logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Ljetni ispitni rok ak. god. 2020./21.

Informacije u ispitnima u ljetnom ispitnom roku 2020./21.

Sukladno Odluci o načinu održavanja ispita u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020./21. za vrijeme pandemije COVID-19 ispiti će se održavati kontaktno, hibridno ili online.

Molimo studente i studentice da pažljivo pročitaju sve informacije  koje donosimo  u  nastavku  te  da  oko  svih  dilema  i  problema  kontaktiraju  predmetne  nastavnike  i nastavnice.

Centar za potporu e-učenju pripremio je upute za usmene i pismene ispite koji će se održavati na daljinu sukladno točki 2. fakultetske Odluke o načinu održavanja ispita u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020./2021.

U nastavku je i poveznica na Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Upute za usmene i pismene ispite na daljinu:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2656

 

Česta pitanja i upute za usmene ispite na daljinu:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2289

 

Česta pitanja i upute za pismene ispite na daljinu:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?p=2285

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Etika II; Bioetika; Etika – opći predmet

Usmeni ispiti iz kolegija Etika II, Bioetika i Etika – opći predmet u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020./2021. održavat će se u ponedjeljak, 14. lipnja 2021., u ponedjeljak, 5. srpnja 2021. te u ponedjeljak, 12. srpnja 2021., s početkom u 12 sati.

Ispiti će se održati uživo, uz poštovanje protuepidemijskih mjera, u kabinetu C-217. U iznimnim slučajevima, kada studenti/studentice iz opravdanih razloga ne mogu doći na ispit uživo, moguće je da se ispit održi mrežno, korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega:

Naziv kolegija: Etika 2
Kratica kolegija: E2
Lozinka za studente/studentice: et220


Naziv kolegija: Bioetika
Kratica kolegija: Bioetika
Lozinka za studente/studentice: bioet20


Naziv kolegija: Etika – opći predmet
Kratica kolegija: Etikaopci
Lozinka za studente/studentice: opci

U oba slučaja (uživo i mrežno), ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati e-mail nastavniku (na adresu: hjuric@yahoo.com) s naznakom o načinu na koji će polagati ispit (uživo i mrežno) te sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa; naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije pet dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnik će poslati prijavljenim studentima/studenticama e-mailom tri dana prije svakog ispitnog termina.

 

Prof. dr. sc. Borislav Mikulić

Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza i Klasični njemački idealizam

Ispit iz predmeta Teorija spoznaje, Filozofija i psihoanaliza te Klasični njemački idealizam održavaju se u izravnom obliku u Odsjeku za filozofiju (C214) u ranije objavljenim terminima za ljetni ispitni rok (23. 6., 30. 6. i 7. 7. u 16 sati). Pravo pristupa ispitu imaju studenti koji su prethodno završili konzultacije o ispitnom programu.

Redovne konzultacije za ispite i završne seminarske radove u ljetnom ispitnom roku 2021. održavaju se još u srijedu 15. 6. u 16h. U danima ispitnih termina (sr. 23. 6., 30. 6. i 7. 7.) u 15.30-16.30. Za daljnje informacije studenti se mogu obratiti nastavniku na email adresu bmikulic@ffzg.hr.

 

Prof. dr. sc. Davor Lauc; doc. dr. sc. Ines Skelac

Logika I; Logika II; Metodologija znanstvenog rada; Filozofija znanosti; Filozofija jezika

U ljetnom roku ak. godine 2020/21 ispiti iz kolegija Logika I i Logika II polažu na sljedeći (hibridni) način:

(1) Radi pripreme individualiziranog kvalifikacijskog ispita potrebno je javiti se predavaču na email adresu dlauc@ffzg.hr sedam dana prije roka u kojemu student planira izaći na ispit. Ispit ćete dobiti tri dana prije roka, te ga treba riješiti i u digitalnom obliku predati u roku od 24 sata (najkasnije 48 sati prije ispita).  Rokovi za hibride ispite u ljetnom roku su 14. i 28. lipnja 2021, a shodno tome, rokovi za prijavu radi izrade individualiziranog kvalifikacijskog ispita iz Logike I i II su 7. i 21. lipnja 2021.

