logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Jesenski ispitni rok ak. god. 2020./21.

Molimo studente i studentice da pažljivo pročitaju sve informacije  koje donosimo  u  nastavku  te  da  oko  svih  dilema  i  problema  kontaktiraju  predmetne  nastavnike  i nastavnice.

Centar za potporu e-učenju pripremio je upute za usmene i pismene ispite koji će se održavati na daljinu.

Upute za usmene i pismene ispite na daljinu:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2656

Česta pitanja i upute za usmene ispite na daljinu:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2289

Česta pitanja i upute za pismene ispite na daljinu:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2285

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić

Filozofska antropologija, Filozofska antropologija – opći predmet, Marx i marksističke filozofije, Filozofija kulture

Jesenski ispitni rok održat će se:

1) 1.9. u 10.30h kontaktno u dvorani A101 (u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama)

2) 8.9.u 10.30h – kontaktno u dvorani A101 (u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama)

2) 15.9. u 11h – isključivo online

Termin ispitnog roka 15.9. provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega.

Omega:

Naziv kolegija: Filozofska antropologija
Kratica kolegija: fil.antro
Lozinka za studente/studentice: filant20

Naziv kolegija: Marx i marksističke filozofije
Kratica kolegija: marx
Lozinka za studente/studentice: marfil20

Naziv kolegija: Filozofska antropologija – opći predmet
Kratica kolegija: fil.antrop
Lozinka za studente/studentice: filantr20

Naziv kolegija: Filozofija kulture
Kratica kolegija: filokult1
Lozinka za studente/studentice: filokult21

Upute za online:

ispit 15.9. potrebno je prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati e-mail nastavniku (na adresu: lbogdani@ffzg.hr) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije tri dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili (istovremeno o tome trebaju obavijestiti nastavnika e-mailom). Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnik će poslati prijavljenim studentima/studenticama emailom dva dana prije ispita.

 

Izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić

Socijalna filozofija, Suvremena filozofska terminologija, Filozofija roda

Jesenski ispitni rok (30. 08., 06. 09. i 13. 09. u 9.00 sati) održat će se isključivo online putem Zoom platforme.

Omega:

Naziv kolegija: Socijalna filozofija
Kratica kolegija: SocFil
Lozinka za studente/studentice: soc

Naziv kolegija: Suvremena filozofska terminologija
Kratica kolegija: SFT II
Lozinka za studente/studentice: sft

Naziv kolegija: Filozofija roda
Kratica kolegija: FilRod
Lozinka za studente/studentice: filrod

Upute za ispitne termine u kolovozu i rujnu:

Ispite je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada studentica/student to učini, treba odmah poslati e-mail nastavnici (na adresu: acakardi@ffzg.hr) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studentice/studenti trebaju prijaviti ispit najkasnije dva dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili (istovremeno o tome trebaju obavijestiti nastavnicu e-mailom). Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 24 sata prije ispitnog termina.

Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnica će poslati prijavljenim studenticama/studentima e-mailom dan prije ispita.

 

Prof. dr. sc. Borislav Mikulić

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza i Klasični njemački idealizam

Jesenski ispitni rok: 8. 9., 15. 9. i 22. 9. u 16 sati

Ispit iz predmeta Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza i Klasični njemački idealizam te konzultacije u rujnu održavaju online uz prethodnu najavu i dogovor termina emailom.

 

Doc. dr. sc. Goran Sunajko

Estetika, Estetika – opći predmet, Suvremena estetika, Filozofija religije, Metafizika, Filozofija kulture (za Filozofiju kulture ispitne rokove vidjeti kod doc. dr. sc. Luke Bogdanića)

Jesenski ispitni rok: 7. 9., 14. 9. i 21. 9. u 10.00 sati u A101

Napomena: Ispiti će se održati uživo u dvorani A101, a za studente koji nisu u mogućnosti doći organizirat će se online. U oba slučaja molim studente da mi na e-mail najkasnije tri dana prije ispita jave izlaze li na rok uživo ili online.

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Etika II; Bioetika; Etika – opći predmet

Usmeni ispiti iz kolegija Etika II, Bioetika i Etika – opći predmet u jesenskom ispitnom roku ak. god. 2020./2021. održavat će se u ponedjeljak, 30. kolovoza 2021., u ponedjeljak, 6. rujna 2021. te u ponedjeljak, 13. rujna 2021., s početkom u 12 sati.

