logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Suvremena filozofska terminologija I – II 2018./19.

Naziv predmeta: Suvremena filozofska terminologija I-II

Nositeljica: doc. dr. sc. Ankica Čakardić

                    doc. dr. sc. Luka Bogdanić (sunositelj)

Izvođači/ce: doc. dr. sc. Ankica Čakardić, doc. dr. sc. Luka Bogdanić, dr. sc. Mislav Žitko
ECTS: 6 bodova (3+3)
Status: obavezni
Oblik nastave: kolegij
Trajanje: 2 semestra
Jezik: hrvatski
Uvjeti upisa: nema uvjeta
Cilj: Upoznavanje studentica i studenata prve godine filozofije sa specifičnom stručnom terminologijom koja određuje različite suvremene teorijske pravce i discipline. To je pretpostavka za razumijevanje filozofije uopće kao i preciziranje vlastitog mišljenja. Naglasak je na razvoju sposobnosti kod studentica i studenata za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje terminološko-analitičkog instrumentarija filozofije u odnosu na druge teorijske discipline i društveno-humanističke znanosti.
Sadržaj: Predmet je analiza relevantnih tekstova filozofije 20. stoljeća, čime se omogućuje ovladavanje osnovnom terminologijom, prije svega na osnovu uvida u način uporabe ključnih pojmova. Od samoga pojma filozofije, preko ontologijskih i epistemoloških, do praktičko-filozofijskih (etičkih, estetičkih, antropologijskih, epistemoloških, socijalno-filozofijskih, političko-filozofskih itd.) pojmova, radi se kako na njihovim osnovnim značenjima tako i na različitim, epohalno i orijentacijski zadanim, interpretacijama tih značenja. Kolegij je tematski podijeljen u šest tematskih blokova, po tri u svakom semestru:

I. semestar:

a) Uvodna predavanja, suvremene filozofske discipline i terminologija

b) Fenomenologija i egzistencijalizam (E. Husserl, M. Heidegger, J. P. Sartre, S. de Beauvoir, M. Merlau-Ponty)

c) Kulturalna teorija i psihoanaliza (F. de Saussure, R. Barthes, J. Lacan, S. Žižek, S. Hall, F. Jameson, T. Eagleton, H. Lefebvre)

II. semestar

d) Marksizam (R. Luxemburg, G. Lukács, A. Gramsci, L. Althusser, M. Hardt i A. Negri)

e) Kritička teorija (M. Horkheimer, T. W. Adorno, Praxis škola, H. Marcuse, W. Benjamin, J. Habermas)

f) Feminizam, poststrukturalizam i dekonstrukcija (M. Foucault, J. Derrida, J. Butler, H. Cixous, S. Federici)

Način provjere znanja: usmeni ispit
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave, sveučilišna anketa

Studentske obaveze: 80% prisutnosti na nastavi, redovito čitanje tekuće literature, sudjelovanje u raspravama

Literatura se sastoji iz dva dijela – obavezna (4 naslova, odabrana poglavlja) i izborna (1 naslov)
Ispit: nužno je doći na konzultacije (barem jednom) da bi se prije samoga prijavljivanja ispita dogovorila izborna literatura. Posrijedi je usmeni razgovor o obrađenoj literaturi.
Postupak: Studentice i studenti pripremaju literaturu navedenu u popisu obavezne (četiri naslova) i prijavljuju izbornu (1 naslov). Svu literaturu valja prije izlaska na ispit osobno prijaviti nastavnici Čakardić na konzultacijama. To valja učiniti najkasnije 3 tjedna prije izlaska na određeni ispitni rok. Ispitna literatura se može dogovarati već za trajanja nastave.

Literatura:

Obavezna

 • Theodor W. Adorno: Filozofska terminologija. Uvod u filozofiju (prvih 10 poglavlja)

 • Perry Anderson: Razmatranja o „zapadnom marksizmu” („Nastanak zapadnog marksizma” i „Formalne promene”)

 • Judith Butler: Nevolje s rodom (prvo poglavlje)

 • Michael Hardt i Antonio Negri: Imperij (1.1., „Svjetski poredak”, 1.2. „Biopolitička proizvodnja”, 1.3. „Alternative unutar imperija”, 2.1. „Dvije Europe, dvije modernosti”)

Izborna, prijedlozi (ili nešto drugo po dogovoru):

 • Arendt, H., Izvori totalitarizma

 • Althusser, L., Ideologija i ideološki aparati države

 • Badiou A., Manifest za filozofiju

 • Beauvoir, S., Drugi spol

 • Deleuze G. i Guatarri, F., Što je filozofija?

 • Derrida, J., Politike prijateljstva

 • Eagleton, T., Teorija i nakon nje

 • Fanon, F., Prezreni na svijetu

 • Federici, S., Kaliban i vještica: žene, tijelo i prvobitna akumulacija

 • Foucault, M., Rođenje biopolitike

 • Heinrich, M., Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije

 • Hobsbawm, E. J., Nacije i nacionalizam

 • Laclau, E., Butler, J. i Žižek, S., Kontingencija, hegemonija, univerzalnost

 • Lefebvre, H., Preživljavanje kapitalizma: reprodukcija proizvodnih odnosa

 • Nagel, Th., Što sve to znači?

 • Ricoeur, P., O tumačenju: ogled o Freudu

Dodatni prijedlozi za čitanje: The Value of Knowledge. A Miniature Library of Philosophy”, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/index.htm