logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Borislav Mikulić, red. prof.

Soba C 214, tel. 6120-177
Konzultacije: sr. 16-17h, čet. 17-17.45 (za trajanja nastave; u vrijeme ispitnih rokova prema datumima ispita)
Email-adresa: bmikulic@ffzg.hr
Homepage: http://mudrac.ffzg.unizg.hr/~bmikulic/Homepage/index.html

Profesionalni životopis:

Rođen 1957. u Račinovcima. Školovanje i studij: Osnovnu školu pohađao u Gunji, Orašju, Županji i Zadru (1964-1972.), gimnaziju jezično-humanističkog smjera pohađao u Zadru (1972-76.). Studirao filozofiju i germanistiku (1976-1981.) te starogrčki i indologiju (1978-1982.) na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Zadru, Münsteru i Tübingenu; diplomirao filozofiju i germanistiku 1983. u Zagrebu. Postdiplomski doktorski studij iz filozofije na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu (1983-1987.) završio disertacijom o Heideggerovoj kritici filozofije.

Rad: Honorarni nastavnik njemačkog jezika na Školi stranih jezika, Varšavska (1981-82.); asistent i docent za antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1988-91.). 1991-1992. publicist i prevodilac u Zagrebu. Gostujući istraživač i predavač na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt (1992-94.); Junior Research Fellow na Institute for Human Sciences u Beču (1995-96.); samostalni istraživač zaklade Deutsche Forschungsgemeinschaft pri Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu (1996-99.); predavač na postdiplomskom studiju na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani (1996-97.). Od ljetnog semestra 2001. zaposlen kao docent za predmet Teorija spoznaje na Odsjeku za filozofiju, od 2003. kao izvanredni profesor; u veljači 2007. izabran u zvanje redovitog profesora, u listopadu 2012. u trajno zvanje.

Od početka djelovanja u Odsjeku za filozofiju ponovno pokrenuo nastavu iz izbornog predmeta Indijska filozofija na katedri za Filozofije istočnih naroda.

Područja interesa i istraživanja: povijest filozofskih ideja (zapadna antička, moderna i suvremena; indijska filozofija); filozofije jezika (historijska i sistematska), semiološka epistemologija, osobito analiza diskursa, medija i kritika ideologije; praktička filozofija; filozofski aspekti psihoanalize.

Osim stručnog i znanstveno-istraživačkog rada djeluje od 1982. kontinuirano kao prevodilac literature iz humanističkih znanosti s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog; od 1992. i kao publicist (serije eseja, članaka i napisa iz filozofske kritike filozofije, kulturne i državne politike te ideologije za III. program Hrvatskog radija, Arkzin, Slobodna Dalmacija).

 

Bibliografija
[I. publikacije od 2000. do sada]

Cjelovita bibliografija dosadašnjih znanstvenih, stručnih i esejističkih radova od 1980. te prijevoda filozofske literature s njemačkog, engleskog, francuskog, talijanskog i starogrčkog obuhvaća oko 70 jedinica, uključujući četiri autorske knjige. Objavljuje u stranim i domaćim stručnim časopisima (v. B. Mikulić, osobne web stranice Bibliografija) v. također Hrvatska znanstvena bibliografija.

[autorske knjige]

[zbirke, studije, članci, prikazi i kritike]

[priređeni zbornici, tematski blokovi, knjiga i prijevodi]

 • Filozofije revolucija i ideje novih svjetova. Radovi trećeg okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018 [edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 3]
 • (2017) Inačice materijalizma. Radovi drugog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. Borislav Mikulić/Mislav Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017. (edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 2).
 • (2015) Aspekti praxisa. Refleksije uz 50. obljetnicu (zbornik radova), ur. Borislav Mikulić/Mislav Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet, 2015. (edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 1).
 • (2013) Knowledge and its Production: Intersections of Historical Epistemology, Philosophy of Science and Language, ed. by Mislav Žitko, Borislav Mikulić, Filozofija i društvo (XXIV), 4/2013.
 • (2008) Milan Kangrga, Klasični njemački idealizam (Predavanja), prir. B. Mikulić, Zagreb: FF press (monografija).
 • (2007) Hermann Oldenberg, Buddha. Njegov život, njegovo učenje, njegova zajednica, Zagreb: Demetra, 2007., prijevod i predgovor s pojmovno-kritičkim bilješkama i bibliografskim dodatkom B. Mikulić
 • (2004) Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski & Turk, 2004. (prijevod, terminološke bilješke, oprema i pogovor B. Mikulić)
 • (2004) John Greco/Ernest Sosa (ur.), Epistemologija. Vodič u teorije znanja, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2004., hrvatsko izdanje s autorskom studijom i dodatnom bibliografijom priredio B. Mikulić (preveli N. Dužanec, B. Mikulić, O. Strpić i D. Telećan)
 • (2001) Johann G. Fichte, Filozofija zidarstva, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. (prijevod, izbor dodatnih studija i bibliografije B. Mikulić)
 • (2000) Thomas A. Szlezák, Čitati Platona, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000. (prijevod, izbor dodatnih studija autora, pogovor, B. Mikulić)
 • (2000) Martin Heidegger, Prolegomena za povijest pojma vremena, Zagreb: Demetra, 2000. (prijevod, bibliografija Heideggerovih radova, bibliografija radova o Heideggeru, pogovor)

