logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Zimski semestar 2018./19.

I. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Grčka filozofija I (3 ECTS) (izv. prof. Tokić)*
Grčka filozofija I (3 ECTS) (doc. Ježić)*
Suvremena filozofska terminologija I (3 ECTS) (doc. Čakardić, doc. Bogdanić, dr. sc. Žitko, asistent)
Uvod u filozofiju I (3 ECTS) (izv. prof. Tokić)*
Uvod u filozofiju I (3 ECTS) (izv. prof. Jurić/asistent Perušić)*

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Grčku filozofiju I i Uvod u filozofiju I

Napomena: Logika I – uvod u simboličku logiku (4P, 6 ECTS) izvodi se u ljetnom semestru

Izborni kolegiji

Studenti prve godine jednopredmetnog i dvopredmetnog studija filozofije mogu odabrati izborne predmete i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u silabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom.

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

Obavezni predmeti

Estetika (6 ECTS) (prof. Čačinovič)
Etika 1  (3 ECTS) (prof. Čović, izv. prof. Jurić)
Filozofija politike 1 (3 ECTS) (doc. Raunić)
Ontologija I (3 ECTS) (prof. Veljak)
Povijest filozofije I (3 ECTS) (izv. prof. Mikecin)
Povijest filozofije III (3 ECTS) (izv. prof. Tokić)
Povijest filozofije V (3 ECTS) (doc. Ježić)
Socijalna filozofija (6 ECTS) (doc. Čakardić)
Teorija spoznaje (6 ECTS) (prof. Mikulić)

Napomena: Filozofska antropologija (4P, 6 ECTS) i Logika II (4P, 6 ECTS) izvode se u ljetnom semestru

Izborni predmeti

Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti (3 ECTS) (prof. Veljak)
Filozofija religije (4 ECTS) (nasl. doc. Sunajko / prof. Veljak)
Filozofske teorije emocija (4 ECTS) (doc. Zagorac / izv. prof. Tokić)
Indijska filozofija I (3 ECTS) (doc. Kardaš)
Filozofija povijesti (4ECTS) (doc. Selak)
Marx i markstističke filozofije (4 ECTS) (doc. Bogdanić)

Izborni seminari

Filozofija i kulturalizam (3 ECTS)  (prof. Mikulić)
Etika – seminar: Anarhizam i etika (3 ECTS) (izv. prof. Jurić)
Etika – Seminar: Spinoza, Etika (3 ECTS) (prof. Čović, asistent Kos, mag. phil.)
Filozofija i psihoanaliza – seminar: Pojam žudnje u filozofiji i psihoanalizi (3 ECTS) (prof. Mikulić, nasl. izv. prof. Filipović)
Filozofija odgoja – seminar: Empatija (3 ECTS) (doc. Zagorac)
Filozofija politike – seminar: Hobbes (3 ECTS) (doc. Raunić)
Filozofija religije – seminar: Nietzscheov ateistički egzistencijalizam (3 ECTS) (prof. Veljak, nasl. doc. Sunajko)
Indijska filozofija – seminar: Indijska epistemologija (3 ECTS) (doc. Kardaš)
Marx i marksističke filozofije – seminar: Filozofska pitanja “revolucionarne 1968.” (3 ECTS) (doc. Bogdanić, doc. Čakardić)
Ontologija – seminar: Ontologija demokracije I (3 ECTS) (doc. Selak)
Ontologija – seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I (3 ECTS) (prof. Veljak, Zenić, v. predavač u miru)
Povijesti filozofije – seminar: Heidegger, Pismo o „humanizmu“ (3 ECTS) (izv. prof. Mikecin)
Povijesti filozofije – seminar Empedoklo (3 ECTS) (izv. prof. Mikecin)
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije (3 ECTS) (prof. Mikulić, dr. sc. Žitko, asistent)
Teorija spoznaje – seminar: Filozofija ekonomije (3 ECTS) (prof. Mikulić, dr. sc. Žitko, asistent)

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

Nastavnički smjer

Obavezni predmeti:

Metodika nastave filozofije (4 ECTS) (doc. Raunić)
Seminar Metodike nastave filozofije I (3 ECTS) (doc. Raunić)
Nastavna praksa filozofije I (3 ECTS) (doc. Raunić)

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

Znanstveni smjer

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu; ne upisuju ih studenti filozofije)

Filozofija odgoja – opći (4 ECTS) (doc. Zagorac)
Filozofska antropologija – opći predmet (4 ECTS) (doc. Bogdanić)
Etika – opći (6 ECTS) (izv. prof. Jurić)
Uvod u filozofiju I – opći (3 ECTS) (izv. prof. Tokić)*
Uvod u filozofiju I – opći (3 ECTS) (izv. prof. Jurić, asistent Perušić)*

*Studenti biraju nastavnika i termin u kojem će slušati Uvod u filozofiju I – opći