(2) Ako ste uspješno riješili kvalifikacijski ispit, o čemu ćete biti obaviješteni, u objavljenom terminu ispita trebate pristupiti usmenom dijelu ispita. Ispitu možete pristupiti kontaktno (C210) ili mrežno ako imate opravdan razlog (zdravstveni razlozi, boravak izvan Zagreba).  Za pristup usmenom ispitu putem mreže potrebno je imati uređaj s mogućnosti ostvarenja video-poziva. Studenti se mole da provjere funkcioniranje video poziva prije spajanja.

Studenti koji polažu ispit na daljinu iz kolegija Metodologija znanstvenog rada, Filozofija znanosti i Filozofija jezika trebaju se javiti barem tri dana prije ispitnog termina radi organiziranja ispita na daljinu, na adresu ines.skelac@gmail.com za Filozofiju jezika a dlauc@ffzg.hr za ostale kolegije.

 

Doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Grčka filozofija II, Povijest filozofije VI

Oba kolegija, Grčka filozofija II i Povijest filozofije VI, imat će formu ispita kao i prethodnih godina, samo što će se odvijati online. Odvijat će se uvijek uz pomoć mogućnosti koje pružaju ekolegiji u sustavu učenja na daljinu Omega. Iznimno, ako za vrijeme usmenoga ispita zakaže aktivnost BigBlueButtonunutar ekolegija, studenti će emailom biti obaviješteni o drugoj platformi za ispit. Pismeni ispit za Grčku filozofiju II i Povijest filozofije VI sadržavat će, kao i do sada, pitanja koja ispituju poznavanje povijesnoga dijela povijesti filozofije te poznavanja teksta i konteksta primarne ispitne literature. Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita jest položenost pismenoga ispita barem s ocjenom 2 (dovoljan).

Ispitni termini su sljedeći:

Pismeni ispit: 18. 6., 29. 6. i 6. 7. točno od 9.00 do 9.45 sati ujutro, pomoću aktivnosti Test(https://bit.ly/pismeniispitiupute) u ekolegiju Grčka filozofija (2019.2020.)(lozinka za ekolegij: filozof), odnosno Povijest filozofije VVI(lozinka za ekolegij: Kant1781).

Usmeni ispit: istih dana od otprilike 11 sati ujutro nadalje, a provodit će se putem aktivnosti BigBlueButton(virutalna učionica) u navedenim ekolegijima sustava učenja na daljinu Omega. Studenti trebaju ući u virtualnu učionicu s uključenim mikrofonom te uključiti kameru. Ako sustav u vrijeme provođenja ispita zakaže, studenti će emailom biti obaviješteni o drugoj platformi koja će se zamjenski rabiti.

Radi organizacije ispita i ispitnih grupa, studenti trebaju prijaviti ispit također emailom (na adresu: ljfjezic@gmail.com) najkasnije dva dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili i prethodno prijavili u ISVU. Studenti koji su se odlučili odjaviti ispit trebaju na istu email adresu poslati obavijest o tome najkasnije do podneva dan prije ispitnoga termina. Rezultate pismenoga ispita i raspored ispitnih grupa za usmeni dio ispita (grupe od po najviše pet studenata) nastavnik će slati prijavljenim studentima emailom na dan ispita do 11.00 sati (u slučaju većega broja ispita obavijest će stići malo kasnije). U emailu će studenti saznati u koje doba trebaju ući u virtualnu učionicu ekolegija radi usmenoga ispita. Mole se studenti da ne ulaze u virtualnu učionicu u doba kada druge grupe usmeno odgovaraju.

 

Luka Perušić, asistent; prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet

Ljetni ispitni rok: 14. 6., 5. 7.  i 12. 7. 2021. u 17.00 sati.

