logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
akademik Branko Despot

Predmet: Povijest filozofije

Soba: tajništvo Odsjeka

Biografija

Rođen je 6. srpnja 1942. godine u Zagrebu. Studirao je filozofiju i grčki jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1961-1965). Doktorirao je na istome Fakultetu 1975. godine obranivši disertaciju pod naslovom Filozofiranje Vladimira Dvornikovića. 1968. izabran je za asistenta na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, od 1969. do 1971. kao asistent-volonter vodi proseminar iz grčke filozofije na Katedri za povijest filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 1971. izabran je za asistenta na istoj Katedri. 1978. izabran je za znanstvenog asistenta, 1979. za docenta, a 1984. za profesora i znanstvenog savjetnika. 1989. ponovno je izabran za redovitog profesora, a 1997. izabran je u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u humanističkom znanstveno-nastavnom području, znanstveno polje filozofija. Bio je dugogodišnji voditelj poslijediplomskog studija filozofije na Odsjeku (do 2005). 2010. izabran za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

40 godina nastavnog rada na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1969./70. – 2009./10.)

I. Knjige:

 • Filozofija Gjure Arnolda, Biblioteka Kolo 7, Matica Hrvatska, Zagreb 1970.
 • Vidokrug apsoluta, Biblioteka Razlog 55, SCSZ,  Zagreb 1972.
 • Filozofiranje Vladimira Dvornikovića, Institut za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1975.
 • Logički fragmenti, Biblioteka Znaci (m. e.) 1, cekade Zagreb 1977.
 • Filozofski dnevnik (1978-1982), Biblioteka Znaci (m.e.) 13, cekade, Zagreb  1992.
 • Uvod u filozofiju, GHZ, Zagreb 1988.
 • Vidokrug apsoluta.  Prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma, drugo dopunjeno  prošireno i zaokruženo izdanje, sveska prva, Biblioteka Znaci (m.e.) 34, cekade, Zagreb, 1989.
 • Sitnice, Demetra, Zagreb 1991.
 • Vidokrug apsoluta, sveska druga, Biblioteka Znaci (m. e.) 35, cekade, Zagreb 1992.
 • Filozofiranje? Zagreb,  Demetra, 1995.
 • Filozofija kao sistem? Biblioteka Filozofofska istraživanja, knjiga 105 Zagreb 1999.
 • Filozofija?, Filozofija u Hrvatskoj od osnutka Sveučilišta, Demetra, Zagreb 2000.
 • Vidokrug apsoluta – prilog indiskutabilnoj diagnostici nihilizma, treće, prošireno i zaokruženo izdanje, Demetra Zagreb 2008.
 • Filozofijom kroz nefilozofiju, Demetra, Zagreb 2010.

II. Manji radovi:

 • Revolucija rada, Praxis VI, 1969/1-2, str. 158-159.
 • Revolution der Arbeit, Praxis. Revue philosophique V, 1969/ 1-2, str. 162-163.
 • Filozofija, mogućnost i zbiljnost, Praxis VI, 1969/3-4, str. 535-539.
 • Filozofija, možnost in dejanskost, Problemi (Ljubljana) VII, 1969/81-82, str. 664-666.
 • Filozofija umjetnosti Gjure Arnolda, Praxis VI, 1969/5-6, str. 743-751.
 • Uz pojam socijalizma, Filosofija 1969/2, str. 67-68.
 • Riječ u prilog metafizici, Kolo VIII, 1970/4, str. 432-443.
 • Metafizika kao problem bitka, Filosofija VIII, 1970/4, str. 119-132.
 • Hegel in der Verwirklichung der Philosophie, u zborniku: Hegel und die Folgen, Rombach, Freiburg i. Br., 1970, str. 313-326.
 • Marxova metafizika, Praxis VII, 1970/4. str. 581-590.
 • Hegel u ozbiljenju filozofije, Praxis VII, 1970/5-6, str. 823-832.
 • Die Metaphysik Marxens, u: Wiener Jahrbuch für Philosophie IV/1971, str. 137-149.
 • Što jest pitanje?, Praxis VII, 1971/1, str. 25-30.
 • Jezik i rad, Pitanja III, 1971/1, str. 25-30.
 • Sveučilište slobodnog bogatstva, Studentski list XXVI, 1971/1-3, str. 32.
 • Odgovornost intelektualaca danas, Student XXXV, 1971/6, str. 1. i 6.
 • Metafizika kot problem biti, Problemi VIII, 1971/102, str. 96-108.
 • Proletarijat ili samosvijest nihilizma, Praxis IX, 1972/3-4, str. 399-409.
 • Bespuća slobode, Hrvatsko sveučilište I, 1971/21, str. 10.
 • Philosophy without Metaphysics, Survery (Sarajevo) IV, 1977/3, str. 234-239.
 • Iverje smrti, Polja XXIV, 1978/236, str. 10-11.
 • Georg Trakl, Gordogan I, 1979/4, str. 99-104.
 • Epistemo-thno-kibernetičko ustrojstvo “društvenog bitka”, u: Znanost-tehnika-  društvo, Biblioteka politička misao, Zagreb 1980, str. 18-21.
 • Povijesno porijeklo razlikovanja teorije, prakse i proizvodnje, u : Bitak i povijesnost, Biblioteka politička misao, Zagreb 1982, str. 53-56.
 • Sloboda kao ideja (anamneza Hegela), u: Praksa i politika, Biblioteka politička misao, Zagreb 1983, str. 129-138.
 • O istini pjesništva, u: Želimir Opalik, Pjesme, bibliofilsko izdanje, Zagreb 1983, str. 25-29 (isto: Gordogan V, 1983/13-14, str. 143-146).
 • Die Zeit als Wille zur Macht, u zborniku: Nietzsche in der Diskussion, Bd. II, Königshausen & Neumann, Würzburg 1984, str. 49-60.
 • Zur Genesis der philosophischen Anthropologie, Synthesis Philosophica I, 1986/1-2, str. 137-144.
 • Të menduarit e lirisë (Mišljenje slobode), Thema (Review of the Society of Philosophy and Sociology of the SAP Kosova), (s.a.), 1988/11-12, str. 33-38.
 • Mišljenje slobode, Filozofska istraživanja VIII, 1988/1, str. 3-7.
 • Čovjek kao znanstveno robovanje, u: Antropos, zbornik Znanstveno-umjetničke kolonije Zadar, I, 1989/1, str. 7-14.
 • Kantov dovid u ono biti filozofije, u: Godišnjak za povijest filozofije VIII, Zagreb 1990, str. 19-23.
 • eleutheria oder wachtraum einer nacht, u: Was heute andres ist, Der kroatische Essay A.D. 1990-1991, The Bridge 10, Zagreb 1991, str. 41-46.
 • Kroz Rabuzina do slike, u: Hommage à Rabuzin, Biblioteka suvremene umjetnosti, Knjiga IX, priredio Vladimir Crnković, Zagreb 1996, str. 37-38.
 • Filozofija religije u sistemu slobode (I), Filozofska istraživanja XVI, 1996/3, str. 667-682, i (II), isto, 1996/4, str. 951-967.
 • O slobodi, Politička misao XXXIII, 1996/4, str. 951-967.
 • Filozofija religije u sistemu slobode (III), Dijalog (Sarajevo) II, 1997/7, str. 121-132.
 • Descartes, Filozofska istraživanja XVII, 1972/2, str. 429-435.
 • Ćuti suvremenost samu (razgovor), Muzej Mimara, Zagreb 1999, str. 23.
 • Zdravko Đerek, slike (paintings), Muzej Mimara, Zagreb 1999, str. 10-11.
 • Demokracija u nama stalno osuđuje Sokrata na smrt (razgovor s Josipom Danolićem, Republika LIX, 2002, br. 1-2, str. 41-47.

