ispitni rok: 28. 1., 12. 2., 19. 2. u 9.30h (pismeni ispit, u A-101); u 11h (usmeni ispit, u A-101)
– Ljetni ispitni rok: 16. 6., 30. 6., 7. 7. u 9h (pismeni ispit, u A-101); u 11h (usmeni ispit, u A-101)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Etika II

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 17. 2. u 12h (C-217)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6., 6. 7. u 12h (C-217)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Bioetika

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 17. 2. u 12h (C-217)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6., 6. 7. u 12h (C-217)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Etika – opći predmet

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 17. 2. u 12h (C-217)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6., 6. 7. u 12h (C-217)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Indijska filozofija II

– Zimski ispitni rok: 30. 1., 6. 2., 13. 2. u 15h (C-218)
– Ljetni ispitni rok: 18. 6., 25. 6., 2.7. u 15h (C-218)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Izv. prof. dr. sc. Davor Lauc

Logika I – uvod u simboličku logiku

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 21. 2. u 10h (pismeni ispit, u D-III)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 16h; 24. 6. u 14h; 8. 7. u 10h (pismeni ispit, u D-VII)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Logika II

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 21. 2. u 10h (pismeni ispit, u D-III)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 16h; 24. 6. u 14h; 8. 7. u 10h (pismeni ispit, u D-VII)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Metodologija znanstvenog rada

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 21. 2. u 12h (C-210)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 18h; 24. 6. u 16h; 8. 7. u 12h (C-210)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija znanosti

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 21. 2. u 12h (C-210)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 18h; 24. 6. u 16h; 8. 7. u 12h (C-210)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija jezika II

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 21. 2. u 12h (C-210)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 18h; 24. 6. u 16h; 8. 7. u 12h (C-210)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Povijest filozofije II

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 20. 2. u 15h (pismeni ispit, u A-101); u 16h (usmeni ispit, u C-219)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 23. 6., 6. 7.  (pismeni ispit u 11h, usmeni ispit u 16h)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Prof. dr. sc. Borislav Mikulić

Teorija spoznaje

– Zimski ispitni rok: 5. 2., 12. 2., 19. 2. u 16h (C-214)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6., 1. 7. u 16h (C-214)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija i psihoanaliza

– Zimski ispitni rok: 5. 2., 12. 2., 19. 2. u 16h (C-214)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6., 1. 7. u 16h (C-214)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Klasični njemački idealizam 

– Zimski ispitni rok: 5. 2., 12. 2., 19. 2. u 16h (C-214)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6., 1. 7. u 16h (C-214)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Luka Perušić, asistent; prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Uvod u filozofiju II

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 10. 2. u 17h (pismeni ispit, u A-101); u 18.30h (usmeni ispit, u A-101)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6., 6. 7. u 17h (svi se ispiti održavaju usmeno putem mrežnog sustava, obratiti se na lperusic@yahoo.com za informacije)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Uvod u filozofiju II – opći predmet

– Zimski ispitni rok: 27. 1., 3. 2., 10. 2. u 17h (pismeni ispit, u A-101); u 18.30h (usmeni ispit, u A-101)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 29. 6., 6. 7. u 17h (svi se ispiti održavaju usmeno putem mrežnog sustava, obratiti se na lperusic@yahoo.com za informacije)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Doc. dr. sc. Raul Raunić

Filozofija politike II

– Zimski ispitni rok: 30. 1. u 18:30h , 13. 2. i 20. 2. u 16h (C-212)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 16h; 2. 7. u 14h; 9. 7. u 10h (C-212)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Metodika nastave filozofije

– Zimski ispitni rok: 30. 1., 13. 2., 20. 2. u 18.30h (C-212)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 18.30h; 2. 7. u 18.30h; 9. 7. u 18h (C-212)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Doc. dr. sc. Marija Selak

Filozofija povijesti

– Zimski ispitni rok (ispite će održavati prof. Lino Veljak; vidjeti njegove termine u zimskom ispitnom roku)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6., 1. 7. u 14h (C-218)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Metafizika

– Zimski ispitni rok (ispite će održavati prof. Goran Sunajko; vidjeti njegove termine u zimskom ispitnom roku)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6., 1. 7. u 14h (C-218)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Doc. dr. sc. Goran Sunajko

Metafizika

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 12. 2., 19. 2. u 14h (C-209)
– Ljetni ispitni rok: 25.6; 2.7; 9.7 od 11.00h (C-209)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija religije

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 12. 2., 19. 2. u 14h (C-209)
– Ljetni ispitni rok: 25.6; 2.7; 9.7 od 11.00h (C-209)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Estetika

