logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Davor Lauc

konzultacije: prema dogovoru putem e-maila (C210, tel. 4092-174)
e-mail adresa: dlauc@ffzg.hr

Rođen je 1971. u Osijeku, gdje je završio matematičko-informatičku gimnaziju. 1990. godine upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu, studij informacijskih znanosti i filozofije. Diplomirao 1994. godine iz logike. Od 1995. godine radi kao znanstveni novak na projektu Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika, te pohađa Poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 1997. godine iz polja logike s temom: Formalizacija pojma relevantnosti u okviru teorije situacije. Od 1999. godine znanstveni je novak na projektu Fregeova filozofija matematike. Od 2000. godine izabran je u zvanje asistenta na Katedri za logiku na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 2004. godine iz polja logike s disertacijom pod naslovom Problem logičkog zaključivanja o promjenama i djelovanjima, nakon čega je izabran u zvanje višeg asistenta. Od 1995. do 2004. godine višekratno je boravio na stručnom usavršavanju iz područja logike (Barcelona, Prag, Aix en Provance, Birmingham, Helsinki, Standford).  Tijekom studija bio je demonstrator, nakon diplomiranja sudjelovao je u izvođenju kolegija, te je samostalno vodio nastavu iz više predmeta.

Bibliografija radova

Disertacija

Lauc, D., Problem logičkog zaključivanja o promjenama i djelovanjima / doktorska disertacija. Filozofski fakultet, Zagreb 2004. Voditelj: prof. dr. sc. G. Švob.

Knjige i uređivanje knjiga:

 • Lauc, D., Elementi simboličke logike. Element, Zagreb 2004.
 • Boras, D/Mikelić, N./Lauc, D., Leksička flektivna baza podataka hrvatskih imena i prezimena. Tuđman, Miroslav (ur.), Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika. Zavod za informacijske studije, Filozofski fakultet, Zagreb 2003, str. 219-237.
 • Lauc, D., Logička analiza pojma relevantnosti. Tuđman, M. (ur.), Modeli znanja i obrada prirodnog jezika. Zavod za informacijske studije, Zagreb 2003.
 • Biruš, I./Marcikić, M./Lauc, D./Džijan, S./Lauc, G., How High Should Paternity Index Be for Reliable Identification of War Victims by DNA Typing?. Croatian Medical Journal 44, 2003, str. 322-326.

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima:

 • Beer, Z./Džijan, S./Lauc, D./Csete, K./Lauc, G., Current Methods for Statistical and Logical Estimation of Significance of Genetic Matches Might Not Always be Appropriate. Periodicum biologorum 106, 2004, str. 169-172.
 • Ristov, S./Lauc, D., A System for Compacting Phonebook Database. Budin, L./Lužar-Stiffler, V./ Bekić, Z./Hljuz Dobrić, V. (ur.), Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2003. SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2003, str. 155-159.
 • Dovedan, Z./Lauc, D./Lazić, N., Development of Programming Languages Paradigms over the last 25 years. Moring, C./Christiansen, A./Kann-Rasmussen, N. (ur.), BOBCATSSS proceedings, 6th International Symposium. Royal School of Lybrary and Information Science, Budapest 1998, str. 359-363.
 • Lauc, D./Lauc, T./Boras, D./Ristov, S., Developing text retrieval system using robust morphological parsing. Kalpić, D./Hljuz-Dobrić, V. (ur.), Proceedings of 20th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI ’98. SRCE, Zagreb 1998, str. 61-65.
 • Tuđman, M./Žubrinić, T./Boras, D./Lauc, D., Punctuation and Connecting Words in Croatian Text-Segmentation Model. Kalpić, D. (ur.), Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 1996, str. 97-104.
 • Žubrinić, T./Lauc, D./Manucci, M., Croatian Word Tagging System – SOLAH. Kalpić, D. (ur.), Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI. SRCE, Pula 1996, str. 97-104.
 • Lauc, D./Boras, D., Hipertekst i pretraživanje informacija u društveno-humanističkim znanostima – primjer pravnih propisa. Andrijašević, M. (ur.), Jezik i Komunikacija. HDPL, Zagreb 1997, str. 70-78.