logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Predmeti u studiju filozofije


Opise obaveznih predmeta i aktualnu odsječku ponudu izbornih predmeta možete pronaći ovdje.


Obavezni predmeti u preddiplomskom studiju filozofije

 • Uvod u filozofiju
 • Grčka filozofija
 • Suvremena filozofska terminologija
 • Logika
 • Etika
 • Ontologija
 • Filozofska antropologija
 • Filozofija politike
 • Estetika
 • Socijalna filozofija
 • Teorija spoznaje
 • Povijest filozofije

 

Obavezni predmeti u diplomskom studiju filozofije za nastavnički smjer

 • Metodika nastave filozofije
 • Filozofija odgoja

 

Izborni predmeti

 • Filozofija povijesti
 • Indijska filozofija
 • Filozofija i psihoanaliza
 • Bioetika
 • Klasični njemački idealizam
 • Filozofija prirode
 • Filozofija jezika
 • Metafizika
 • Filozofija religije
 • Marx i marksističke filozofije
 • Suvremena estetika
 • Filozofija znanosti
 • Metodologija znanstvenog rada
 • Filozofija roda
 • Antropologija i hermeneutika
 • Filozofija uma
 • Filozofija psihologije
 • Filozofija prava
 • Odgovornost filozofa
 • Filozofija kulture
 • Akademsko pisanje
 • Filozofske teorije emocija

 

Opći predmeti (za fakultetsku ponudu)

 • Uvod u filozofiju – opći predmet
 • Estetika – opći predmet
 • Etika – opći predmet
 • Filozofska antropologija – opći predmet
 • Filozofija odgoja – opći predmet