logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Gordana Škorić, izv. prof.

Životopis

Rođena 1950. u Zagrebu u kojem je završila gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala (1973.) filozofiju i komparativnu književnost, magistirala iz područja filozofije  (1979.) s temom Materijalizam Ernasta Blocha i doktorirala iz istog područja (1998.) s temom Problem metafore u djelu Ernesta Grassija. Akademske godine 1976./77. specijalizirala filozofiju na Sveučilištu u Tübingenu (kod prof. dr. W. Schulza i gostujućeg profesora Ernsta Blocha). U nastavi na Sveučilištu u Zagrebu zaposlena na Veterinarskom fakultetu (1978.-1986.) i Filozofskom fakultetu od 1986. godine, najprije kao viši asistent, a za docenta na Katedri za estetiku Odsjeka za filozofiju izabrana 2001. Od 2002. predstojnica Katedre za estetiku, a od 1999. zamjenica pročelnika istog Odsjeka tijekom nekoliko mandata. Godine 2006. bila na DAAD stipendiji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Potsdamu, kod prof. dr. Christopha Menkea na Katedri za etiku i estetiku. Za izvanrednog profesora izabrana 2008. godine.

Od 1986. kontinuirano sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi u Odsjeku za filozofiju, Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za povijest umjetnosti.

Sudjelovala na projektu Umjetnost u sustavu kulture (voditeljica projekta: prof. dr. Nadežda Čačinovič).

Osim na domaćim sudjelovala i na većem broju međunarodnih skupova (višekratno u okviru Inter-Univerzitetskog Centra u Dubrovniku, Hegel-Kongresima Utrecht, 1998., Zagreb, 2000.), 16. Međunarodnom Kongresu za estetiku (Rio de Janeiro, 2004.) te 17. Međunarodnom Kongresu za estetiku (Ankara 2007.). Organizirala i suorganizirala nekoliko međunarodnih skupova u nas (IUC u Dubrovniku, FF u Zagrebu, posljednji Za umjetnost, Zagreb, 2004.).

Suosnivačica Ernst-Bloch-Gesellschaft i članica International Association for Aesthetic i Internationale Hegel-Gesellschaft.

Članica Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva u četiri mandata, u jednom i potpredsjednica istog društva.

Članica Upravnog odbora DAAD-a Hrvatska.

Sudjeluje na projektu: Teorije subjekta i suvremena filozofija (voditelj projekta: prof.dr. Hotimir Burger)

Predstojnica Katedre za estetiku od ak. god. 2011./2012.

 

Publikacije

Knjige

1. Filozof kulture Ernesto Grassi, FF Press, Zagreb (prihvaćeno za objavljivanje)

2. ZA UMJETNOST. Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti, ur. Gordana Škorić, Zagreb: FF press, 2004., 228 str.

Radovi

1. E. Bloch u interpretacijama jugoslavenskih autora, Kulturni radnik 2, Zagreb, XXXI, 116.-124., 1978.

2. Filozofija eksperimenta uspjele prakse, Dossier o Blochu, Zagreb, Kulturni radnik-Školska knjiga, 1979., str.19.-37. –    Filozofija eksperimenta uspjele prakse, Kulturni radnik 2, Zagreb, XXXII, 109.-126., 1979.

3. Die Philosophie des möglich Neuen, K. Bloch/A. Reif (Hrsg.): “Denken heisst überschreiten”. In memoriam Ernst Bloch 1885-1977; Frankfurt a. M. 1978, S. 197-203

4. Postavke Blochovog materijalizma, Filozofska istraživanja 2, Zagreb, 71.- 76., 1980.

5. O Blochovom djelu «Princip nada», Kulturni radnik 3, Zagreb, XXXV, str. 133-148, 1982. (izdanje rada na mađarskom: A remeny elve – Gondolatok Bloch munkassagarol, Letünk 1, Novi Sad-Subotica, XIII, 66-79, 1983.

6. Frommova teorija potreba, Kulturni radnik 2, Zagreb, XXXV, str. 136- 145, 1982.

7. Problem nasljeđa kod Blocha i Lukacsa, Rukovet 2-3, Subotica, XXVIII, str. 312-321., 1982.

8. Kriza marksizma i utopija kod Blocha, Savremenost 9, Novi Sad, XIII, str. 91-100,    1983.

9. Začetak utopijske filozofije našeg vremena, u: Filozofska istraživanja 11 (3), IV, str. 583-590, Zagreb, 1984.

10. Die Wirkungsgeschichte der Philosophie Ernst Blochs in Jugoslawien, Burghart          Schmidt: Ernst Bloch, J. B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1985, S. 170-177.

11.  Ernst Bloch – mislilac utopije i nade (1885-1985), Socijalizam u svetu, 51, Beograd, IX,  str. 129-137, 1985. (Izdanje na engleskom jeziku: Ernst Bloch – Thinker of Utopia and Hope (1885-1985), Socialism in the World 51, Beograd, IX, 135-144, 1985.

12. U spomen na Ernesta Grassija. Uz temu, Filozofska istraživanja 47, Zagreb, XII, str. 811-814, 1992 (izdanje na njemačkom: Zu Erinnerung an Ernesto Grassi. Zum Thema, Synthesis philosophica 13, vol. 7, Zagreb, 81-84, 1992.

13. Das Kunstwerk in der Phänomenologie des Geistes und die  Bedeutung des Komischen – Blochs Lektüre, u: Die Geschichtlichkeit des  Utopischen: Für Eberhard Braun zum 60.Geburtstag, Brunner, Reinhard; Deiters, Franz-Josef (Hrsg.). St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert, 2001, S. 251-261.

14. Kritika ideologijskog diskursa, u: (ur. Gordana Bosanac), Izabrana djela  Blaženke Despot, IDIS, Ženska infoteka, Zagreb, 2004., str. 27-30.

15. Nastavna i znanstvena djelatnost Blaženke Despot, u: Izabrana djela Blaženke Despot    (ur. Bosanac Gordana), IDIS, Ženska infoteka, Zagreb,  2004., str. 43-46.

16  ZA UMJETNOST. Riječ urednice, u: ZA UMJETNOST. Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti (ur. Gordana Škorić), Zagreb, FF Press, 2004., str. 7-11.

17. Kant i suvremene teorije umjetnosti, u: ZA UMJETNOST. Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti (ur. Gordana Škorić), Zagreb: FF Press, 2004., str. 197-207.

18. Grassi i pluralizam, u: Filozofska istraživanja 101, Zagreb, 49-61, 2006. Gordana Škorić: Grassi i pluralizam

19. Umjetnost i suvremenost, u: Izgledi povijesnog  mišljenja. Zbornik radova povodom osamdesete obljetnice rođenja Vanje Sutlića (ur. Žarko Paić), Tvrđa, HDP/Antibarbarus,  Zagreb, 2006., str. 127-137.

20. Petrović i suvremena njemačka filozofija, u: Lino Veljak (ur.), FF Press, Zagreb, 2008., str. 205-215.

21. Modernity and Utopia, XVIIth International Congress of Aesthetics. CONGRESS BOOK. Proceedings of the Internatuional Congress of Aesthetics, held between July 9-13, 2007, Ankara/Jale Nejdet Erzen (ed.), Ankara, Turska: SANART, Assotiation of Aesthetics and Visual Culture in collaboration with International Association of Aesthetics, pp. 1-6 , http://www.sanart.org.tr/PDFler/104.pdf

22. Pitanja suvremene umjetnosti – Ortega y Gasset, u: FILOZOFIJA MEDITERANA, ur. Mislav Kukoč, Hrvatsko filozofsko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2009., str. 419-433. Gordana Škorić: Pitanja suvremene umjetnosti – Ortega y Gasset

23. Pejovićevo promišljanje umjetnosti, u: FILOZOFIJA I SUVREMENOST. Zbornik radova s Konferencije povodom 80. obljetnice rođenja Danila Pejovića, ur. Lino Veljak, FF Press, Zagreb, 2010., str. 61-78 Gordana Škorić, Pejovićevo promišljanje umjetnosti (v. također: Pejovićevo promišljanje umjetnosti, Filozofska istraživanja 111 / 2008., str. 613-624)