logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Borislav Mikulić, red. prof.

Soba C 214, tel. 6120-177
konzultacije: za trajanja nastave srijeda, od 16 do 17h, četvrtak, od 17 do 17.45h. (U vrijeme ispitnih rokova prema posebnim obavijestima Odsjeka. U slučaju online nastave prema prethodnom dogovoru emailom.) (C214, tel. 4092-177)
Email-adresa: bmikulic@ffzg.hr
Homepage: http://mudrac.ffzg.unizg.hr/~bmikulic/Homepage/index.html

Profesionalni životopis:

Rođen 1957. u Račinovcima. Školovanje i studij: Osnovnu školu pohađao u Gunji, Orašju, Županji i Zadru (1964-1972.), gimnaziju jezično-humanističkog smjera pohađao u Zadru (1972-76.). Studirao filozofiju i germanistiku (1976-1981.) te starogrčki i indologiju (1978-1982.) na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Zadru, Münsteru i Tübingenu; diplomirao filozofiju i germanistiku 1983. u Zagrebu. Postdiplomski doktorski studij iz filozofije na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu (1983-1987.) završio disertacijom o Heideggerovoj kritici filozofije.

Rad: Honorarni nastavnik njemačkog jezika na Školi stranih jezika, Varšavska (1981-82.); asistent i docent za antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1988-91.). 1991-1992. publicist i prevodilac u Zagrebu. Gostujući istraživač i predavač na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt (1992-94.); Junior Research Fellow na Institute for Human Sciences u Beču (1995-96.); samostalni istraživač zaklade Deutsche Forschungsgemeinschaft pri Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu (1996-99.); predavač na postdiplomskom studiju na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani (1996-97.). Od ljetnog semestra 2001. zaposlen kao docent za predmet Teorija spoznaje na Odsjeku za filozofiju, od 2003. kao izvanredni profesor; u veljači 2007. izabran u zvanje redovitog profesora, u listopadu 2012. u trajno zvanje.

Od početka djelovanja u Odsjeku za filozofiju ponovno pokrenuo nastavu iz izbornog predmeta Indijska filozofija na katedri za Filozofije istočnih naroda.

Područja interesa i istraživanja: povijest filozofskih ideja (zapadna antička, moderna i suvremena; indijska filozofija); filozofije jezika (historijska i sistematska), semiološka epistemologija, osobito analiza diskursa, medija i kritika ideologije; praktička filozofija; filozofski aspekti psihoanalize.

Osim stručnog i znanstveno-istraživačkog rada djeluje od 1982. kontinuirano kao prevodilac literature iz humanističkih znanosti s njemačkog, engleskog, francuskog i talijanskog; od 1992. i kao publicist (serije eseja, članaka i napisa iz filozofske kritike filozofije, kulturne i državne politike te ideologije za III. program Hrvatskog radija, Arkzin, Slobodna Dalmacija).

 

Bibliografija
[I. publikacije od 2000. do sada]

Cjelovita bibliografija dosadašnjih znanstvenih, stručnih i esejističkih radova od 1980. te prijevoda filozofske literature s njemačkog, engleskog, francuskog, talijanskog i starogrčkog obuhvaća oko 70 jedinica, uključujući četiri autorske knjige. Objavljuje u stranim i domaćim stručnim časopisima (v. B. Mikulić, osobne web stranice Bibliografija) v. također Hrvatska znanstvena bibliografija.

[autorske knjige]

[zbirke, studije, članci, prikazi i kritike]

 • (2021) “Minervina sova 2020. Tri komentara o Žižekovoj upotrebi Hegela u godini korone” (autorska verzija)
 • (2020) “Lazareti metafilozofije: metafizika i metoda u autoterapijskim diskursima filozofije”, u: Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije. Radovi petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu 2020. str. 15-81. (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 5.)
 • (2020) “Nijekanje metaznanja i performativ subjektivnosti. Još jednom o slučaju Sokrat”, u: Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije. Radovi petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu 2020. str. 275-336. (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 5.)
 • (2020) “Debakl filozofije u doba korone ili kako promašiti svoje vrijeme u mislima”, postskriptum za knjigu “Čovjek ali najbolji. Tri studije o antihumanizmu”, Zagreb, FF press (izlazi 2021).
 • (2020) “Eichmannov sindrom filozofije. Još jednom o Heideggerovoj ‘kritici nacionalsocijalizma” (autorska verzija), izlazi u: Um u vremenu. Spomenica o godišnjici smrti Slobodana Žunjića 9. 3. 2019., prir. D. Basta, I. Marić, Z. Kučinar, Beograd: Dosije studio, 2020., str. 15-50.
 • (2019) “Nulti stupanj metafilozofije i samoizvedba subjekta. O Sokratovoj negaciji metaznanja” (autorska verzija). — Prilog za Peti okrugli stol Odsjeka za filozofiju “Metafilozofija i metodološki problemi znanosti”, Filozofski fakultet Sveučilšta u Zagrebu, 7. 12. 2019.
 • (2019) “Čovjek, ali najbolji: Romi u žrvnju radne, jezične i biološke teorije rase”, Narodna umjetnost. Časopis Instituta za etnologiju i folkloristiku, br. 56/2, 2019, 7-39.
 • (2019) “Humanistička kontroverza 60ih i prevrati antihumanizma. Još jednom o ‘racionalnosti’ holokausta”, u: Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe ’68. (Radovi četvrtog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, knjiga #4), ur. B. Mikulić i Mislav Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019, str. 222-276.
 • (2018) “Prerevolucioniranje Marxa ili kraj emancipacije? O Sohn-Rethelovoj ‘monetarizaciji’ svijesti, u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova. Radovi trećeg okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018 [edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 3]; str. 270-310.
 • (2017) “Normativni logos i ‘majčinska’ ugoda akademije: o psihoanalizi i empatiji na sveučilištu”, prilog sa simpozija u čast profesorici Nadeždi Čačinovič, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta, 29. i 30. 9. 2017. (autorska verzija)
 • (2017) “Osjetilna izvjesnost i jezik: Hegel, Feuerbach i jezični materijalizam”, u: Inačice materijalizma. Radovi drugog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017 [edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 2]; str. 144-181.
 • (2015) “Politicum praxisa: filozofija u ogledalu vlasti”, u: Aspekti praxisa. Refleksije uz 50. obljetnicu, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 [edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 1], str. 74-111.
 • (2014/15)  “Jezik i kritika filozofije”, razgovor za časopis Čemu, prir. Nikola Cerovac i Karlo Jurak, vol. 12, br. 23, str. 187-210.
 • (2014) “Spaß und Maß. Über den frühesten Fall literarischer ‘Selbstaufhebung’ der Philosophie in Platons Phaidros und deren hermeneutisches Unbehagen” u: Iskustvo mere. Spomenica Zdravku Kučinaru, ur. Zoran Kinđić, Vladimir Đurđević. Beograd: Filozofska komuna 2014, str. 121-146 (Spaß und Maß_2014)
 • (2013) “Modelle oder Metaphern? Bemerkungen zur ‘Übertragung’ in Philosophie und Wissenschaft”, u: Knowledge and its Production: Intersections of Historical Epistemology, Philosophy of Science and Language, ed. by Mislav Žitko, Borislav Mikulić, Filozofija i društvo (XXIV), 4/2013., str. 121-138. (Modelle oder Metaphern? FiD, 4/2013)
 • (2013) “Defining metaphor. On two early accounts on metaphor by Aristotle and Hermogenes of Tarsus and their reception by modern interactionists*, u: Synthesis philosophica 55-56 (1-2) 2013: 211-229. (Defining Metaphor_SPh 1-2/2013)
 • (2013) “Perverzija i metoda. Žižekova ‘platonska ljubav’ za film, dijalektika egzemplifikacije i katastrofa psihoanalize u kinematičkom diskursu filozofije”, u Filozofija i društvo, Beograd (XXIV) 1/2013, 381-422. (download: Perverzija i metoda_FiD_1/2013)
 • (2012) “Antropologija i pitanje ‘druge filozofije’” – pregledni rad i komentar novije literature o kineskoj filozofiji u povodu prijevoda knjige Wu Xiaoming, Filozofija i Zhexue. Put k drugome i natrag (Zagreb 2006.), u: Filozofska istraživanja br. 125, god. 32, sv. 1, 2012., str. 179-185.
 • (2011) “Ko je Staljinu skinuo brkove? Leva kritika socijalizma i postoscijalistička kulturologija”, u: Nova srpska politička misao, Nova edicija, vol. XIX (2011), no. 3-4, tematski blok “Nova levica”, ur. P. Bojanić, str. 119-135 (skraćena i prerađena verzija rada pod naslovom Poietički pojam prakse i njegov kulturni kontekst, 2009.)
 • (2011) “Gledališče kod tranzicijska ustanova. Ali lahko mislimo razsvetljansko gledališče v tranziciji brez ironije?“, u: Posebni skepticizem v umetnosti, ur. M. Breznik, Ljubljana: Založba Sophia, 2011., str. 65-88.
 • (2009-10)  “Teatar.mp3. Nacionalno kazalište i kulturokratski diskursi krize”, u Sarajevske sveske, No. 27-28, 2010., str. 189-209. – Izvorno pod naslovom “Pozornica kao tranzicijska ustanova. Može li se prosvjetiteljsko kazalište u tranziciji misliti bez ironije?”, prilog za istraživački projekt “Sodobna kultura v krizi družbene kohezivnosti”, područno istraživanje ‘Polje kulturne produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti’, pod vodstvom Marije Breznik, pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (2007-2009.)  (dostupno na URL-stranici projekta); tiskano izdanje u pripremi za zbornik Posebni skepticizem v umetnosti, ur. M. Breznik.
 • (2009) “Volja za sve, a ne volja svih” – intervju u povodu akcije nezavisne studentske inicijative za besplatno školstvo na FF-u, u. Zarez br. 257, 14. svibnja 2009., str. 4-6 (Interview_Zarez, 257)
 • (2009) “Poietički pojam prakse i njegov kulturno-politički kontekst 60-ih“, Zbornik Zagrebačke slavističke škole (2009.), str. 83-99. — objavljeno na engleskom u zborniku: Ideology of Design. Reader, New York-Novi Sad, 2009, pp. 221-242 Poietic Notion of Practice and its Cultural Context. Praxis Philosophy in the 60s
 • (2008) “Spontano brkanje pravaca”. O Žižeku i filmofiliji, komentarski prikaz knjige S. Žižek, Pervertitov vodič kroz film (2008) i filma The Pervert’s Guide to Cinema (2006) – (osobne web stranice: link)
 • (2008) “Revolucija i intervencija. O utopijskom efektu praxis”, u: Gajo Petrović – Čovjek i filozof. Zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja, Zagreb: FF press, 2008., str. 159-174 (Revolucija i intervencija. O utopijskom efektu praxis)
 • (2008) “Politički nagon filozofije i njegove sudbine, ili: dijalektika prosvjetiteljstva u doba debakla”, u: up&underground, br. 13/4, 2008., str. 90-109 (Politički nagon filozofije i njegove sudbine, ili ‘dijalektika prosvjetiteljstva’ u doba debakla)
 • (2008) “68 — kako se to speluje? Hommage Milanu Kangrgi”, u: 40. obljetnica ’68., Zarez br. 231, 2008., str. 22-23., također u: Maj 68, up&underground, br. 13/4, str. 151-153. (zajedno s intervjuom “Čamac na Stiksu” od 1. maja 2007.) Kangrga_Hommage 2008
 • (2007) “Jokastina svojta. Freud, Marx i Edip među novim antifilozofima” u: Filozofija i društvo 3/2007., str. 9-30 (Jokastina svojta. Marx, Freud i Edip među novim antifilozofima)
