logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Predavanje i seminar Patricka Dalyja, 8. i 9. svibnja 2018.

U organizaciji Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatskog bioetičkog društva i Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Zagrebu će, u utorak i srijedu, 8. i 9. svibnja 2018., gostovati američki liječnik i filozof Patrick Daly, znanstveni suradnik Bostonskog koledža (Chestnut Hill, Massachusetts, SAD). Daly će održati jedno javno predavanje (8. svibnja), o problematici filozofije medicine, te će sudjelovati u jednom seminaru (9. svibnja), o (bio)etičkim aspektima djela Bernarda Lonergana, koji je također otvorenog tipa. I predavanje i seminar bit će na engleskom jeziku.

Utorak, 8. svibnja 2018., 17.30 sati, Konferencijska dvorana knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3, Zagreb, II. kat)

U sklopu ciklusa tribina „Bioetički utorak“, Patrick Daly će, u utorak, 8. svibnja, održati javno predavanje „Introducing a New Model of Health: The Generalized Empirical Method (GEM) Model“ (Predstavljanje novog modela zdravlja: model gerenalizirane empirijske metode).

Predavanje će započeti kratkim opisom prevladavajućeg naturalističkog/biomedicinskog modela zdravlja i nekolicine holističkih alternativa – biopsihosocijalnog modela G. Engela, biopsihosocijalno-duhovnog modela D. Sulmasyja te akcijsko-teorijskog modela L. Nordenfelta. U njima predavač primjećuje dva neriješena problema koja se tiču (1) načina na koje se dovode u vezu ili integriraju različite razine stvarnosti; (2) načina na koje se dovode u vezu ili integriraju različite metode istraživanja zasebnih razina. Nakon toga, predavač će prikazati dva elementa modela generalizirane empirijske metode (GEM) – pojmove shema ponavljanja i generalizirane empirijske metode – koji predstavljaju napredak u pogledu bavljenja prethodno navedenim problemima, kao i općenitijim problemom razumijevanja odnosa između zdravstvene teorije i zdravstvene prakse. Potom će predavač definirati zdravlje i bolest iz perspektive GEM-modela i povezati to sa stratificiranim modelom ljudskoga života unutar eko-socijalnog konteksta. Zaključno će predavač ponuditi dva primjera korištenja opisanog modela: kao prvo, u teorijskom kontekstu, s obzirom na upitan zdravstveni status trudnoće i žalovanja, te kao drugo, u praktičnom kontekstu, s obzirom na iskustva jedne liječnice u Charity Hospital u New Orleansu nakon uragana Katrina.

Srijeda, 9. svibnja 2018., 17.30 sati, Konferencijska dvorana knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3, Zagreb, II. kat)

U srijedu, 9. svibnja, održat će se drugi po redu seminar o kanadskom filozofu i teologu Bernardu Lonerganu (1904.-1984.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prvi seminar, održan u prosincu 2017., bio je posvećen upoznavanju s mišljenjem Bernarda Lonergana kojega mnogi smatraju jednim od najvažnijih mislitelja 20. stoljeća, a kod nas je gotovo nepoznat. Ovaj drugi seminar fokusirat će se na temu „Ethics and the Human Good“ (Etika i ljudsko dobro), odnosno na poglavlje „The Human Good“ iz Lonerganove kultne knjige Method in Theology. Seminar će, uz Patricka Dalyja, voditi Michael George sa Sveučilišta sv. Tome u Frederictonu (Kanada), koji je tijekom akademske godine 2017./2018. gostujući istraživač u Centru za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sami voditelji najavljuju seminar na sljedeći način: Jeste li nezadovoljno manjkom ozbiljnog i kontinuiranog bavljenja stvarnim problemima, društvenim i drugim, čime se odlikuje veliki dio akademske zajednice? Osjećate li laganu znatiželju ili rastuću frustraciju ili čak bespomoćnost glede sistematskih diskontinuiteta između teorije i učinkovitih odgovora? Ako ste u takvome stanju, ovaj bi vas seminar mogao zanimati. Raspravljajući o nekim aspektima djela Bernarda Lonergana, predstavit ćemo i promovirati filozofijsku perspektivu kritičkog realizma, značaj i implikacije generalizirane empirijske metode, te diskusiju o tome zašto nas solidan filozofski rad nužno vodi u primjenu novog (ili recikliranog) znanja, na sve učinkovitije načine, u svrhu unapređenja uvjeta i mogućnosti dostupnih svim ljudima. Što je najvažnije, nastojat ćemo odgovoriti na pitanje zašto sve to ima smisla. Za one koji su zainteresirani za etiku, rasprava o tome kako se vrijednosti utvrđuju i razlikuju te kako valja uzimati u obzir društvene i povijesne uvjete u kojima sve osobe prihvaćaju ili izbjegavaju odgovornost da se etički angažiraju, mogla bi rasvijetliti pojmove „konteksta“, „odlučivanja“ i „rasta“. Znatiželja i interes glavni su preduvjeti, a o svemu drugom može se pregovarati!

Kratka biografija Patricka Dalyja:

Patrick Daly je znanstveni suradnik na Lonerganovom institutu Bostonskog koledža, gdje radi na dugoročnom projektu posvećenom razvijanju filozofije zdravlja bazirane na generaliziranoj empirijskoj metodi Bernarda Lonergana. Diplomirao je biologiju na Providence College 1969., a medicinu na Northwestern University 1974. Internu medicinu specijalizirao je u Veteranskom medicinskom centru u Washingtonu od 1974. do 1977. Dvadeset i tri godine vodio je privatnu medicinsku praksu u Rhode Islandu, a nakon toga dvanaest godina radio u Veteranskom zdravstvenom sustavu Mainea, gdje je bio direktor hospicija i palijativne skrbi, te u Veteranskom zdravstvenom sustavu Nove Engleske od 2008. do 2012. Nakon stjecanja magisterija iz filozofije na Boston College, umirovio se kao liječnik kako bi se posvetio navedenom istraživanju u području filozofije medicine.

Napomena:

Zainteresiranima se preporučuje da prije Dalyjeva predavanja pročitaju kratki opis generalizirane empirijske metode Bernarda Lonergana (01 Daly – Lonergan, GEM) i članak Ruth Berggren (02 Daly – Berggren, Katrina), na koji će se Daly referirati u predavanju, a prije seminara o Lonerganu da pročitaju poglavlje „The Human Good“ iz Lonerganova djela „The Human Good“ (Lonergan 03).