logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Logika

Naziv predmeta: Logika (I-IV)
Status: Obvezni dio nastave logike za studente filozofije odvija se tijekom prve dvije godine studija, a podijeljen je u četiri jednosemestralna kolegija.
ECTS: 12 bodova (3+3+3+3)
Status: obvezni
Oblik nastave: predavanja
Trajanje: 4 semestra, 2 sata tjedno
Jezik: hrvatski
Način praćenja kvalitete nastave: redovito pohađanje nastave i konzultacije s nastavnikom, studentska anketa
Cilj: cilj nastave logike u okviru studija filozofije je upoznavanje s temeljima ove filozofske discipline i stjecanje kompetencija koje diplomiranog studenta kvalificiraju za nastavu logike na razini srednje škole. Ujedno, u okviru studija filozofije, nastava logike treba studenta osposobiti za praćenje suvremenih rasprava u nizu disciplina koje su s logikom povezane, poput filozofije znanosti, filozofije matematike i filozofije jezika.
Nositelji: dr. sc. Davor Lauc, izv. prof.

Literatura

I. Sveučilišni udžbenici i opći uvodi u logiku

 • 1. Gajo Petrović: Logika (Zagreb: Element, 2010), s dodatkom Davora Lauca (Zagreb: Element, 2006)
 • 2. M. Cohen, E. Nagel: Uvod u logiku i naučnu metodu (Beograd, 1974)
 • 3. I. Copi: Introduction to Logic (Prentice Hall College 1998)
 • 4. P. F. Strawson: Introduction to Logical Theory  (London: Methuen, 1952)

II. Povijest logike

 • 1. A. N. Prior: Historija logike (Zagreb, 1970.)
 • 2. W. i M. Kneale: The Development of Logic (Oxford University Press, 1985)
 • 3. I. Bochenski: Formale Logik  (Alber, 2002)

III. Simbolička logika

 • 1. A. Kalužnin: Što je matematička logika? (Zagreb: Šk. Knjiga, 1975)
 • 2. A. Tarski: Uvod u matematičku logiku i metodologiju matematike (Beograd: Rad, 1973)
 • 3. V. Devidé: Matematička logika (Zagreb, 1970)
 • 4. G. Massey: Understanding Symbolic Logic (New York: Harper & Row, 1970)
 • 5. J. L. Eršov i E.A. Paljutin: Matematičeskaja logika (Moskva: Nauka, 1987)
 • 6. J. Dopp: Leçons de logique formelle (Paris, 1950)
 • 7. W. V. O. Quine: Methods of Logic (Harvard University Press, 1982)
 • 8. D. Hilbert i W. Ackermann: Grundzűge der theoretischen Logik (Springer-Verlag, 1928)
 • 9. R. Carnap: Symbolische Logik (Wien: Springer, 1968)
 • 10. J. Bell i M. Machover: A Course in Mathematical Logic (North Holland, 1977)
 • 11. A. Church: Mathematical Logic (Princeton University Press, 1996)
 • 12. S.C. Kleene: Introduction to Metamathematics (North Holland, 1996)
 • 13. J. Nolt, D. Rohatyn. A. Varsi: Logic (SCHAUM’s Outlines) (McGraw-Hill, 1998)
 • 14. Smullyan: First order logic (Dover Publications, 1995)
 • 15. J. Barwise, J. Etchemendy: Language, Proof and Logic (Center for the Study of Language, 2002)

IV. Filozofsko-logičke rasprave 

 • 1. Aristotel: Organon (Kultura, 1965)
 • 2. G. Frege: Kleine Schriften (Vdm Verlag Dr. Müller, 2006)
 • 3. B. Russell: Logic and Knowledge (Routledge , 1988)
 • 4. L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus (Zagreb; Moderna Vremena,  2003)
 • 5. J. Van Heijenoort (ur.): From Frege to Goedel (iUniverse, 1999)
 • 6. W. V. O. Quine: From a Logical Point of View (Harvard University Press, 1980)
 • 7. K. R. Popper: Logika naučnog otkrića (Beograd: Nolit, 1973)
 • 8. E. Nagel: Struktura nauke (Beograd: Nolit, 1974)
 • 9. Z. Šikić (ur.): Novija filozofija matematike (Beograd: Nolit, 1987)
 • 10. R. Carnap: Meaning and Necessity (University Of Chicago Press, 1988)
 • 11. A. Tarski: Logic, Semantics, Metamathematics (Hackett Publishing Company, 1983)
 • 12. M. Dummet: Elements of Intuitionism (Oxford University Press, 2000)