 • (2007) “Mramor, kamen i željezo. Praxis na ekspoziciji”, u: Zarez br. 203/2007. – Djelomična publikacija priloga za zbornik konferencije “Lik i djelo Gaje Petrovića”, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10. ožujka 2007 (Mramor_Praxis-Zarez_203)
 • (2007) “Intertekstualnost i interdiskurzivnost. Komparativizam između filologije i etičke teorije subjekta”, prikaz i komentar uz Bhagavadgîtâ, Zagreb: Demetra, 2006., prijevod, komentar i intertekstualna studija Goran Kardaš, emitirano na 3. programu Hrvatskog radija, “Bibliovizor”, 6. siječnja 2007.; časopisno izdanje u: Filozofska istraživanja 104/2006. Intertekstualnost i interdiskurzivnost : Komparativizam između filologije i etičke teorije subjekta
 • (2007) “Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje”, prikaz i komentar uz zbornik: Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma, ur. Ines Prica i Lada Čale Feldman, Zagreb: Institut za folkloristiku, 2006. u: Filozofska istraživanja 105/2007, str. 171-178 Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje
 • (2006) “Teškoće s nirvânom”. Prikaz i komentar uz prijevod djelâ Fjodora Ščerbatskog, Zagreb: Demetra, 2004-2005), emitirano u: “Bibliovizor”, 3. program HR-a, 20. 08. 2005.; časopisno izdanje u: Filozofska istraživanja 1/2006., str. 179-189 Teškoće s Nirvânom
 • (2005) “Glasovi iz kante. McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka”, časopisno izdanje u: Filozofija i društvo. Časopis instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 3/2005., str. 9-69 Glasovi iz kante. McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka
 • (2005-06) “Čavrljavo srce. Zaziv Muza u arhajskom epu, mit istine i nastanak filozofskog subjekta (Homer, Hesiod i komički ep), u: Scena pjevanja i čitanja, Zagreb: Demetra, 2006.
 • (2005-06) “Glasovi, znoj i diskurs. FAK kao nulti stupanj medija i povratak kulturne ugode”, u: Scena pjevanja i čitanja, Zagreb: Demetra, 2006.
 • (2004) “Znalac i lažljivac. Semiotiziranje spoznaje”, u: John Greco/Ernest Sosa (ur.), Epistemologija. Vodič u teorije znanja, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk 2004., hrvatsko izdanje s dodatkom priredio B. Mikulić, str. 561-617 (Znalac i lazljivac.pdf)
 • (2004) “Porečena metafora. Napomene uz prevođenje Levijatana Thomasa Hobbesa”. Pogovor uz: Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski & Turk, 2004. (prijevod i pogovor B. Mikulić), str. 495-502 Porečena metafora: Napomene uz prevođenje Levijatana Thomasa Hobbesa
 • (2003) “Utjeha i želja. O disfunkciji filozofije”. Prikaz i komentar o: Alain de Botton, Utjehe filozofije, Zagreb: Sysprint, 2000.), emitirano na 3. programu Hrvatskog radija, Bibliovizor, travanj 2003., tiskano u: Kolo, 2/2003, str. 514-523
 • (2002) “Hegel i radikalna filozofija. Kritika Žižekovog imaginarija”. Prikaz i komentar u povodu knjige: S. Žižek, Sublimni objekt ideologije, Zagreb/Sarajevo: Arkzin/Društvo za teorijsku psihoanalizu, 2002., emitirano na 3. programu Hrvatskog radija, u emisiji Bibliovizor, srpanj 2003.
 • (2002) Prikaz i diskusija: “Strukturalizam — Rekonstrukcija jedne znanstvene paradigme”: Jean-Claude Milner, Le périple structurale, Paris: Seuil, 2002, Treći program Hrvatskog radija,  16. 12. 2002. (web izdanje)
 • (2000) “Neprekoračiva činjenica pisanja”, Pogovor uz: Thomas A. Szlezák, Čitati Platona i Dva eseja o jedinstvu Platonove filozofije, preveo i priredio Borislav Mikulić, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000., str. 143-149 (PDF, web izdanje)
 • (2000) “Ruka vozača … za trajanja bitka” – Opaske uz prevođenje ranog Heideggera. Pogovor uz: Martin Heidegger, Prolegomena za povijest pojma vremena, Zagreb: Demetra, 2000. (priredio i preveo B. Mikulić), str. 415-430 (web izdanje)