III. Prikazi i bilješke:

 • Filozofsko zasjedanje u Zwettlu 1967. godine, Praxis V, 1968/3, str. 2007-2008.
 • Simpozij Hrvatskog filozofskog društva, Praxis V, 1968/4, str. 441-442.
 • Philosophische Rundschau (prikaz godišta), Praxis VI, 1969/3-4, str. 623-627.
 • Heidegger i dalje među nama, Vijenac IV, 1996, br. 77-78 (19. prosinca), str. 13.
 • Naš filozof, pedagog, pjesnik! (Gjuro Arnold), u: Znameniti članovi družbe “Braća hrvatskoga zmaja”, Acta et studia draconica 2, Zagreb 1997, str. 62-63.
 • Život traži život (Pavle Kalinić, Requiem), Vijenac V, 1997, br. 79 (16. siječnja), STR. 15.
 • Što piše romane? (Ivan Zoretić, Dnevnik čuvara stanova), Vijenac V, 1997, br.  90 (19. lipnja), str. 5.
 • Biti jest misliti? (uz knjigu: Danilo Pejović, Veliki učitelji mišljenja), Republika  LIX, 2003, 1, str. 112-115.

IV. Prijevodi:

 • Nicolai Hartmann, Osnovne crte jedne metafizike spoznaje (prevod i pogovor), Naprijed, Zagreb 1976.
 • Eugen Fink, Nietzscheova filozofija (prevod s bilješkom), cekade, Zagreb 1981.
 • F. W. Schelling, O bitstvu slobode (izabrao, preveo i pogovor napisao), cekade, Zagreb 1985.
 • Adam Schaff, Komunistički pokret na raspuću (preveo), Globus, Zagreb 1985.
 • Ideja univerziteta (Kant, Schelling, Nietzsche) (izabrao, preveo i predgovor napisao), Globus, Zagreb 1991.
 • Helmuth Plessner, Conditio Humana (preveo), Globus, Zagreb 1995.
 • Tako kazuje Heraklit, Efežanin (pokušao prevesti), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2005.

V. Predavanja i napisi:

 • Vjera i filozofija (s ovu i s onu stranu uma), III. dise theologicus, Enciklika Fides et ratio – deset godina poslije, koreferat, 8. svibnja 2008. objavljeno u: Bogoslovska smotra 4/2008.
 • Dijalog, časopis za filozofiju i društvenu teoriju, Sarajevo, 1-2, 2009.
 • Razgovor (s Draženom Zetićem), Pogled iz drugog kuta, Spectrum, časopis studenata KBF-a u Zagrebu, 3-4/2008.
 • Podsjetnik na prisutno koje nije nazočno, predgovor prijevodu: Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Večernji list, Zagreb 2009.

Javna predavanja sa svrhom orijentiranja u biti vremena za vrijeme studentske “blokade” Fakulteta

 • 1. Obrazovanje kao jedina budućnost naroda (22. 4. 2009.)
 • 2. arhe i anarhia (6. 5. 2009.)
 • 3. Ideja univerziteta (25. 11. 2009.)

Predstavljanje knjige Vidokrug apsoluta, Narodna čitaonica, Novi Vinodolski, 26. 8. 2009.

Tri projekta kao predavanja na Fakultetu:

1. Povijest filozofije – ideja čovjeka (2007./08.)

2. Povijest filozofije – spekultativna teologija (2008./09.)

3. Povijest filozofije – metafizika (2009./10.)

Radovi dostupni ovdje: