logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Danko Grlić (1923-1984)

Danko Grlić (1923-1984)

Filozof, enciklopedist, prevodilac; dugogodišnji profesor na Katedri za estetiku Odsjeka za filozofiju, istaknuti član grupe “Praxis” i sudionik Korčulanske ljetne škole

“Zastupao je tipičnu modernu filozofsku poziciju, bitno određenu Marxom i Nietzscheom – u perspektivi razvoja univerzalnih mogućnosti ljudskog bića, pri čemu umjetnost često biva zastavom slobode. Njegova stajališta izgrađena su prije svega na temelju kritičkog promišljanja marksističke filozofije prakse.” (Gordana Škorić, iz: Za umjetnost, 2004.)

_______________

Nadežda Čačinovič, Za umjetnost. O Danku Grliću povodom tridesete godišnjice njegove smrti

Zdravko Kučinar – Danko Grlić (enciklopedijska natuknica)

_______________

Glavni filozofsko-teorijski i povijesni radovi:

Estetika I-IV, Zagreb: Naprijed, 1974-1979.

Odabrana djela (I-IV), Naprijed, Zagreb/Nolit, Beograd, 1988:

  • Sv. I: Zašto (1971), Contra dogmaticos (1971), članci
  • Sv. II: Friedrich Nietzsche (1969/1981)
  • Sv. III: Umjetnost i filozofija (1965), Za umjetnost (1983), članci
  • Sv. IV: Izazov negativnog, Misaona avantura Waltera Benjamina
Enciklopedistički rad
  • Leksikon filozofa, Zagreb: Naprijed, 1983.

Publikacije u spomen Danku Grliću:

  • Umjetnost i revolucija. Spomenica Danku Grliću (1923-1984.), ur. G. Petrović, Zagreb: Naprijed, 1989.
  • Za umjetnost. Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti, ur. G. Škorić, Zagreb: FF press, 2004.