[priređeni zbornici, tematski blokovi, knjiga i prijevodi]

 • Metafilozofija i pitanja znanstvene metodologije. Radovi petog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu 2020. (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 5.)
 • Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe ’68. Radovi četvrtog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i Mislav Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 4.)
 • Filozofije revolucija i ideje novih svjetova. Radovi trećeg okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. B. Mikulić i M. Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018 [Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 3.]
 • (2017) Inačice materijalizma. Radovi drugog okruglog stola Odsjeka za filozofiju, ur. Borislav Mikulić/Mislav Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2017. (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 2.)
 • (2015) Aspekti praxisa. Refleksije uz 50. obljetnicu (zbornik radova), ur. Borislav Mikulić/Mislav Žitko, Zagreb: Filozofski fakultet, 2015. (Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga # 1.)
 • (2013) Knowledge and its Production: Intersections of Historical Epistemology, Philosophy of Science and Language, ed. by Mislav Žitko, Borislav Mikulić, Filozofija i društvo (XXIV), 4/2013.
 • (2008) Milan Kangrga, Klasični njemački idealizam (Predavanja), prir. B. Mikulić, Zagreb: FF press (monografija).
 • (2007) Hermann Oldenberg, Buddha. Njegov život, njegovo učenje, njegova zajednica, Zagreb: Demetra, 2007., prijevod i predgovor s pojmovno-kritičkim bilješkama i bibliografskim dodatkom B. Mikulić
 • (2004) Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski & Turk, 2004. (prijevod, terminološke bilješke, oprema i pogovor B. Mikulić)
 • (2004) John Greco/Ernest Sosa (ur.), Epistemologija. Vodič u teorije znanja, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2004., hrvatsko izdanje s autorskom studijom i dodatnom bibliografijom priredio B. Mikulić (preveli N. Dužanec, B. Mikulić, O. Strpić i D. Telećan)
 • (2001) Johann G. Fichte, Filozofija zidarstva, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. (prijevod, izbor dodatnih studija i bibliografije B. Mikulić)
 • (2000) Thomas A. Szlezák, Čitati Platona, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000. (prijevod, izbor dodatnih studija autora, pogovor, B. Mikulić)
 • (2000) Martin Heidegger, Prolegomena za povijest pojma vremena, Zagreb: Demetra, 2000. (prijevod, bibliografija Heideggerovih radova, bibliografija radova o Heideggeru, pogovor)

[publicistički radovi, intervencije, kritike]

[II. stariji radovi 1980-1999 (izbor): autorski članci, kritike, prikazi, tematski blokovi]

 • (1999) Sammelrezension: “Der Abgesang der Metapher? Eine Übersicht der neueren philosophischen Metapher- und Modellforschung”, u: Zeit­schrift für philosophische Forschung, Bd. 53, (1), Frankfurt a. M. 1999: 128-137 (Sammelrezension_Metapher- und Modellforschung_1999_PDF, web izdanje)
 • (1999) Rezension: Christof Rapp, Vorsokratiker (München 1997), u: Philoso­phischer Literaturanzeiger, 52, 2, Frankfurt a. M. 1999: 133-137
 • (1998) Prikaz i diskusija:  Tramvaj zvan utopija: Mjesto lijevog diskursa: Milan Kangrga, Izvan povijesnog dogadjanja, Feral, 1997., u: Bastard 01/1998, str. 78-85 (Prikaz_Kangrga_Izvan povijesnog mišljenja_1998)
 • (1996) Family Disturbances: Metaphors, Similes and the Role of ‘Like’, in: Along the Margins of the Humanities. Seminar in the Epistemology of the Humanities, Aldo Milohnić & Rastko Močnik (eds.), Ljubljana: ISH, 103-135 (PDF, web izdanje)
 • (1995) Politics of Metaphor: Providing Political Power by Re-literalizing Metaphors in the Public Speech, in: Academic Inquiry, ed. J. Weinstein, IWM, Wien, 1995, 59-73 (PDF, web izdanje)
 • (1995) Rezension:  Thomas Buchheim, Die Vorsokratiker (München 1994), u: Zeitschrift für philosophische Forschung, 49, (Heft 3), Tübingen 1995: 486-490 (Rezension_Th. Bucheim, Die Vorsokratiker_1995)
 • (1995) “Mikulić, “Rat interpretacija”pogovor za tematski blok Sukob interpretacija, ur. B. Mikulić (prilozi: Hans Krämer, Donald Davidson, Umberto Eco, Richard Rorty), u: Treći program hrvatskog radija, 47, 1995: str. 5-47 (40-47) (integralno: Temat_Sukob interpratacija)
 • (1994) “Jacques Lacan: Prevrat subjekta”, u: Velikani naše epohe, Biblioteka Hr­vatskog radija, sv. 8, ur. Ratko Vince, 1994: 375-378 (Jacques Lacan_Prevrat subjekta)
 • (1994) “Čemu još metafora?”, u: Tajna metafore (prilozi: M. Black, D. Davidson, J. Searle, E. F. Kittay), ur. B. Mikulić,  Treći program hrvatskog radija, 46, 1994: 69-74
 • (1993) “Drugo tijelo filozofije: Nietzscheovo ‘otjelovljenje istine’ i ‘naseljavanje mišljenja’ kod Deleuzea”, uvod u tematski blok Drugo tijelo filozofije, u: Treći program Hrvats­kog radija, 40, 1993: 5-10 (Drugo tijelo filozofije_1993)
 • (1992) “Tajna društva—javne svrhe. O zavjereničkom avanturizmu filozofije (Pitagora, Platon i Fichte)”, u: Treći program hrvatskog ra­dija, 37, 1992: 17-25 (Tajno društvo—svrhe javne_1992)
 • (1991) “Kant und Sokrates oder von der Verfremdung der Identi­tät“, in: Mesotes, 2, Wien 1991: 3-13 (Kant und Sokrates_1999)
 • (1991) “Philosophie zwischen Rhetorik und Sprachpragmatik. Zu Habermas’ Kritik an Derrida und der ‘welterschließenden’ Funktion der Sprache”, u: Mesotes, 1, Wien 1991: 61-82 (Rhetorik und Sprachpragmatik_1991)
 • (1990) “Weisheit zwischen Tod und Auferstehung. Zu Nietzsches Philosophiebegriff” u: Nietzsches Begriff der Philosophie. Fest­schrift für Josef Simon, M. Đurić (hrsg.), Würzburg: Königs­hausen und Neumann, 73-88
 • (1989) “Postmoderna: ime-simulacrum?”, u: Quorum, 5-6, Zagreb 1989: 448-456
 • (1988) Die Zeit ‘der’ Philosophie und deren ‘Erfassung’, u: Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, Serija B: Društvene nauke, (br. XV), Beograd 1988: 61-72 (Die Zeit der Philosophie_1988)
 • (1988) “Nietzsche versus Heidegger“, u: Filozofski godišnjak Insti­tuta za filozofiju, br. 1, Beograd 1988: 101-135 (Nietzsche versus Heidegger_1988)
 • (1987) “Figuren des ‘Seins’ und ihre Bedeutung: Vorlage für eine Hei­deggerkritik”, u: Synthesis philosophica, 4, Zagreb 2/1987: 419-438 (Figuren des ‘Seins’ und ihre Bedeutung_1987)
 • (1986) “Figure ‘bitka’ i njihovo značenje. Skica za jednu kritiku Hei­deggera”, u: Filozofska istraživanja, 17, god. 6, Zagreb 1986: 499-511 (Figure ‘bitka’_1986)
 • (1986) “Materijalizam i idealizam u indijskoj filozofiji. Perspektive tumačenja”, u: Theoria, 1-2, Beograd 1986: 217-232
 • (1985) “Govor i afazija filozofije. Skica jednog filozofskog slučaja”, prikaz i komentar konferencije “Die Frankfurter Schule und die Folgen”, Ludwigsburg, 10-15. 13. 1984) u: Filozofska istraživanja 1/1985, str. 145-147 (Govor i afazija filozofije_1985)
 • (1985) Prikaz: Milan Kangrga, Praksa, vrijeme, svijet u: Theoria, 1-2, Beograd 1985: 239-246. (Prikaz_Kangrga_1985)
 • (1985) “Mišljenje i djelatnost u kontekstu indijske filozofije. Prilog genealogiji ideje ‘bitka’”, u: Filozofska istraživanja, 16, Zagreb 1985: 803-816
 • (1985) “Interes u poretku znanja i slici svijeta. Izobraženje poj­movnog konteksta prve indijske filozofije”, u: Polja, 31, (314), Novi Sad 1985: 109-112
 • (1985) Prikaz i komentar: Aristotelova Metafizika, prijevod i tumač T. Ladan, 1985, u: Theoria, 3-4, Beograd 1985: 193-198 (Prikaz_Metafizika_prijevod_T.Ladan_1985)
 • (1985) Prikaz: Haijime Nakamura, A History of Early Vedanta Philosophy, 1983, u: Filozofska istraživanja, 14, Zagreb 1985: 616-619
 • (1984) Prikaz: Čedomil Veljačić, Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, u: Kulture Istoka, nulti broj, Beograd 1984: 64-70
 • (1984) Prikaz: Martin Heidegger, Parmenides, GA Bd. 54, 1982, u: Theoria, 3-4, Beograd 1984: 165-169
 • (1984) Prikaz: Mircea Eliade, Joga: besmrtnost i sloboda (1984), u: Filozofska istraživanja, 10, Zagreb 1984: 420-423
 • (1984) Prikaz: Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, 2 Bde., 1984, u: Theoria, Beograd 1-2, 1984: 211-214
 • (1983) “Karmayoga i praksa”, u: Polja, 29, (292-293), Novi Sad 1983: 304-306
 • (1980) “Riječ o katarzi u Aristotelovoj definiciji tragedije”, u: Latina et Graeca, 16, Zagreb, 1980: 20-24

[manji prijevodi]