logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
dr. sc. Luka Bogdanić, doc.

Predmeti: Filozofska antropologija, Marx i marksističke filozofije, Filozofija kulture

konzultacije: utorak, od 16 do 17h i prema dogovoru putem e-maila (C210, tel. 4092-174)

e-mail adresa: lbogdani@ffzg.hr

BIOGRAFIJA

Luka Bogdanić rođen je 1978. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. maturirao je i potom upisao Filozofski fakultet (Facoltà di Lettere e Filosofia), smjer filozofija (corso di laurea in Filosofia), Sveučilišta »La Sapienza« u Rimu. Radilo se o curriculumu studija koji je prethodio uvođenju Bolonjske reforme u Italiji. Za vrijeme studija nekoliko godina za redom dobitnik je stipendija Sveučilišta »La Sapienza«. Diplomirao je akademske godine 2000/2001 s odličnim uspjehom s pohvalom (110 e lode) iz Povijesti političke filozofije. Na preporuku predsjednika ispitne komisije na diplomskom ispitu (profesora Nicola Siciliani de Cumis) objavio je prva dva rada. Godine 2002. upisao je poslijediplomski studij iz Međunarodnih znanosti na Školi međunarodnih studija u Trentu (Università degli Studi di Trento – Scuola di Studi Internazionali). Bio je prva generacija koja je završila poslijediplomski studij (Master) na toj interfakultetskoj ustanovi nastaloj spajanjem programa fakulteta ekonomije, prava, sociologije te Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Trentu. Dok je pohađao školu imao je stipendiju Sveučilišta u Trentu. Po završetku Mastera upisao je u Rimu doktorat iz filozofije na Fakultetu filozofije (Facoltà di Filosofia – koja je postojala pod tim imenom od ak. god. 2001/2002 do 2010) Sveučilišta »La Sapienza« u Rimu koji je uspješno obranio 19.07.2007. pred komisijom sastavljenom isključivo od profesora s drugih sveučilišta. Znanstveno područje doktorata bila je povijest filozofije. Mentor rada bio je prof. Nicolao Merker. Tokom doktorskog studija objavljivao je radove u raznim časopisima te je radio kao vanjski suradnik Katedre slavistike na Sveučilištu u Firenci držeći seminare o politici i povijesti u jugoistočnoj Evropi. Držao je predavanja i na Katedri filozofije prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta »Roma III«. Godine 2008. radio je kao vanjski suradnik i pomoćnik urednika Filozofskog leksikona Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«. Od iste godine seže njegova suradnja s Odsjekom za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ak. god. 2007/2008), najprije kao vanjskog suradnika a od akademske godine 2014/2015, kao docenta  te  predstojnika Katedre za filozofsku antropologiju. Od 2012. od 2014. godine surađivao je (radio sa studentima na izradi diplomskih radova te pomagao pri održavanju ispita itd.) s Katedrom za povijest suvremene političke misli i povijesti političkih doktrina (prof. Luca Scuccimarra) na Odsjeku političkih znanosti Fakulteta političkih znanosti, sociologije i komunikologije Sveučilišta »La Sapienza« u Rimu. Godine 2017. obranio je drugi doktorat iz područja Povijesti političkih doktrina na Fakultetu političkih znanosti, sociologije i komunikologije Sveučilišta u Rimu. Od 2013. do danas je vanjski suradnik Talijanske Enciklopedije Treccani za na izdanju Knjige godine (Il Libro dell’anno) za koju piše kratke crtice vezane za događaje iz kulture. U svojoj znanstvenoj karijeri održao je brojna gostujuća predavanja i izlaganja na mnogim stranim i domaćim znanstvenim institucijama i sveučilištima (Milano, Lisabon, Ljubljana, Pariz, Moskva, Atena, Rima – više puta, Ancona, Beograd, Banja Luka, Sarajevo, itd.) Bio je i član komisije za ocjenu i obranu međunarodnog doktorata (cotutelle Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Perugi) iz područja filozofije (pristupnik: P. Žitko). Već prije izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika  te docenta objavio je dvije knjige u Italiji i više znanstvenih radova kako u Hrvatskoj tako i u Italiji. Godine 2020. objavio je svoju treću knjigu na talijanskom jeziku. Pored radova u stranim časopisima objavio je i veći broj znastvenih radova u Hrvatskoj, osobito u zbornicima Odsjeka za filozofiju i u časopisu Filozofska istraživanja. Preveo je s talijanskog dvije znanstvene knjige iz područja filozofije. Objavio je i brojne stručne i esejističke tekstove u hrvatskim i talijanskim časopisima i dnevnim listovima: Zarez, rivista Luca, te dnevnom listi Il manifesto. Recenzirao je brojne članke za Filozofska istraživanja, Metodičke oglede, Synthesis philosophica, Političku misao, te knjige za «Mediterran Publishing» i «FF press». ecc. Godine 2019. bio je na kraćem znanstvenom usavršavanju na Sveučilištu »Roma Tre« u sklopu program Erasmus +. Odlično vlada talijanskim jezikom, vrlo dobro engleskim te se služi francuskim i španjolskim. Od 2020. godine izabran je u višeg znanstvenog suradnika  u području humanističkih znanosti, polje filozofije.