Način prijave i polaganja ispita: studenti se moraju putem ISVU sustava prijaviti najkasnije do 3 dana (petak) prije ispitnog termina, a zatim poslati obavijest o tome mogu li ispit polagati uživo ili ga je potrebno održati mrežno, na lperusic@yahoo.com. Svaku prethodnu subotu stići će obavijest o rasporedu održavanja ispita na odabranom terminu. U slučaju odustajanja od ispita, molimo obavijestiti nas o tome na istu adresu, što je prije moguće, da bi se kretanje nastavnika i ispitne grupe lakše uskladile.

 

Izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš

Indijska filozofija II

Ljetni ispitni rok: 17. 6., 24. 6. i 1. 7. u 15.00 sati (uživo)

 

Doc. dr. sc. Goran Sunajko

Estetika, Estetika – opći predmet, Suvremena estetika, Filozofija religije, Metafizika, Filozofija kulture (za Filozofiju kulture ispitne rokove vidjeti kod doc. dr. sc. Luke Bogdanića)

Ljetni ispitni rok: 15.6., 7.7. i 15.7. u 10.00 sati

Napomena: Ispiti će se održati uživo, a za studente koji nisu u mogućnosti doći organizirat će se online. U oba slučaja molim studente da mi na e-mail najkasnije tri dana prije ispita jave izlaze li na rok uživo ili online.

 

Prof. dr. sc. Lino Veljak

Filozofija povijesti – Osnovni problemi

Usmeni ispiti iz kolegijaFilozofija povijesti: Osnovni problemi; održat će se prema najavljenom rasporedu (21.6., 28.6. i 5.7. u 11.00 sati), a provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButtonu sustavu učenja na daljinu Omega:

Naziv kolegija: Filozofija povijesti: Osnovni problemi

Lozinka za studente/studentice: fp

Ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita. Studenti/studentice koji nemaju tehničkih pretpostavki za to trebaju se na vrijeme javiti profesoru na email adresu (lveljak@ffzg.hr) kako bi se pronašlo alternativno rješenje.Studenti/studentice koji prijavljuju ispit u jednom od najavljenih ispitnih termina trebaju najmanje 48 sata prije ispita potvrditi svoje sudjelovanje na ispitu na profesorovu email adresu (lveljak@ffzg.hr) s naslovom emaila »Ispit iz (NAZIV KOLEGIJA)«. Ispit iz Filozofije povijesti: Osnovni problemi započet će u 11 sati. O točnom početku pojedinog ispita studenti/studentice dobit će na vrijeme povratnu informaciju od profesora. U slučaju tehničkih problema (prekid internetske veze za trajanja ispita, nemogućnost uspostavljanja veze i sl.), studenti/studentice mogu se javiti profesoru na navedenu email adresu ili na broj telefona 091 5663 025 ili +381 64 3841974.

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić

Filozofska antropologija, Filozofska antropologija – opći predmet, Marx i marksističke filozofije, Filozofija kulture

Ljetni ispitni rok održat će se:

1) 16.6. u 10.30h – isključivo online

2) 21.6.u 10.30h – isključivo online

2) 5.7. u 10.30h – kontaktno (te na opravdani zahtjev studenta/ice moguće je i online)

Usmeni ispiti u ljetnom roku iz kolegija Filozofska antropologija, Marx i marksističke filozofije, Filozofska antropologija – opći predmet te Filozofija kulture održat će se prema najavljenom rasporedu.

Prva dva termina (16.6. i 21.6.) provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega, dok će se treći termin (5.7.) provoditi kontaktno (u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama). Na izričit i opravdan zahtjev studenti/studentice moći će uz prethodni dogovor s nastavnikom pristupiti i tom terminu ispita online.

Omega:

Naziv kolegija: Filozofska antropologija
Kratica kolegija: fil.antro
Lozinka za studente/studentice: filant20

Naziv kolegija: Marx i marksističke filozofije
Kratica kolegija: marx
Lozinka za studente/studentice: marfil20

Naziv kolegija: Filozofska antropologija – opći predmet
Kratica kolegija: fil.antrop
Lozinka za studente/studentice: filantr20

Naziv kolegija: Filozofija kulture
Kratica kolegija: filokult1
Lozinka za studente/studentice: filokult21

Upute za ispite u lipnju:

ispite u šestom mjesecu (16. 6. i 21. 6.) potrebno je prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati e-mail nastavniku (na adresu: lbogdani@ffzg.hr) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije tri dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili (istovremeno o tome trebaju obavijestiti nastavnika e-mailom). Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnik će poslati prijavljenim studentima/studenticama emailom dva dana prije ispita.

Ispitni termin 5.7. održat će se kontaktno.

 

Izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić

Socijalna filozofija, Suvremena filozofska terminologija, Filozofija roda

Ljetni ispitni rok (14. 06. 2021.; 21. 06. 2021.; 1. 07. 2021.) održat će se isključivo online putem Zoom platforme.

Omega:

Naziv kolegija: Socijalna filozofija
Kratica kolegija: SocFil
Lozinka za studente/studentice: soc

Naziv kolegija: Suvremena filozofska terminologija
Kratica kolegija: SFT II
Lozinka za studente/studentice: sft

Naziv kolegija: Filozofija roda
Kratica kolegija: FilRod
Lozinka za studente/studentice: filrod

Upute za ispitne termine u lipnju:

Ispite je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada studentica/student to učini, treba odmah poslati e-mail nastavnici (na adresu: acakardi@ffzg.hr) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita).

Radi organizacije ispita, studentice/studenti trebaju prijaviti ispit najkasnije tri dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili (istovremeno o tome trebaju obavijestiti nastavnicu e-mailom). Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Raspored formiranih ispitnih grupa nastavnica će poslati prijavljenim studenticama/studentima emailom dva dana prije ispita.

 

Izv. prof. dr. sc. Raul Raunić

Filozofija politike

Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 17.00 sati; 8. 7. u 15.00 sati; 15. 7. u 11.00 sati

Metodika nastave filozofije

Ljetni ispitni rok: 15. 6. u 20.00 sati; 8. 7. u 19.00 sati; 15. 7. u 18.00 sati

Ispiti će se održavati shodno odluci Dekana ( izravna komunikacija na fakultetu), s time da studenti mogu uz prethodni i pravovremeni zahtjev tražiti održavanje ispita online iz opravdanog razloga. U tom slučaju online ispiti će se održati istog dana preko BBB ( izuzetno, ako je velika gužva dan poslije, u dogovoru sa studentima).

 

Doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić

Filozofija odgoja

Usmeni ispiti iz kolegija Filozofija odgoja u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2020./2021. održavat će se u utorak 15. i 29. lipnja te 6. srpnja 2021. s početkom u 16 sati.

Ispiti će se održati uživo, uz poštovanje protuepidemijskih mjera. Za iznimne i opravdane slučajeve postoji mogućnost da se ispit održi uz pomoć opcije BigBlueButton u sustavu Omega. Prijavu za ispit potrebno je napraviti najkasnije 3 dana uoči ispitnog roka. Eventualnu potrebu mrežnog održavanja ispita treba unaprijed najaviti (mmatoske@ffzg.hr).

Molimo kolegice i kolege koji su “Filozofiju odgoja” slusali kod prof. Zagorac da joj se jave radi uputa o polaganju ispita (izagorac@ffzg.hr)

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

Povijest filozofije IV, Uvod u filozofiju II, Uvod u filozofiju II – opći predmet, Grčka filozofija II, Filozofske teorije emocija

Ljetni ispitni rok: 16. 6., 23. 6., i 7. 7.

Napomena: U 13h pismeni ispit iz Grčke filozofije II, Filozofskih teorija emocija i Povijesti filozofije IV, a usmeni ispit iz Grčke filozofije II, Povijesti filozofije IV i Uvoda u Filozofiju II prema dogovoru.