– Zimski ispitni rok (ispite će održavati prof. Nadežda Čačinovič; vidjeti njezine termine u zimskom ispitnom roku)
– Ljetni ispitni rok: 25.6; 2.7; 9.7 od 11.00h (C-209)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Estetika – opći predmet

– Zimski ispitni rok (ispite će održavati prof. Nadežda Čačinovič; vidjeti njezine termine u zimskom ispitnom roku)
– Ljetni ispitni rok: 25.6; 2.7; 9.7 od 11.00h (C-209)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Suvremena estetika

– Zimski ispitni rok (ispite će održavati prof. Nadežda Čačinovič; vidjeti njezine termine u zimskom ispitnom roku)
– Ljetni ispitni rok: 25.6; 2.7; 9.7 od 11.00h (C-209)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija kulture

– Zimski ispitni rok (ispite će održavati prof. Nadežda Čačinovič; vidjeti njezine termine u zimskom ispitnom roku)
– Ljetni ispitni rok: 25.6; 2.7; 9.7 od 11.00h (C-209)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

Grčka filozofija II

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 12. 2., 19. 2. u 13h (pismeni ispit, u A-101); u 14.30h (usmeni ispit, u C-219)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 29. 6., 8. 7. u 13h (pismeni ispit, u A-101); u 14.30h (usmeni ispit, u C-219)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Povijest filozofije IV

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 12. 2., 19. 2. u 13h (pismeni ispit, u A-101); u 14.30h (usmeni ispit, u C-219)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 29. 6., 8. 7. u 13h (pismeni ispit, u A-101); u 14.30h (usmeni ispit, u C-219)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Uvod u filozofiju II

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 12. 2., 19. 2. u 14.30h (C-219)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 29. 6., 8. 7. u 14.30h (C-219)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Uvod u filozofiju II – opći predmet

– Zimski ispitni rok: 29. 1., 12. 2., 19. 2. u 14.30h (C-219)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6., 29. 6., 8. 7. u 14.30h (C-219)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Prof. dr. sc. Lino Veljak

Ontologija II

– Zimski ispitni rok: 27. 1. u 11h; 3. 2. u 11h; 17. 2. u 9h (C-218)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 23. 6., 26. 6., 29. 6.  u 9h, 30. 6. u 9h (samo za one koji 15. 6. i 23. 6. dobiju negativnu ocjenu na ispitu)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija povijesti – osnovni problemi filozofije povijesti

– Zimski ispitni rok: 27. 1. u 11h; 3. 2. u 11h; 17. 2. u 9h (C-218)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 23. 6., 26. 6., 29. 6. u 9h, 30. 6. u 9h (samo za one koji 15. 6. i 23. 6. dobiju negativnu ocjenu na ispitu)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Antropologija i hermeneutika

– Zimski ispitni rok: 27. 1. u 11h; 3. 2. u 11h; 17. 2. u 9h (C-218)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 23. 6., 26. 6., 29. 6. u 9h, 30. 6. u 9h (samo za one koji 15. 6. i 23. 6. dobiju negativnu ocjenu na ispitu)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija uma

– Zimski ispitni rok: 27. 1. u 11h; 3. 2. u 11h; 17. 2. u 9h (C-218)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 23. 6., 26. 6., 29. 6. u 9h, 30. 6. u 9h (samo za one koji 15. 6. i 23. 6. dobiju negativnu ocjenu na ispitu)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija psihologije

– Zimski ispitni rok: 27. 1. u 11h; 3. 2. u 11h; 17. 2. u 9h (C-218)
– Ljetni ispitni rok: 15. 6., 23. 6., 26. 6., 29. 6. u 9h, 30. 6. u 9h (samo za one koji 15. 6. i 23. 6. dobiju negativnu ocjenu na ispitu)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

 

Doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Filozofija odgoja (za filozofe)

– Zimski ispitni rok: 4., 11., 18. 2. u 12h (C-217)
– Ljetni ispitni rok: 17. 6. u 13h; 24. 6. u 10h; 1. 7. u 10h (C-217)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofija odgoja – opći predmet (za ne-filozofe) 

– Zimski ispitni rok: 3. 2., 10. 2., 18. 2. u 12.30h (pismeni ispit, u A-101)
– Ljetni ispitni rok: 16. 6., 23. 6., 30. 6. u 12.30h (pismeni ispit, u A-101)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje

Filozofske teorije emocija 

– Zimski ispitni rok: 3. 2., 10. 2., 18. 2. u 14.30h (pismeni ispit, u A-101)
– Ljetni ispitni rok: 16. 6., 23. 6., 30. 6. u 14.30h (pismeni ispit, u A-101)
– Jesenski ispitni rok: informacije o ispitima u jesenskom ispitnom roku nalaze se ovdje