logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Suvremena estetika

Suvremena estetika (izborni predmet) – ispitna literatura

 Obvezna 

 • R. Bubner, Estetsko iskustvo                               
 • E. Grassi, Moć mašte                                           
 • R. Barthes, Carstvo znakova                                
 • Vizualna kultura, ur. Ch. Jencks                          
 • A. C. Danto, Preobražaj svakidašnjeg                 
 • P. Virilio, Brzina oslobađanja                             

Dodatna                     

 • W. Welsch, Äesthetisches Denken
 • G. Dorfles,  Kič
 • N. Goodman,  Jezici umjetnosti
 • R. Lachman, Phantasia, Memoria, Rhetorica
 • Nova filozofija umjetnosti, ur. D. Pejović
 • Za umjetnost, ur. G. Škorić