[publicistički radovi, intervencije, kritike]

 • (2009) “Volja za sve, a ne volja svih”. Interview u povodu studentske blokade Filozofskog fakulteta 2009. godine (Zarez, br XI/257, 14. svibnja 2009., str. 4-6. (B. Mikulic_Interview_Zarez_257)
 • (2006) Imaginarij lijevoga,razgovori i interviewi evropskih intelektualaca o politici, u: Književna republika 1-2/2006, str. 78-134; uvodni tekst “Intelektualac u svijetu postpolitike”, str. 78-86
 • Tranzitorij 2007. Imaginiranje ‘Europe’ ili kronika druge hrvatske tranzicije u 42 slike (2005, web zbirka)
 • Media Pulp. Medij kao ideološki aparat vremena. Zbirka eseja i publicističkih analiza o filmu, tv i o aktualnom medijskom spektaklu Hrvatske, uključujući studiju “Glasovi iz kante. McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka” (2005, web zbirka)
 • Knjiga čitanja i zaborava. Okušaji iz političke fiziologije književnosti. Zbirka eseja o politici kulture 90-ih te publicističkih komentara i intervencija o aktualnoj hrvatskoj književnoj sceni i knjižarstvu, uključujući studiju “Glasovi, znoj i diskurs. FAK kao nulti stupanj medija i povratak kulturne ugode” (2005, web zbirka)
 • (2001) “Praxis filozofija i ideologem kulture u novijoj hrvatskoj filozofiji”, komentar povodom zbornika “Zbilja i kritika. Posvećeno Gaji Petroviću”, ur. Asja Petrović, Gvozden Flego, Zagreb: Odsjek za filozofiju Filozofskog Fakulteta u Zagrebu i Antibarbarus, 2001., u: Jutarnji list, 15. 12. 2001. Magazin. Kultura, str. 52.

[II. stariji radovi 1980-1999 (izbor): autorski članci, kritike, prikazi, tematski blokovi]

 • (1999) Sammelrezension: “Der Abgesang der Metapher? Eine Übersicht der neueren philosophischen Metapher- und Modellforschung”, u: Zeit­schrift für philosophische Forschung, Bd. 53, (1), Frankfurt a. M. 1999: 128-137 (Sammelrezension_Metapher- und Modellforschung_1999_PDF, web izdanje)
 • (1999) Rezension: Christof Rapp, Vorsokratiker (München 1997), u: Philoso­phischer Literaturanzeiger, 52, 2, Frankfurt a. M. 1999: 133-137
 • (1998) Prikaz i diskusija:  Tramvaj zvan utopija: Mjesto lijevog diskursa: Milan Kangrga, Izvan povijesnog dogadjanja, Feral, 1997., u: Bastard 01/1998, str. 78-85 (Prikaz_Kangrga_Izvan povijesnog mišljenja_1998)
 • (1996) Family Disturbances: Metaphors, Similes and the Role of ‘Like’, in: Along the Margins of the Humanities. Seminar in the Epistemology of the Humanities, Aldo Milohnić & Rastko Močnik (eds.), Ljubljana: ISH, 103-135 (PDF, web izdanje)
 • (1995) Politics of Metaphor: Providing Political Power by Re-literalizing Metaphors in the Public Speech, in: Academic Inquiry, ed. J. Weinstein, IWM, Wien, 1995, 59-73 (PDF, web izdanje)
 • (1995) Rezension:  Thomas Buchheim, Die Vorsokratiker (München 1994), u: Zeitschrift für philosophische Forschung, 49, (Heft 3), Tübingen 1995: 486-490 (Rezension_Th. Bucheim, Die Vorsokratiker_1995)
 • (1995) “Mikulić, “Rat interpretacija”pogovor za tematski blok Sukob interpretacija, ur. B. Mikulić (prilozi: Hans Krämer, Donald Davidson, Umberto Eco, Richard Rorty), u: Treći program hrvatskog radija, 47, 1995: str. 5-47 (40-47) (integralno: Temat_Sukob interpratacija)
 • (1994) “Jacques Lacan: Prevrat subjekta”, u: Velikani naše epohe, Biblioteka Hr­vatskog radija, sv. 8, ur. Ratko Vince, 1994: 375-378 (Jacques Lacan_Prevrat subjekta)
 • (1994) “Čemu još metafora?”, u: Tajna metafore (prilozi: M. Black, D. Davidson, J. Searle, E. F. Kittay), ur. B. Mikulić,  Treći program hrvatskog radija, 46, 1994: 69-74
 • (1993) “Drugo tijelo filozofije: Nietzscheovo ‘otjelovljenje istine’ i ‘naseljavanje mišljenja’ kod Deleuzea”, uvod u tematski blok Drugo tijelo filozofije, u: Treći program Hrvats­kog radija, 40, 1993: 5-10 (Drugo tijelo filozofije_1993)
 • (1992) “Tajna društva—javne svrhe. O zavjereničkom avanturizmu filozofije (Pitagora, Platon i Fichte)”, u: Treći program hrvatskog ra­dija, 37, 1992: 17-25 (Tajno društvo—svrhe javne_1992)
 • (1991) “Kant und Sokrates oder von der Verfremdung der Identi­tät“, in: Mesotes, 2, Wien 1991: 3-13 (Kant und Sokrates_1999)
 • (1991) “Philosophie zwischen Rhetorik und Sprachpragmatik. Zu Habermas’ Kritik an Derrida und der ‘welterschließenden’ Funktion der Sprache”, u: Mesotes, 1, Wien 1991: 61-82 (Rhetorik und Sprachpragmatik_1991)
 • (1990) “Weisheit zwischen Tod und Auferstehung. Zu Nietzsches Philosophiebegriff” u: Nietzsches Begriff der Philosophie. Fest­schrift für Josef Simon, M. Đurić (hrsg.), Würzburg: Königs­hausen und Neumann, 73-88
 • (1989) “Postmoderna: ime-simulacrum?”, u: Quorum, 5-6, Zagreb 1989: 448-456
 • (1988) Die Zeit ‘der’ Philosophie und deren ‘Erfassung’, u: Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, Serija B: Društvene nauke, (br. XV), Beograd 1988: 61-72 (Die Zeit der Philosophie_1988)
 • (1988) “Nietzsche versus Heidegger“, u: Filozofski godišnjak Insti­tuta za filozofiju, br. 1, Beograd 1988: 101-135 (Nietzsche versus Heidegger_1988)
 • (1987) “Figuren des ‘Seins’ und ihre Bedeutung: Vorlage für eine Hei­deggerkritik”, u: Synthesis philosophica, 4, Zagreb 2/1987: 419-438 (Figuren des ‘Seins’ und ihre Bedeutung_1987)
 • (1986) “Figure ‘bitka’ i njihovo značenje. Skica za jednu kritiku Hei­deggera”, u: Filozofska istraživanja, 17, god. 6, Zagreb 1986: 499-511 (Figure ‘bitka’_1986)
 • (1986) “Materijalizam i idealizam u indijskoj filozofiji. Perspektive tumačenja”, u: Theoria, 1-2, Beograd 1986: 217-232
 • (1985) “Govor i afazija filozofije. Skica jednog filozofskog slučaja”, prikaz i komentar konferencije “Die Frankfurter Schule und die Folgen”, Ludwigsburg, 10-15. 13. 1984) u: Filozofska istraživanja 1/1985, str. 145-147 (Govor i afazija filozofije_1985)
 • (1985) Prikaz: Milan Kangrga, Praksa, vrijeme, svijet u: Theoria, 1-2, Beograd 1985: 239-246. (Prikaz_Kangrga_1985)
 • (1985) “Mišljenje i djelatnost u kontekstu indijske filozofije. Prilog genealogiji ideje ‘bitka’”, u: Filozofska istraživanja, 16, Zagreb 1985: 803-816
 • (1985) “Interes u poretku znanja i slici svijeta. Izobraženje poj­movnog konteksta prve indijske filozofije”, u: Polja, 31, (314), Novi Sad 1985: 109-112
 • (1985) Prikaz i komentar: Aristotelova Metafizika, prijevod i tumač T. Ladan, 1985, u: Theoria, 3-4, Beograd 1985: 193-198 (Prikaz_Metafizika_prijevod_T.Ladan_1985)
 • (1985) Prikaz: Haijime Nakamura, A History of Early Vedanta Philosophy, 1983, u: Filozofska istraživanja, 14, Zagreb 1985: 616-619
 • (1984) Prikaz: Čedomil Veljačić, Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, u: Kulture Istoka, nulti broj, Beograd 1984: 64-70
 • (1984) Prikaz: Martin Heidegger, Parmenides, GA Bd. 54, 1982, u: Theoria, 3-4, Beograd 1984: 165-169
 • (1984) Prikaz: Mircea Eliade, Joga: besmrtnost i sloboda (1984), u: Filozofska istraživanja, 10, Zagreb 1984: 420-423
 • (1984) Prikaz: Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, 2 Bde., 1984, u: Theoria, Beograd 1-2, 1984: 211-214
 • (1983) “Karmayoga i praksa”, u: Polja, 29, (292-293), Novi Sad 1983: 304-306
 • (1980) “Riječ o katarzi u Aristotelovoj definiciji tragedije”, u: Latina et Graeca, 16, Zagreb, 1980: 20-24

[manji prijevodi]