logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Silabi kolegija |Course syllabi

Opće upute / General instructions

Stranica donosi popis kolegija koji se izvode u nastavnom planu tekuće ak. god. s njihovim prikazom na podstranicama. The page provides a list of courses that are taught in the curriculum of the current academic year, with their content displayed on subpages.
Studenti upisuju kolegije i pripadne bodove sukladno programu studija filozofije koji su upisali – jednopredmetni ili dvopredmetni. Minimalan broj bodova po semestru koji trebaju ostvariti iz programa filozofije iznosi 12 ECTS-a u dvopredmetnom i 25 ECTS-a u jednopredmetnom studiju. Ostatak bodova ostvaruju ili također iz ponude odsjeka ili iz fakultetske ponude, uključujući strane jezike struke ili klasične jezike. Popis obaveznih, izbornih te općih predmeta u ponudi Odsjeka za filozofiju možete pronaći ovdje. Students enroll in courses and obtain corresponding ECTS credits in accordance with the philosophy study program they enrolled in – single or double major. The minimum number of ECTS credits per semester to be obtained from the philosophy program is 12 ECTS credits in a double major study and 25 ECTS credits in a single major study. The rest of the credtis are earned either from the offer of the department or from the faculty offer, including courses in foreign languages of the profession or classical languages. The list of mandatory, elective and general courses can be found here.


Akademska godina 2023./2024. | Academic year 2023/2024:

Akademska godina 2022./2023. | Academic year 2022/2023:

Akademska godina 2021./2022. | Academic year 2021/2022:

Akademska godina 2020./2021. | Academic year 2020/2021:

Akademska godina 2019./2020. | Academic year 2019/2020:

Akademska godina 2018./2019. | Academic year 2018/2019:

Akademska godina 2017./2018. | Academic year 2017/2018:

Akademska godina 2016./2017.| Academic year 2016/2017:

Akademska godina 2015./2016. | Academic year 2015/2016: