logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Prof. dr. sc. Lino Veljak

Soba: C-218
Tel. 6120-081 e-mail: lveljak@ffzg.hr
Konzultacije: prema dogovoru putem e-maila

Životopis

Rođen 1950. u Rijeci, diplomirao (1973), magistrirao (1976: «Filozofijske osnove teorije odraza») i doktorirao (1982: «Filozofija prakse Antonija Gramscija») na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. do 1976. nastavnik filozofije i logike na Drugoj gimnaziji u Zagrebu, 1976. asistent u Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu (od 1978. Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti, gdje je 1978. stekao suradničko zvanje znanstvenog asistenta). U istom zvanju radi od 1979. na Katedri za teorijsku filozofiju Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1983. izabran u zvanje docenta, 1990. u zvanje izvanrednog profesora, a 2002. u zvanje redovitog profesora.

Od 1992. predstojnik Katedre za ontologiju. Dužnost pročelnika Odsjeka privremeno obavljao 1982/83. Od 1992. do 1994. te od 2006. do 2010. bio pročelnik Odsjeka, a nakon toga je zamjenik pročelnika.

Akad. godine 1990/91. boravio kao Humboldtov stipendist na Sveučilištu u Frankfurtu. Gostovao na većem broju domaćih i inozemnih sveučilišta. Od 2001. do 2008. dopunski je predavao filozofiju povijesti na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a od akad. godine 2005/06. do 2009. i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon toga predavao je dvije godine spoimenuti kolegij na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru.

Bio je voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, član je raznih uredništava i savjeta filozofskih časopisa i u više navrata član Upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva a od 2009. do 2011. predsjednik HFD-a.

U više mandata bio je član Matičnog odbora za filozofiju i teologiju, a predsjednik tog odbora je od od 2017. Od 2005. također je i voditelj poslijediplomskog doktorskog studija filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Publikacije

Knjige

 • Uvod u ontologiju, Naklada Breza, Zagreb, 2019.
 • Marksizam i teorija odraza, Naprijed, Zagreb, 1979.
 • Filozofija prakse Antonija Gramscija, SIC, Beograd, 1983.
 • Horizont metafizike, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1988.
 • Raspuća epohe, Biblioteka “Pitanja”,  Zagreb, 1990.
 • (ed.), Človek-demokracia-poznanie, Kalligram, Bratislava, 2000.
 • (co-ed.), Between Authoritarianism and Democracy. I: Institutional Framework, CEDET, Belgrade, 2003.
 • Od ontologije do filozofije povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004.
 • (co-ed.), Between Authoritarianism and Democracy. II: Civil Society and Political Culture, CEDET, Belgrade, 2005.
 • (ur.), Gajo Petrović – čovjek i filozof, FFpress, Zagreb 2007.
 • (ur.), Filozofija i suvremenost. Zbornik radova s konferencije povodom 80. obljetnice rođenja Danila Pejovića, FFpress, Zagreb, 2010.
 • Prilozi kritici lažnih alternativa, Beograd: Otkrovenje, 2010.
 • (ur.), Gajo Petrović, filozof iz Karlovca, HFD, Zagreb 2014.
 • (ur.), Znanost, filozofija i suvremenost, HFD, Zagreb 2015.

Rasprave (uži izbor)

 • Marksov pojam revolucije, Praxis, 11(1974), br. 3-5, str. 303-316.
 • Aspekti Grlićeve kritike dogmatizma, u: Umjetnost i revolucija, Naprijed, Zagreb 1989, str. 77-92.
 • La contemporaneità della filosofia vichiana, Bollettino del Centro di studi vichiani, 21(1991), p. 101-116.
 • Problem napretka u svjetlu promjena u Istočnoj Evropi, Filozofska istraživanja (1991), br. 40, str. 271-277.
 • Sozialer Fortschritt und Lebenswelt, Synthesis Philosophica 6(1991)
 • Rehabilitierung der lateinischen und humanistischen Tradition, Synthesis Philosophica 7(1992)
 • Eine ontologische Betrachtung möglicher Perspektiven der Demokratie in Ost-Europa, u: M. B. Zágoršeková et. al. (ur.), Human Identity, Slovak Academy of Scences, Bratislava, 1993., str. 198-201.
 • Gajo Petrović, un maestro della critica radicale, Marx centouno (1994)
 • O zmysle filozofie, Filozofia 49(1994)
 • Kultura života i civilizacija smrti, Hijatus, 2(1996), br. 3, str. 3-7.
 • Samodovoljnost kulture i slom civilizacije, u: Jezici i kulture u doticajima/Lingue e culture in contatto, Pedagoški fakultet u Puli, Pula 1996., str. 213-219.
 • The Collapse and Reconstruction of Legitimacy, Nationalities Papers, 25(1997), n. 3, p. 443-454.
 • Politički dualizam Norberta Bobbija, u: N. Bobbio, Desnica i ljevica, Feral Tribune, Split 1998, str. 133-148.
 • Uspon i kriza ideje napretka, Helios 1(1998), br. 1, str. 35-42.
 • The Paradigm of the Possible Future, Dialogue 4(1998), n. 9-10, p. 52-60.
 • Petrićev monizam, u: Zbornik radova VI. međunarodnog filozofskog simpozija Dani Frane Petrića, HFD/Grad Cres, Zagreb-Cres 1999, str. 95-103.
 • Development, Modernization and Civil Society, u: Civil Society in the Countries in Transition, Agency of Local Democracy/Open University, Subotica 1999, p. 135-142.
 • O metodi istraživanja nacionalne filozofijske baštine, u: Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb 2000, str. 61-68.
 • Petrićev pojam bitka, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 26(2000), br. 51-52, str. 133-140.
 • Budućnost filozofije, u: Znanost za 21. stoljeće, Klub hrvatskih humboldtovaca, Zagreb 2001, str. 9-17.
 • Pojam istine u djelu Gaje Petrovića, u: Zbilja i kritika, Antibarbarus, Zagreb 2001, str. 31-39.
 • Reaching for Europe, R/evolution and Order, Institute for Philosophy and Social Theory, Belgrade 2001, p. 215-223.
 • Poimanje istine kao odredbeni moment karaktera obrazovanja, Metodički ogledi, 8(2001), br.13, str. 9-16.
 • L’integrazione europea dei paesi della ex-Jugoslavia nell’epoca della globalizzazione, u: L’identità culturale europea nell’età della globalizzazione, Centro di studi economici e sociali Dialoghi Europei, Trieste 2001, p. 31-37.
 • Medzinarodna recepcia filozofie Praxis-u, Filozofia 57(2002), n. 2, p. 116-122.
 • The Future od Philosophy, Facta universitatis, 2(2002), n. 9, p. 597-604.
 • Iskušenja na putu oblikovanja identiteta, u: Integracija i tradicija, Isnstitut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd 2003, str. 171-178.
 • Znanost, tehnika, napredak, Filozofska istraživanja, 23(2003), br. 88, str. 69-75.
 • Identità e sovranità, u: Le guerre cominciano a primavera, Rubbettino, Saveria Mannelli 2003, str. 115-124.
 • Etičke i političke antinomije demokracije, Filozofska istraživanja, 24(2004), br. 92, str. 165-171.
 • Povijesno mišljenje u djelu Milana Kangrge, Filozofska istraživanja, 24(2004), br. 94-95, str. 701-706.
 • Obrazovanjem protiv predrasuda, Filozofska istraživanja, 25(2005), br. 97, str. 453-458.
 •  (2005) Lino Veljak: Antitetička solidarnost?
 •  Lino Veljak: Ontologizacija rodne diferencije
 •  (2006) Lino Veljak: Einsteinova specijalna teorija relativnosti i aktualni prijepori u filozofiji
 •  (2007) Lino Veljak: O korijenima marginalizacije filozofija na Mediteranu
 •  (2008) Lino Veljak: Čovjek kao metafizička utvara
 •  (2008) Lino Veljak: Utemeljitelji Hrvatskog filozofskog društva u borbi protiv dogmatizma
 • Die Erbschaft der Praxis-Gruppe und die antithetische Solidarität, Arhe 6(2006), N. 10, p. 31-39.
 • Neumitnost globalizacije, nužnost alternative i pitanje o odgovornosti, Filozofska istraživanja (2009), br. 113, str. 7-13.
 • Povijest i metafizika, u: Vječno u vremenu, Kršćanska sadašnjost/Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 2010, str. 101-112.
 •  (2009) Lino Veljak: Ibn Haldun i Vico. O mediteranskom utemeljenju cikličkog poimanja povijesti
 • Medij ideologije (2010) Lino Veljak: Medij ideologije
 • Sull’abuso della persona, u: N. Allocca et. al (ur.), Persona/persone. Coscienza, individuo, società, Edizioni Kappa, Roma 2011, p. 195-201.
 • On Ideology: An Metaphilosophical Approach, News and Views 25(2010), n. 1, p. 70-89.
 • Jednakost bez slobode ili jednakost bez pravednosti? Filozofska istraživanja, 31(2011), br. 121, str. 57-63.
 • Socijalizam ili barbarstvo?, u: Gde je nestala Roza Luksemburg, Res publica, Beograd 2011, str. 171-180.
 • Jaspersova Filozofska vjera, u: K. Jaspers, Filozofska vjera, Naklada Breza, Zagreb 2011, str. 111-117.
 • S onu stranu dogmatizma i relativizma, Filozofska istraživanja 32, sv. 3-4, str. 443-452.
 • Veljak_Agnosticizam i vjerski indiferentizam, Diacovensia 21 (2013.) 2, 237-249.
 • “Aktualnost Jaspersove filozofije”, u: B. Pešić/D. Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, HD «Karl Jaspers», Zagreb 2013, str. 33-43.
 • “Ontologija i metafizika”, Logos, 1(2013), br. 2, str. 9-19.
 • Principi ontologije i pitanje o primatu ontologije nad logikom i gnoseologijom, Studia lexicographica, 5(2011), br. 9, str. 5-20.
 • „Identità e verità“, Paradigmi. Rivista di critica filosofica, 31(2013), no. 3, p. 159-168. (dostupno u Knjižnici Filozofskog fakulteta)
 • Praktična i praktička filozofija, Filozofska istraživanja 4/2013, str. 603-610
 • “Metafizički korijen zla”, 3. program Radio Beograda, proljeće 2014. (Metafizički korjen zla)
 • “Hegel and Marx in the Times of Globalization” u: Facta universitatis, vol. 13 (2014), no. 1 Series Philosophy, Sociology, Psychology and History (Hegel and Marx in Times of Globalization)
 • “Metafizički temelji politika identiteta”, u: Mladen Labus, Lino Veljak, Ana Maskalan i Mirjana Adamović, “Identitet i kultura”, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb 2014., str. 55.-75. (Identitet i kultura)
 • “Dvije strategije historijskog revizionizma”, u: Milo Petrović (ur.), Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam, Udruženje “Španski borci 1936-1939” i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, str. 60.-67 (Veljak_revizionizam)
 • “Filozofijski misliti povijest u epohi postmoderne”, u: “Simpozij Abdulah Šarčević – filozofsko iskustvo vremena (znanost, filozofija, umjetnost)”, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, str. 13-19 (Veljak_AS 2011)
 • Gajo Petrović, filozof iz Karlovca (ur. Lino Veljak), HFD, Zagreb 2014.
 • Nužna pojmovna razgraničenja“, u: Zapisi o totalitarizmu (ur. Marijan Krivak i Željko Senković, izd. Filozofski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek 2014), str. 15-24.
 • “Prva međunarodna konferencija o Frani Petriću”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, br. 80 (2014), str. 491-502.
 • “Tipologija kritike praxisa”, u: B. Mikulić /M. Žitko (ur.), ASPEKTI PRAXISA, Filozofski fakultet
  Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015, str. 48-57.
 • Philosophy in Times of Regression“, Dialogue and Universalism, No. 2 /2016, pp. 5-11.
 • Ortega y Gasset i Unamuno“, FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA, 140, God. 35 (2015) Sv. 4
 • Lino Veljak: Das Ende der Philosophie?, SYNTHESIS PHILOSOPHICA 58 (2/2014) pp. (325–332)
 • Marija Selak, Lino Veljak: The World as Human-Produced World in the Philosophy of Giambattista Vico, SYNTHESIS PHILOSOPHICA, 60 (2/2015) pp. (179–187)
 • “Radomir Konstantinović kao fenomenolog duha u epohi širenja palanke”, u: A. Đurić Bosnić(ur.), O DUHU OTVORENOSTI, Gradske biblioteka Subotica/IKD University Press, Subotica/Sarajevo 2016, str. 51-56.
 • “(Ne)moć morala”, BOŠNJAČKA PISMOHRANA, br. 42-43 (2016), str. 49-55.
 • O takozvanom principu manjeg zla, FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA, br. 144 (2016), str. 633-639.
 • Istraživanja povijesti srpske filozofije (s M. Mlakarom), FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA, vol. 37, br. 1 (145), 2017.
 • Multikulturalizam nasuprot fundamentalizma, FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA, vol. 37, br. 2 (146), 2017.
 • “O modernom i postmodernom pristupu religiji”, EIDOS, (I)1/2017, str. 59-64.
 • “Predmet filozofije religije” (s M. Mlakarom), u: D. Tolvajčić, I. Mršić Felbar,N. Malović i A. Ćubelić (ur,), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta Zagrebu/Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2018, str. 19-31.
 • “Kritika političke ekonomije kao ontologija društvenog bitka”, u: G. Sunajko i M. Višić (ur.), Karl Marx, Naklada Breza, Zagreb 2018, str. 27-39.
 • “Odakle potreba za vođom”, u: G. Jovanović i S. G. Marković (ur.), Psihologija i kultura II, Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka / Institut za evropske studije, Beograd 2018, str. 63-70.
 • Zastarjelost istine, In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.7 No.12 May 2018.
 •  “Kontekst i značenje Marxova Kapitala”, Eidos, vol. I (2/2018), str. 16-27.
 • “O nužnosti jedinstva teorijske i praktičke filozofije”, u: I. Dodlek, N. Malović i Ž. Pavić (ur.),  Religija između hermeneutike i fenomenologije, KBF Sveučilišta u Zagrebu/Kršćanska sadašnjost, Zegreb 2018, str. 17-26.
 • Filozofija između diskursa religije i diskursa znanosti, u: D. Vukasović, P. Matić (ur.), Diskurs i politika, Institut za političke studije, Beograd 2019, str. 47-61.