Ispiti će se održati uživo, uz poštovanje protuepidemijskih mjera, u predavaonici A-106. U iznimnim slučajevima, kada studenti/studentice iz opravdanih razloga ne mogu doći na ispit uživo, moguće je da se ispit održi mrežno, korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega:

Naziv kolegija: Etika 2
Kratica kolegija: E2
Lozinka za studente/studentice: et220

Naziv kolegija: Bioetika
Kratica kolegija: Bioetika
Lozinka za studente/studentice: bioet20

Naziv kolegija: Etika – opći predmet
Kratica kolegija: Etikaopci
Lozinka za studente/studentice: opci

U oba slučaja (uživo i mrežno), ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati e-mail nastavniku (na adresu: hjuric@yahoo.com) s naznakom o načinu na koji će polagati ispit (uživo ili mrežno) te sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa; naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije 72 sata prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 24 sata prije ispitnog termina.

Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnik će poslati prijavljenim studentima/studenticama e-mailom dva dana prije svakog ispitnog termina.

 

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Povijest filozofije II

Jesenski ispitni rok: 31.8., 7.9. i 24.9. pismeni u 10 sati, usmeni u 16 sati

Napomena:

Ispiti iz kolegija Povijest filozofije II u rujnu održat će se online u sustavu učenja na daljinu Omega.

Pismeni ispit će se održati s početkom u 10 sati. Oni koji polože pismeni ispit isti će dan imati usmeni s početkom u 16 sati.

Student treba prijaviti ispit iz predmeta Povijest filozofije II putem sustava ISVU, a nakon toga treba odmah nastavniku poslati email na adresu imikecin@ffzg.hr sa sljedećim podacima: ime i prezime, JMBAG, email adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega), naziv kolegija, termin ispita (dan/mjesec/godina), broj mobilnog telefona.

Radi organizacije ispita, studenti trebaju prijaviti ispit najkasnije pet dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Studenti koji su već položili pismeni dio ispita trebaju nastavniku putem emaila pet dana unaprijed najaviti izlazak na usmeni dio ispita kako bi se dogovorio točan termin održavanja ispita.

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

Povijest filozofije IV, Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet, Grčka filozofija II, Filozofske teorije emocija

Jesenski ispitni rok: 1.9., 8.9 i 22.9.

Napomena: U 13h pismeni ispit iz Grčke filozofije II, Filozofskih teorija emocija i Povijesti filozofije IV, a usmeni ispit iz Grčke filozofije II, Povijesti filozofije IV i Uvoda u Filozofiju II prema dogovoru.


Pismeni dio ispita iz kolegija Filozofske teorije emocija, Grčka filozofija II, Povijest filozofije IV te Uvod u filozofiju II i Uvod u filozofiju II – opći predmet održat će se 1.9., 8.9 i 22.9., a provodit će se korištenjem aktivnosti Test (https://bit.ly/pismeni-ispitiupute) u sustavu učenja na daljinu Omega. Nakon objavljivanja rezultata pismenog dijela ispita, u dogovoru putem e-maila sa svakim studentom/studenticom pojedinačno, zakazat će se termin za usmeni dio ispita koji će se provesti korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega.


Naziv kolegija: Grčka filozofija II
Kratica kolegija: Grčka filozofija (2020.-2021.)
Lozinka za studente/studentice: platon

Naziv kolegija: Povijest filozofije IV
Kratica kolegija: PF3
Lozinka za studente/studentice: povijest17

Nazivi kolegija: Uvod u filozofiju i Uvod u filozofiju – opći predmet
Kratica kolegija: UF
Lozinka za studente/studentice: uvod17

Naziv kolegija: Filozofske teorije emcija
Kratica kolegija: FTE
Lozinka za studente/studentice: emocija21

 

Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Grčka filozofija II, Povijest filozofije VI

Oba kolegija, Grčka filozofija II i Povijest filozofije VI, imat će formu ispita kao i prethodnih godina, samo što će se odvijati online. Odvijat će se uvijek uz pomoć mogućnosti koje pružaju ekolegiji u sustavu učenja na daljinu Omega. Iznimno, ako za vrijeme usmenoga ispita zakaže aktivnost BigBlueButton unutar ekolegija, studenti će emailom biti obaviješteni o drugoj platformi za ispit. Pismeni ispit za Grčku filozofiju II i Povijest filozofije VI sadržavat će, kao i do sada, pitanja koja ispituju poznavanje povijesnoga dijela povijesti filozofije te poznavanja teksta i konteksta primarne ispitne literature. Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita jest položenost pismenoga ispita barem s ocjenom 2 (dovoljan).

