logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Nasl. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Filipović

konzultacije: četvrtak, u 12.30h (C214, tel.4092-177)
e-mail adresa: ljifilipovic@gmail.com

Ljiljana Filipović rođena je u Zagrebu gdje je magistrirala, doktorirala i habilitirala na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta.

Školovala se u Engleskoj, Italiji i Njemačkoj.

Autorica je studija Filozofija i antipsihijatrija Ronalda D. Lainga, Nesvjesno u filozofiji, Javne samoće, Prazne tvornice, Scenariji kože, Klub krivaca, te romana Nevidljivi pas, Sokol u šusteraju, Nestali ljudi, Preljubnik kao i desetak radiodrama.

Koautorica je u djelima: The Couch and the Silver Screen, Psychotherapie und Psychoanalyse in Osteuropa, Ambivalenz des Fin de siėcle: Wien-Zagreb, Kollektive Kreativität/Collective Creativity, Maske und Kothurn, Extravagant Bodies: Extravagant Minds, R. D. Laing: 50 years since The Divided Self i dr.

 Na Radio Zagrebu počinje suraďivati 1973. u Dramskom programu autorskim radio igrama i adaptacijama (od kojih su neke i nagrađene). Potom za III. program piše oglede, prevodi i postaje urednica, uglavnom ureďujući emisije s područja filozofije. Za inovaciju u uredničkom radu 2002. dobiva nagradu Hrvatskog radija.

Istodobno  (od 1998. do 2013. godine) predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu “Filozofsko psihoanalitičku kritiku dramskog teksta” gdje stječe i zvanje izvanredne profesorice.

U domaćim i inozemnim knjigama i časopisima objavljuje radove koji se tematski bave objašnjenjem kulturoloških fenomena interakcijom filozofije i psihoanalize te je taj interes vodi i prijevodima djela T.S. Szasza  Proizvodnja ludila, R.D. Lainga  Glas iskustva, D. Coopera Jezik ludila, M. Eliade Okultizam, magija i pomodne kulture, i dr.

Predavala je na konferencijama u Dublinu, Moskvi, Londonu, Firenci, Parizu, Beču, Lundu, Moskvi, Pekingu, Magdeburgu, Marrakeshu, Lisabonu, Barceloni i dr., te na sveučilištima u Buenos Airesu, Tokiju i dr.

Za knjigu Klub krivaca dobila je Nagradu Višnja Machiedo za najbolju esejističku knjigu 2017. godine

Kao gostujuća profesorica predaje na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Radovi 2020.-2021.

Zagonetka za Perikla ili – „Iza ovih vrata živi Mia” (Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost, Vol. XXIV No. 85/86, 2021.)

Umrijeti kao kraljica (Kazalište: Vol. XXIII No. 81/82/83, 2020.)

Nevidljiva povijest (Tvrđa 1-2, 2020.)

Kratki susret s moći – ili, vratiti pošiljatelju!  (Zeničke sveske, 31, 2020.)

ECTS paket – životopis