logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Zimski semestar 2017./18.

I. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Grčka filozofija I (izv. prof. Tokić)*
Grčka filozofija I (doc. Ježić)*
Suvremena filozofska terminologija I (doc. Čakardić /doc. Bogdanić / asistent Žitko)
Uvod u filozofiju I (izv. prof. Tokić)*
Uvod u filozofiju I (izv. prof. Jurić/asistent Perušić)*

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Grčku filozofiju I i Uvod u filozofiju I

Napomena: Logika I – uvod u simboličku logiku (4P, 6 ECTS) izvodi se u ljetnom semestru

Izborni kolegiji

Studenti prve godine jednopredmetnog i dvopredmetnog studija filozofije mogu odabrati izborne predmete i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u silabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom.

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

Obavezni predmeti

Estetika (prof. Čačinovič)
Etika 1 (prof. Čović / izv. prof. Jurić)
Filozofija politike 1 (doc. Raunić)
Ontologija I (prof. Veljak)
Povijest filozofije I (izv. prof. Mikecin)
Povijest filozofije III (izv. prof. Tokić)
Povijest filozofije V (doc. Ježić)
Socijalna filozofija (doc. Čakardić)
Teorija spoznaje (prof. Mikulić)

Napomena: Filozofska antropologija (4P, 6 ECTS) i Logika II (4P, 6 ECTS) izvode se u ljetnom semestru

Izborni predmeti

Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti (prof. Veljak)
Filozofija religije (nasl. doc. Sunajko / prof. Veljak)
Indijska filozofija I (doc. Kardaš)
Metafizika (doc. Selak)

Izborni seminari

Etika – seminar: Biocentrizam u etici (izv. prof. Jurić)
Etika – seminar: Religija i/ili ateizam (prof. Čović / asistent Kos)
Filozofija odgoja – seminar: Igra (doc. Zagorac)
Filozofija odgoja – seminar: Teorija vrijednosti Maxa Schelera (doc. Zagorac)
Filozofija politike – seminar: Spinozina filozofija politike (doc. Raunić)
Filozofija povijesti – seminar: Hegelova filozofija povijesti (doc. Selak)
Filozofija religije – seminar: Filozofija religije Martina Luthera (prof. Veljak / nasl. doc. Sunajko)
Indijska filozofija – seminar: Hajime Nakamura: Načini mišljenja istočnih naroda (doc. Kardaš)
Marx i marksističke filozofije – seminar: Filozofija Oktobarske revolucije (doc. Bogdanić / doc. Čakardić / asistent Žitko)
Ontologija – seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I (prof. Veljak / Zenić, v. predavač u miru)
Povijest filozofije – seminar: Heidegger, K stvari mišljenja (izv. prof. Mikecin)
Povijest filozofije – seminar: Uvod u povijest filozofije (izv. prof. Mikecin)
Proseminar: Filozofija, spekulacija i kritika (prof. Mikulić)
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije (prof. Mikulić / asistent Žitko)
Seminar: Filozofija, film i psihoanaliza (nasl. izv. prof. u miru Filipović)
Teorija spoznaje – seminar: Kapital. Epistemološki aspekti marksističke teorije (prof. Mikulić / asistent Žitko)

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

Nastavnički smjer

Obavezni predmeti:

Metodika nastave filozofije (doc. Raunić)
Seminar Metodike nastave filozofije I (doc. Raunić)
Nastavna praksa filozofije I (doc. Raunić)

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

Znanstveni smjer

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu; ne upisuju ih studenti filozofije)

Filozofija odgoja – opći (doc. Zagorac)
Filozofska antropologija – opći predmet (doc. Bogdanić)
Etika – opći (izv. prof. Jurić)
Estetika – opći predmet (prof. Čačinovič)
Uvod u filozofiju I – opći (izv. prof. Tokić)*
Uvod u filozofiju I – opći (izv. prof. Jurić / asistent Perušić)*

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Uvod u filozofiju I – opći