Pismeni dio ispita iz kolegija Filozofske teorije emocija, Grčka filozofija II, Povijest filozofije IV te Uvod u filozofiju II i Uvod u filozofiju II – opći predmet održat će se 16. 6., 23. 6., i 7. 7., a provodit će se korištenjem aktivnosti Test (https://bit.ly/pismeni-ispitiupute) u sustavu učenja na daljinu Omega. Nakon objavljivanja rezultata pismenog dijela ispita, u dogovoru putem e-maila sa svakim studentom/studenticom pojedinačno, zakazat će se termin za usmeni dio ispita koji će se provesti korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na
daljinu Omega.


Naziv kolegija: Grčka filozofija II
Kratica kolegija: Grčka filozofija (2020.-2021.)
Lozinka za studente/studentice: platon

Naziv kolegija: Povijest filozofije IV
Kratica kolegija: PF3
Lozinka za studente/studentice: povijest17

Nazivi kolegija: Uvod u filozofiju i Uvod u filozofiju – opći predmet
Kratica kolegija: UF
Lozinka za studente/studentice: uvod17

Naziv kolegija: Filozofske teorije emcija
Kratica kolegija: FTE
Lozinka za studente/studentice: emocija21

 

Prof. dr. sc. Igor Mikecin

Povijest filozofije II

Ljetni ispitni rok: 30. lipnja, 7. srpnja i 13. srpnja 2021.

Napomena: Ispiti iz kolegija Povijest filozofije II 30. lipnja održat će se uživo. Pismeni ispit će se održati u predavaoni A101 s početkom u 10 sati. Oni koji polože pismeni ispit isti će dan imati usmeni s početkom u 12 sati.

Ispiti iz kolegija Povijest filozofije II 7. srpnja i 13. srpnja održat će se online u sustavu učenja na daljinu Omega.

Pismeni ispit će se održati s početkom u 10 sati. Oni koji polože pismeni ispit isti će dan imati usmeni s početkom u 15 sati.

Student treba prijaviti ispit iz predmeta Povijest filozofije II putem sustava ISVU, a nakon toga treba odmah nastavniku poslati email na adresu imikecin@ffzg.hr sa sljedećim podacima: ime i prezime, JMBAG, email adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega), naziv kolegija, termin ispita (dan/mjesec/godina), broj mobilnog telefona.

Radi organizacije ispita, studenti trebaju prijaviti ispit najkasnije pet dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.

Studenti koji su već položili pismeni dio ispita trebaju nastavniku putem emaila pet dana unaprijed najaviti izlazak na usmeni dio ispita kako bi se dogovorio točan termin održavanja ispita.

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Selak

Ontologija II, Metafizika, Filozofija povijesti

Usmeni ispiti iz kolegija Metafizika, Filozofija povijesti i Ontologija održat će se prema najavljenom rasporedu (21. 6., 28. 6. i 5. 7. od 14h), a provodit će se korištenjem aktivnosti BigBlueButton u sustavu učenja na daljinu Omega
Naziv kolegija: Metafizika
Kratica kolegija: MFZ
Lozinka za studente/studentice: metafiz20 
 
Naziv kolegija: Filozofija povijesti
Kratica kolegija: FILP
Lozinka za studente/studentice: filpov20 
 
Naziv kolegija: Ontologija II
Kratica kolegija: Ont
Lozinka za studente/studentice: onto
 
Ispit je potrebno prethodno prijaviti putem sustava ISVU, sukladno uobičajenim pravilima i postupku prijave ispita, a kada student/studentica to učini, treba odmah poslati e-mail nastavnici (na adresu: marija.selak@gmail.com) sa sljedećim podacima: ime i prezime; JMBAG; e-mail adresa (koja se koristi za prijavu u sustav Omega); naziv kolegija u kojemu se izlazi na ispit; termin ispita (dan/mjesec/godina); broj mobilnog telefona (za slučaj prekida internetske veze tijekom ispita). 
Radi organizacije ispita, studenti/studentice trebaju prijaviti ispit najkasnije pet dana prije ispitnog termina za koji su se odlučili. Sve navedeno važi i za odjavu ispita, s tim da odjavu ispita treba provesti najkasnije 72 sata prije ispitnog termina.