Ispitni termini su sljedeći:

Pismeni ispit: 3.9., 14.9. i 21.9. točno od 9.00 do 9.45 sati ujutro, pomoću aktivnosti Test(https://bit.ly/pismeniispitiupute) u ekolegiju Grčka filozofija (2019.2020.)(lozinka za ekolegij: filozof), odnosno Povijest filozofije VVI(lozinka za ekolegij: Kant1781).

Usmeni ispit: istih dana od otprilike 11 sati ujutro nadalje, a provodit će se putem aktivnosti BigBlueButton(virutalna učionica) u navedenim ekolegijima sustava učenja na daljinu Omega. Studenti trebaju ući u virtualnu učionicu s uključenim mikrofonom te uključiti kameru. Ako sustav u vrijeme provođenja ispita zakaže, studenti će emailom biti obaviješteni o drugoj platformi koja će se zamjenski rabiti.

Radi organizacije ispita i ispitnih grupa, studenti trebaju prijaviti ispit također emailom (na adresu: ljfjezic@gmail.com) najkasnije dva dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili i prethodno prijavili u ISVU. Studenti koji su se odlučili odjaviti ispit trebaju na istu email adresu poslati obavijest o tome najkasnije do podneva dan prije ispitnoga termina. Rezultate pismenoga ispita i raspored ispitnih grupa za usmeni dio ispita (grupe od po najviše pet studenata) nastavnik će slati prijavljenim studentima emailom na dan ispita do 11.00 sati (u slučaju većega broja ispita obavijest će stići malo kasnije). U emailu će studenti saznati u koje doba trebaju ući u virtualnu učionicu ekolegija radi usmenoga ispita. Mole se studenti da ne ulaze u virtualnu učionicu u doba kada druge grupe usmeno odgovaraju.

 

Doc. dr. sc. Ines Skelac

Filozofija jezika II

Jesenski ispitni rok: 6. 9., 13. 9. i 20. 9.

Studenti koji polažu ispit na daljinu iz kolegija Filozofija jezika trebaju se javiti barem tri dana prije ispitnog termina radi organiziranja ispita na daljinu, na adresu ines.skelac@gmail.com.

 

Doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić

Filozofija odgoja

Ispiti iz kolegija Filozofija odgoja u jesenskom ispitnom roku ak. god. 2020./2021. održavat će se 2.9. , 9.9. i 16.9. 2021. s početkom u 16 sati u A106

Ispiti će se održati uživo, uz poštovanje protuepidemijskih mjera. Prijavu za ispit potrebno je napraviti najkasnije 3 dana uoči ispitnog roka.

Molimo kolegice i kolege koji su “Filozofiju odgoja” slusali kod prof. Zagorac da joj se jave radi uputa o polaganju ispita (izagorac@ffzg.hr)

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak

Ontologija II, Metafizika, Filozofija povijesti

Usmeni ispiti iz kolegija Metafizika, Filozofija povijesti i Ontologija održat će se prema najavljenom rasporedu (6.9., 13.9., 20.9. u 14.00 sati), a provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega
Naziv kolegija: Metafizika
Kratica kolegija: MFZ
Lozinka za studente/studentice: metafiz20 
 
Naziv kolegija: Filozofija povijesti
Kratica kolegija: FILP
Lozinka za studente/studentice: filpov20 
 
Naziv kolegija: Ontologija II
Kratica kolegija: Ont
Lozinka za studente/studentice: onto
 
Ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati e-mail nastavnici (na adresu: marija.selak@gmail.com) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita). 
Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije pet dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina. 
 