POPIS  PUBLIKACIJA (izbor)

Knjige:

Identità inquieta. La questione nazionale nei Balcani occidentali, Bordeaux, Rim 2020, str. 216, ISBN 9788832103588 .

Praxis. Storia di una rivista eretica nella Jugoslavia di Tito, Aracne, Rim 2010, str. 188. ISBN 978-88-548-3 469-9. (pisana 2000/2001)

Nazione e autodeterminazione. Premesse e sviluppi fino a Lenin e Wilson, Aracne, Rim 2009, str. 379. ISBN 978-88-548-2493-5.

Članci i prilozi u knjigama/zbornicima:

» Vrijeme i perspektiva. Pitanje revolucija danas «, u: S. Pulig (uredio) Ljevica nakon opovrgnute revolucije, SBN: 978-953-222-883-0, Jesenski i Turk, Zagreb, 2020, str. 58-69 . *radi se o proširenoj verziji već objavljenog tekst.

»Merker e la questione nazionale«, u: Journal of Constitutional History/Giornale di Storia Costituzionale, 2018, br. 35, 1/2018, str. 239-250, ISSN 1593-0793.

»Memoria di Parxis«, u: Tommaso di Francesco (uredio), Breviario jugoslavo. Colloqui con Predrag Matvejević, Manifesto libri, Roma, 2018, str.103-111.

»Geschichte der jugoslawischen Zeitschrift Praxis«, u : Das Argument, 2018 br. 326, 2/2018, str. 214-221. ISSN: 0004-1157.

»Dall’autogestione al nazionalismo. La critica del sistema jugoslavo nella rivista “Praxis”«, u: Historia Magistra, 2014, 16, 3, str. 19-36. ISSN 2036- 4040.

»Oktobar 1917: revolucija, diktatura proletarijata i hegemonija u Lenjina i Gramscija«, u: B. Mikulić (ur.), Filozofije revolucija i ideje novih svjetova, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2018, pp. 98-127.

»Historija ili suvremenost« (uvod), u: Jasna Tkalec, Prvi Svjetski rat, italijanski socijalisti i Musolini. Legende i politički realizam, (ur. Luka Bogdanić), Mediterran Publishing, Novi Sad, 2017, pp. 9-11.

»Ideološki trompe-l’oeil ili historijski revizionizam«  (uvod), u: D. Losurdo, Historijski revizionizam. Problemi i mitovi, prijevod Jasna Tkalec i Luka Bogdanić, Prosvjeta, Zagreb, 2017, pp. 5-7.

»Vrijeme i perspektiva. Pitanje revolucije danas«, u: Filozofska  istraživanja, vol. 35, no. 1. 2015, str. 171-179.

»Čemu Praxis? Ili o hisotorijskom porijeku i mjestu Praxisa«, u: B. Mikulić & M. Žitko, Aspekti praxisa. Refleksije uz 50. obljetnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Zagreb, 2015, pp.1-45. ISBN 978-953-175-580-1

»Dall’autogestione al nazionalismo. La critica del sistema jugoslavo nella rivista “Praxis”«, u: Historia Magistra, 16/2014, str.19-36.

