logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Predmeti u studiju filozofije

Opise obaveznih predmeta i aktualnu odsječku ponudu izbornih predmeta možete pronaći ovdje.

Obavezni predmeti u preddiplomskom studiju filozofije

Uvod u filozofiju

Grčka filozofija

Suvremena filozofska terminologija

Logika

Etika

Ontologija

Filozofska antropologija

Filozofija politike

Estetika

Socijalna filozofija

Teorija spoznaje

Povijest filozofije

 

Obavezni predmeti u diplomskom studiju filozofije

Metodika nastave filozofije

Filozofija odgoja

 

Izborni predmeti

Filozofija povijesti

Indijska filozofija

Filozofija i psihoanaliza

Bioetika

Klasični njemački idealizam

Filozofija prirode

Filozofija jezika

Metafizika

Filozofija religije

Marx i marksističke filozofije

Suvremena estetika

Filozofija znanosti

Metodologija znanstvenog rada

Filozofija roda

Antropologija i hermeneutika

Filozofija uma

Filozofija psihologije

Filozofija prava

Odgovornost filozofa

Filozofija kulture

Akademsko pisanje

Filozofske teorije emocija

 

Opći predmeti (za fakultetsku ponudu)

Uvod u filozofiju – opći predmet

Estetika – opći predmet

Etika – opći predmet

Filozofska antropologija – opći predmet

Filozofija odgoja – opći predmet