 

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Indijska filozofija II

jesenski ispitni rok: 2. 9., 9. 9. i 16. 9. u 15.00 sati u dvorani A101 (uživo)

Za studente koji nisu u mogućnosti doći ispit će se organizirat online.

 

Izv. prof. dr. sc. Raul Raunić

Filozofija politike II; Metodika nastave filozofije

Usmeni ispiti iz kolegija Filozofija politike II i Metodika nastave filozofije održat će se prema najavljenom rasporedu (9. 9., 16. 9. i 23. 9.), a provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega.


Naziv kolegija: Filozofija politike II

Kratica kolegija: FilpolII

Lozinka za studente/studentice: filpolii20


Naziv kolegija: Metodika nastave filozofije
Kratica kolegija: MetodikaNF

Lozinka za studente/studentice: metodika


Ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati email nastavniku (na adresu: rraunic@m.ffzg.hr) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; email adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije 48 sati prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno vrijedi i za odjavu ispita, s time da odjavu ispita treba provesti najkasnije 24 sata prije ispitnog termina. Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnik će poslati prijavljenim studentima/studenticama emailom najkasnije 20 sati prije prijavljenog roka.

 

Luka Perušić, asistent; prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet

Jesenski ispitni rok: 30. 8., 6. 9. i 20. 9. u 17.00 sati u A101

Način prijave i polaganja ispita: studenti se moraju putem ISVU sustava prijaviti najkasnije do 3 dana (petak) prije ispitnog termina, a zatim poslati obavijest o tome mogu li ispit polagati uživo (u dvorani A101) ili ga je potrebno održati mrežno, na lperusic@yahoo.com. Svaku prethodnu subotu stići će obavijest o rasporedu održavanja ispita na odabranom terminu. U slučaju odustajanja od ispita, molimo obavijestiti nas o tome na istu adresu, što je prije moguće, da bi se kretanje nastavnika i ispitne grupe lakše uskladile.

 

Prof. dr. sc. Davor Lauc

Logika I; Logika II; Metodologija znanstvenog rada; Filozofija znanosti; Filozofija jezika

Jesenski ispitni rok: 6. 9., 13. 9. i 20. 9. u 12.00 – 14.00 sati u A101

Ispiti iz kolegija Logika I i Logika II održati će se na isti način kao i u ljetnom roku. Radi pripreme individualiziranog kvalifikacijskog ispita studenti trebaju prijaviti izlazak tjedan dana prije roka na adresu dlauc@ffzg.hr. Iznimno, za rok 6.9. izlazak se može najaviti do srijede navečer (1.9.)

Studenti koji polažu ispit na daljinu iz kolegija Metodologija znanstvenog rada, Filozofija znanosti i Filozofija jezika trebaju se javiti barem tri dana prije ispitnog termina radi organiziranja ispita na daljinu, na adresu ines.skelac@gmail.com za Filozofiju jezika a dlauc@ffzg.hr za ostale kolegije.

 

Prof. dr. sc. Lino Veljak

Filozofija povijesti – Osnovni problemi

Usmeni ispiti iz kolegija Filozofija povijesti: Osnovni problemi održat će se prema najavljenom rasporedu, a provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButtonu sustavu učenja na daljinu Omega:

Naziv kolegija: Filozofija povijesti: Osnovni problemi

Lozinka za studente/studentice: fp

Ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita. Studenti/studentice koji nemaju tehničkih pretpostavki za to trebaju se na vrijeme javiti profesoru na email adresu (lveljak@ffzg.hr) kako bi se pronašlo alternativno rješenje. Studenti/studentice koji prijavljuju ispit u jednom od najavljenih ispitnih termina trebaju potvrditi svoje sudjelovanje na ispitu na profesorovu email adresu (lveljak@ffzg.hr) s naslovom emaila »Ispit iz (NAZIV KOLEGIJA)«. Ispit iz Filozofije povijesti: Osnovni problemi započet će u 11 sati. O točnom početku pojedinog ispita studenti/studentice dobit će na vrijeme povratnu informaciju od profesora. U slučaju tehničkih problema (prekid internetske veze za trajanja ispita, nemogućnost uspostavljanja veze i sl.), studenti/studentice mogu se javiti profesoru na navedenu email adresu ili na broj telefona 091 5663 025 ili +381 64 3841974.