»L’Europa nello specchio dei Balcani« ,u: Grupa autora, Europa ribelle, „il manifestolibri“, Roma, 2014, str. 27-33. ISBN: 978-88-7285-778-6.

»Bilješka o operaizmu«, u: Grupa autora, Živi Marx, uredio Matko Meštrović, Jesenski i Turk, Zagreb, 2013, str. 133-138. ISBN 978-953-222-604-1.

»Praxisova kritika nacionalnog pitanja. Godina 1971«, u: Praxis. Društvena kritika i humanistički socijalizam. Zbornik radova sa Međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici: Praxis-filozofija i Korčulanska ljetna škola, uredili Dragomir Olujić Oluja i Krunoslav Stojaković, Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2012, str. 201-222. ISBN: 978-86-88745-04-8.

»L’autodeterminazione nazionale in Lenin alla luce della Prima guerra mondiale«, u: S. Azzarà, D. Losurdo, J. Barata-Moura (ur.) Universalism, National Questions and Conflicts Concerning Hegemony, Città del Sole, Napoli 2011, str. 361-375. ISBN 978-88-8292-4652.

»Elementi aktualnosti Manifesta«, u: Filozofska istraživanja, vol. 121, 1/2011, str. 147-164. ISSN 0351-4706.

»Mogućnost kritike potrošačkog društva kao problem filozofije odgoja«, u: Filozofska istraživanja, vol. 117, 1/2010, str. 291-302. ISSN 0351-4706.

»La Croazia vuole sempre l’Europa?«, u: Limes. Rivista Italiana di Geopolitica, svibanj 2010, str.145-151. ISSN 1124-9048.

»Neke pedagoško-filozofske postavke Antonia Labriole«, u: Metodički ogledi, vol. 16, 1-2/2009, str. 35-49. ISSN 0353-765X.

»Nazione e territorio. Gli inizi della polemica tra Lenin, il Bund e gli austromarxisti«, u: S. Gensini, R. Petrilli, L. Punzo (ur.) Il contesto è il filo d’AriannaStudi in onore di Nicolao Merker, ETS, Piza 2009, str. 153-176. ISBN 9788846723376.

»Aktualnost Manifesta u vremenima neoliberalne globalizacije«, u: Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Sarajevo, br. 3-4, 2008/2009, str. 609-623 (s prof. L. Veljakom). ISSN 1840-1708.

»Od slabe misli do slabog komunizma. Gianni Vattimo, Ecce comu«, u: Filozofska istraživanja vol. 113, 1/2009, str. 191-198. ISSN 0351-4706.

Enciklopedijska natuknica »Talijanska filozofija«, u: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod «Miroslav Krleža», Zagreb, X tom, 2008, str. 614-615. (ista je objavljena u proširenom obliku u Filozofskom leksikonu, u Filozofskom leksikonu nalaze se i autorske natuknice kao npr. Dante Alighieri, Savanorola, Boetie, G. Bruno, T. Campanella, D. Diderot, B. Pascal, Ch.-L. de Secondat Montesquieu, dijlaog, docta ignorantia, Jansenizam, Talijanska filozofij).

»Nacija kao historijsko–politička stvarnost u misli Carla Cattanea«, u: Filozofska istraživanja, vol.107. 3/2007, str. 659-671. ISSN 0351-4706.

»La Croazia si scopre euroapatica«, u: Limes. Rivista Italiana di Geopolitica. Prilog broju br. 4/2005, str. 51-59, ISSN1124-9048.

»Kratki historijski uvod«, u: F. Engels, Razvitak socijalizma od utopije do znanosti, Liber, Beograd 2005, str. 11-19. ISBN 86-85353-03-3.

»Serbo, croato o serbo-croato. L’uso geopolitico della lingua«, u: Limes. Rivista Italiana di Geopolitica, 6/2003, str. 229-239. ISSN 1124-9048.

»Per un’analisi storica della Jugoslavia e critica del nazionalismo«, u: Slavia, god. XII, br. 1/2003, str. 33-55.

»Con Marx contro Stalin o la genesi del marxismo umanista jugoslavo«, u: Slavia, god. XI, br. 4/2002, str. 79-100.

Uži izbor stručnih radovi (relevantnih za filozofiju)

1) “Presentazione della Intervista del 1991 di Gajo Petrovic”, u Micromedga, br.6/2019, str. 2011-2013. Broj slovnih znakova: 4,956 (0.172 a.a)

2) Memoria di Parxis“, u: Tomaso di Francesco, Breviario jugoslavo. ed. T. di Francesco, Colloqui con Predrag Matvejević, Manifesto libri, Roma, 2018, str. 103-111. ISBN 978-88-7285-927-8. Broj slovnih znakova: 8,486.

3) “Effetto collaterale, la memoria negata”,  u il manifesto (dnevni list), 22.03.2019.

5) “Predrag Matvejevic, socialismo dionisiaco” posthumno objavljen intervju s Predragom Matvejevicem, u il manifesto (dnevni list), 11.02.2017.

6) “Per un marxismo umanista. I cinquat’anni della rivista filosofica jugoslava Praxis”, u: il manitesto, Rim,  2.10.2014, (dnevni list).

7) “Vita democratica – intervista a Jason Brennan”, u Luca – agenda coscioni, 5/2013, str. 5-9 (intervju ima moj autorski uvod).

8) “Rivolte di popolo e Islam politico – intervista a Fuad Allam”, u: Luca – agenda coscioni, 3/2013, str. 5-10. (intervju ima moj autorskim uvod).

8) “Il mito del popolo – intervista a Ruth Wodak” u: rivista Luca -agenda coscioni 1/2013  str. 5-11. (intervju ima moj autorskim uvod).

9) “Stati Uniti oggi – intervista a Michael Walzer”, u: rivista Luca -agenda coscioni, 4/2012  str. 5-8. (intervju ima moj autorskim uvod).

10) “L’enigma arabo –  intervista con Fuad Allamom e Samirom Aminom”, u: rivista Luca – agenda coscioni, 3/2012   str. .5-10.  (intervju ima moj autorskim uvod).

11) Crveno i crno, u: “Zarez”, 15.3.2012, br. 330, str.16-17.

12) Ogledala suvremenosti vječnog grada, u: “Zarez”, 17.3.2011, br. 305, str.18.

13) Lorenzo Lotto anticipator psihologije, u: “Zarez”, 14.4.2011, br. 307, str.16.

14) Kad knjige počnu hodati,  “h-alter”, 17.01.2011.

IZBOR IZ IZLAGANJA NA RECENTNIJIM MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA

 • 12. 2019, izlaganje: “Filozofska antropologija i kriza” na petom okruglom stolu Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom “Metafilozofija i problemi metodologije znanosti” (Zagreb)
 • 2-5. 5. 2019, izlaganje: “October 1917: Revolution, dictatorial proletariat, and hegemony in Lenin and Gramsci” na međunarodnoj konferenciji “1st Historical Materialism Athens Conference pod naslovom Rethinking Crisis, Resistance and Strategy, na Sveučilištu Panteion (Atena).
 • 26-27. 4. 2019, izlaganje: “Polemika između Lenjina i Luxemburg o nacionalnom pitanju” na međunarodnoj konferenciji “Reforma ili revolucija: Stogodišnjica ubojstva Rose Luxemburg” u organizaciji Inicijative za feministički Filozofski (Zagreb).
 • 4.2019, izlaganje “Gender identity and «fight» for rights. A short history” u sklopu gostovanja Ersamus + na kolegija „Law and Grender“ na Pravnom fakultetu na Sveučilištu Roma Tre (Rim).
 • 2-3. 11. 2018, izlaganje: “Subverzivno nasljeđe 1968. i otvorena pitanja filozofske antropologije”  na četvrtom okruglom stolu Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom “Kriza i kritika racionalnosti — nasljeđe ’68” (Zagreb).
 • 10. 2018, sudjelovanje na tribini Samoupravljanje – iskustva i perspektive. Tribine grada Zagreba, Kaptol. (Zagreb)
 • 10. 2018, izlaganje: “Marx i problematika ateizma” na međunarodnoj konferenciji “200 godina poslije: Preispitivanje ideja Karl Marksa” u organizaciji Goethe Instituta i Fakulteta političkih nauka, Sveučilišta u Sarajevo, (Sarajevo).
 • 9. 2018, izlaganje: “Can Marx’s humanism be actual today?” na međunarodnoj konferenciji “Marx and marxism(s) – 200 years on”, organiziranoj od Fakulteta političkih nauka Sveučilišta Banja Luka (Banja Luka).
 • 5. 2018, predstavljanje knjige Domenica Losurda, “Historijski revizionizam. Problemi i mitovi”, u organizaciji MAZ , Mreža antifašistkinja Zagreba, (Zagreb)
 • 3. 2018, sudjelovanje na tribini povodom 170.-te obljetnice izlaska Manifesta Komunističke, u organizaciji Subversive festival u knjižnici Bogdan Ogrizović (Zagreb)
 • 01. 2018, predavanje “Marx e la questione dell’ateismo” u sklopu ciklusa predavanja pod naslovom “L’ateismo degli antichi e moderni” na doktorskom studiju na Odsjeku za filozofiju (Dipartimento di filosofia) , Sveučilištu “La Sapienza“ (Rim).
 • 2-4. 11. 2017, izlaganje “L’antropologia politica in Antonio Gramsci” na skupu “L’attualità di Antonio Gramsci” u organizaciji “Istituto Gramsci Marche” (Ancona).
 • 10. 2017, sudjelovanje na tribini: “Problem revolucionarnog subjekta”, Tribine grada Zagreba, Kaptol. (Zagreb)
 • 10. 2017, izlaganje: “Lenin: l’autodeterminazione dei popoli e la Rivoluzione del 1917”, na“Logos Festival. Festa della parola“ (Rim).
 • 9. 2017, izlaganje“Sul conetto dell’uomo e sul concetto di Parxis in Gramsci” na okruglom stolu festivala “CampoSud. A visionary camp Gramsci project. Un simposio artistico su Filosofia, Arte, Politica, Praxis e nuove questioni meridiona Un simposio artistico su Filosofia, Arte, Politica, Praxis e nuove questioni meridionali”od 7.9 do 1.10. (Cagliari).
 • 27-28. 10. 2017, izlaganje: “Od Lenjinovog do Gramscievog «Što da se radi?»”  na trećem okruglom stolu Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom “Filozofije revolucija i ideje novih svjetova” (Zagreb)
 • 6. 2017, izlaganje: “Nazioni e nazionalismi, ieri e oggi” u unutar seminara “Per Nicolao Merker. Seminario di Studi” organiziranog su sklopu doktorskih studija Odsjeku za filozofiju (Dipartimento di filosofia), Odsjeka Političkih znanosti (Dipartimento di Scienze Politiche) Sveučilišta “La Sapienza” (Rim)
 • 05. 2016, izlaganje: “Bauk tijela i duh revolucije” na drugom okruglom stolu Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom “Inačice materijalizma” (Zagreb)
 • 4. 2016, izlaganje: “Gramscijeva intelektualna biografija”, okrugli stol “Gramšijevske teme: hegemonija” u organizaciji Multimedijalnog instituta u Zagrebu (Centar mama), Zagreb.
 • 4. 2017, predavanje: “Marxism and history LGBT rights movement ” na Pravnom Fakultetu Sveučilištu Roma Tre u sklopu kolegija „Law and Grender“katedre za Filozofiju prava (Rim).
 • 3. 2017. Urednik i voditelj tribine: “Marx je bio u pravu? (kriza kapitalizma u 21. stoljeću)” u sklopu književnog petka Knjižnice grada Zagreba. Sudjelovali su Damir Pilić, Katarina Peović, Zvonko Šundov i Toni Prug, (Zagreb).
 • 17-19. 9. 2015, izlaganje “The Gramsci’s Reflections on Human Nature”  na međunarodnoj konferenciji „Historical materialism Conference” (Rim)
 • 06. 2015, izlaganje: “Identity and frontiers in the Balkans” na međunarodnoj konferenciji “Frontières- Paris. International Conference”, organiziranoj od strane Sveučilišta Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sveučilišta Roma Tre i Sveučilišta “La Sapienza di Roma” (Paris)