logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Seminar iz Metodike nastave filozofije II 2018./19.

Naziv kolegija: Seminar iz Metodike nastave filozofije II

Nastavnik: dr. sc. Raul Raunić,doc.

ECTS: 3 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: ljetni semestar 2018/19, 2 sata nastave tjedno

Status: obvezatni za nastavnički smjer

Oblik nastave: seminar

Uvjeti za upis: odslušan kolegij Seminar iz Metodike nastave filozofije I

Cilj kolegija: Razmotriti, usvojiti i uvježbati nastavne metode, komunikacijske vještine i argumentacijske strategije potrebne za izvođenje nastave filozofije i minimalnu nastavničku kompetenciju.

Korištene metode: uvodna izlaganja, dijalog, rasprave, rad u skupinama, vježbe

Sadržaj kolegija: Raspraviti metodičke scenarije, načine izvođenja i argumentacijske strategije odabranih nastavnih jedinica i tema iz nastavnih programa filozofije i etike

Obrada zadanih tema kroz kratka uvodna izlaganja studenata, nakon kojih slijede analize i diskusija.

Redosljed tema:

Kantova etika

Moralna ideja jednakosti

Kierkegaard

Kantova etika

Rat i mir u etičkoj perspektivi

Nietzsche

Politika i fenomen prljavih ruku

Marx

Habermas

Argumentacija u etici

Ljudska prava

Odgovornost

Rawls

Terorizam

Patriotizam i kozmopolitizam

Literatura: Stručna literatura shodno odgovarajućoj temi, metodička literatura prema popisu uz syllabus predavanja iz Metodike nastave filozofije

Studentske obveze: redovito pohađanje i sudjelovanje u radu seminara, kratko uvodno izlaganje i pisani rad

Način praćenja uspješnosti izvedbe kolegija: diskusije, konzultacije i sveučilišna anketa