logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ljetni semestar 2019./2020.

Preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni):

1. GODINA

Obavezni predmeti – predavanja i seminari:

* Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Grčku filozofiju II i Uvod u filozofiju II

Izborni kolegiji:

Studenti prve godine jednopredmetnog i dvopredmetnog studija filozofije mogu odabrati izborne predmete i seminare iz programa za II.IV. godinu studija filozofije, ako u silabu kolegija pristup nije uvjetovan, te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom željenog kolegija.


II–IV. GODINA

Obavezni predmeti:

Izborni predmeti:

Izborni seminari:


Diplomski studij filozofije – nastavnički smjer

1. GODINA

Obavezni predmeti:

Izborni predmeti:

Uputa: Izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini (ako ih prethodno nisu slušali i polagali na preddiplomskom studiju filozofije). Pri upisu izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uključujući metodički blok, mentorske konzultacije i završni diplomski rad).

 

Diplomski studij filozofije – znanstveni smjer

1. GODINA

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini (ako ih prethodno nisu slušali i polagali na preddiplomskom studiju filozofije), a koji su u funkciji istraživanja za završni diplomski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga diplomskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu; ne upisuju ih studenti filozofije Filozofskog fakulteta)

* Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Uvod u filozofiju II – opći