logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Preddiplomski studij | Undergraduate study

Preddiplomski jednopredmetni studij filozofije | Undergraduate single major study of philosophy

Naziv studija: Preddiplomski jednopredmetni studij filozofije Study name: Undergraduate single major study of philosophy
Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Holder: Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb
Izvoditelj: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Performer: Department of Philosophy of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb
Trajanje: Preddiplomski jednopredmetni studij traje četiri godine; upisuje se nakon postupka prijamnog ispita na Filozofskom fakultetu. Za upis studija filozofije nije potreban uvjet o predznanju stranog jezika. Za završetak potrebno je ostvariti min. 240 ECTS bodova. Napomena: Iako je zadržana shema preddiplomski-diplomski studij, studij filozofije u sadržajnom je smislu jedinstven studij. Length: The undergraduate single major study lasts four years. It is enrolled after the entrance exam procedure at the Faculty of Humanities and Social Sciences. Prior knowledge of a foreign language is not required for the enrollment in Department of Philosophy. To complete the study, it is necessary to achieve a minimum of 240 ECTS credits. Note: Although the undergraduate-graduate study scheme has been retained, the study of philosophy is unified in terms of its courses content.
Cilj studija: preddiplomski studij filozofije daje prvostupnici / prvostupniku radne sposobnosti razvijene općim obrazovanjem i uvježbavanjem discipliniranog i dokazima potkrijepljenog mišljenja. Takve sposobnosti mogu se koristiti na različitim područjima, primjerice u medijima, javnoj upravi i velikim organizacijama. Ujedno kao široki profil humanističke usmjerenosti omogućuje nastavak diplomskog studija mnogih humanističkih disciplina. Study objective: The undergraduate study of philosophy provides bachelors with working skills developed by general education and practice of disciplined and evidence-based thinking. Such skills can be used in various fields, such as the media, public administration and large organizations. At the same time, as a broad profile of humanistic orientation, it enables the continuation of graduate studies in many humanistic disciplines.
Stručni naziv: prvostupnica/prvostupnik odnosno bakalaurea /bakalaur filozofije Official title: bachelor of philosophy
Za više informacija posjetiti: Preddiplomski jednopredmetni studij filozofije. Osnovni podaci, ishodi učenja i izvedbeni plan dostupni su ovdje: OBELIKS – Preddiplomski jednopredmetni studij filozofije. For more information, visit: Undergraduate single major study of philosophy. The elementary information, study outcomes and course programme is available here:: OBELIKS – Undergraduate single major of philosophy.Preddiplomski dvopredmetni studij filozofije

Naziv studija: Preddiplomski jednopredmetni studij filozofije Study name: Undergraduate double  major study of philosophy
Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Holder: Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb
Izvoditelj: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Performer: Department of Philosophy of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb
Trajanje: Preddiplomski jednopredmetni studij traje četiri godine; upisuje se nakon postupka prijamnog ispita na Filozofskom fakultetu. Za upis studija filozofije nije potreban uvjet o predznanju stranog jezika. Za završetak potrebno je ostvariti min. 120 ECTS bodova. Napomena: Iako je zadržana shema preddiplomski-diplomski studij, studij filozofije u sadržajnom je smislu jedinstven studij. Length: The undergraduate double major study lasts four years. It is enrolled after the entrance exam procedure at the Faculty of Humanities and Social Sciences. Prior knowledge of a foreign language is not required for the enrollment in Department of Philosophy. To complete the study, it is necessary to achieve a minimum of 120 ECTS credits. Note: Although the undergraduate-graduate study scheme has been retained, the study of philosophy is unified in terms of its courses content.
Cilj studija: preddiplomski studij filozofije daje prvostupnici / prvostupniku radne sposobnosti razvijene općim obrazovanjem i uvježbavanjem discipliniranog i dokazima potkrijepljenog mišljenja. Takve sposobnosti mogu se koristiti na različitim područjima, primjerice u medijima, javnoj upravi i velikim organizacijama. Ujedno kao široki profil humanističke usmjerenosti omogućuje nastavak diplomskog studija mnogih humanističkih disciplina. Study objective: The undergraduate study of philosophy provides bachelors with working skills developed by general education and practice of disciplined and evidence-based thinking. Such skills can be used in various fields, such as the media, public administration and large organizations. At the same time, as a broad profile of humanistic orientation, it enables the continuation of graduate studies in many humanistic disciplines.
Stručni naziv: prvostupnica/prvostupnik odnosno bakalaurea /bakalaur filozofije Official title: bachelor of philosophy
Za više informacija posjetiti: Preddiplomski dvopredmetni studij filozofije.

Osnovni podaci, ishodi učenja i izvedbeni plan dostupni su ovdje: OBELIKS – Preddiplomski dvopredmetni studij filozofije.

For more information, visit: Undergraduate double major study of philosophy.

The elementary information, study outcomes and course programme is available here:: OBELIKS – Undergraduate double major of philosophy.