logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Izv. prof. dr. sc. Raul Raunić

Predmeti: Filozofija politike, Metodika nastave filozofije

Kontakt: C-212, tel. 6120139, email: rraunic@m.ffzg.hr

Konzultacije: utorak (u vremenima održavanja nastave), od 13,45 do 14,45h; četvrtak, od 18 do 18.45h (C-212, tel. 4092-139)

Rođen 1959. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pazinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1983. filozofiju i sociologiju. Od kraja 1984. do sredine 2004. radi kao srednjoškolski profesor u Zagrebu. Promaknut u zvanje srednjoškolskog profesora mentora (1997) i profesora savjetnika (2002).

Od 1995. do 2004. mentor je studentima filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u okviru kolegija „Metodika nastave filozofije“. Od 1997. do 2000. vodi seminare etike na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Pretpostavke liberalnog shvaćanja pojedinca u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj filozofiji politike“. Doktorsku disertaciju na temu „Liberalno shvaćanje pojedinca: filozofija politike Johna Lockea“ obranio je 2009. pred povjerenstvom u sastavu:  prof. dr. Gvozden Flego, predsjednik povjerenstva;  prof. dr. Žarko Puhovski, mentor; prof. emeritus Ivan Prpić, član povjerenstva i prof. dr. Vesna Pusić, članica povjerenstva.

Od sredine 2004. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2010. je u znanstveno nastavnom zvanju docenta. U ožujku 2016. izabran u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, u lipnju 2021. izabran u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Nositelj je i izvoditelj predmeta Filozofija politike i Metodika nastave filozofije.

Uža područja interesa: filozofija politike, filozofija odgoja, socijalna filozofija, etika i metodika nastave filozofije. Objavljuje stručne i znanstvene radove u časopisima: Filozofska istraživanja, Metodički ogledi, Naše teme, Kulturni radnik, Politička misao.

Publikacije (od 2002.)

Knjige:

 • (2021) Filozofija i politika: Ogledi o prijeporima zajedničkog djelovanja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
 • (2009) Filozofija politike Johna Lockea, Politička kultura, Zagreb
 • (2005) Pretpostavke liberalnog razumijevanja čovjeka, Hrvatsko filozofsko društvo, Zgb.

Rasprave:

 • (2020) „The Genesis of the Idea and Value of Political Peace in Early Modern Political Philosophy “, Politička misao// Croatian political science review, 57, 4, pp. 33-59.
 • (2019) „ Javni intelektualci i demokratska politička kultura“ u: Filozofija je ženskog roda: zbornik u čast Nadeždi Čačinovič (ur. Čakardić A.), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 19-37.
 • (2018)  „Odgoj i naše doba: kritičke instance Vuk-Pavlovićeve filozofije u našem vremenu“ u:  Na Sjeveru s Pavlom Vuk- Pavlovićem (ur. Sead Alić), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija, Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Koprivnica 2018. str. 19-39.
 • (2018) “Revolucije i legitimnost” u: Filozofije revolucija i ideje novih svjetova (ur. B. Mikulić I M. Žitko), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. str. 14-49.
 • (2017) „Filozofija i kurikul“, Metodički ogledi, Vol. 24. No. 1. Str. 9-30.
 • (2017) „Inačice materijalizma i novovjekovna filozofija politike“ u: Inačice materijalizma, (ur. Mikulić B. i Žitko M.) Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 110-143.
 • (2015)„Teorijski prekoračiti teoriju: Kangrga o povijesnosti, praksi i revoluciji“ u: Aspekti praxisa (ur. B. Mikulić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 160-182).
 • (2015) „Postvarenje povijesnog svijeta: strukturna ideologija instrumentalne i teleologijske racionalnosti“, Filozofska istraživanja (Vol. 35. No. 2. str. 209-225).
 • (2015) „Vrednota tolerancije“ u: J. Locke “Pismo o toleranciji“, SNV, Zgb. str.77-99.
 • (2014) „Rousseauov politički emancipacijski projekt“ Filozofska istraživanja,Vol. 34. No. 1-2. str. 5-22.
 • (2013) “Edmund Burke”, u: Moderna politička teorija (ur. E. Kulenović), Zgb, 155-202.
 • (2011) „Politika identiteta i demokratska pravednost“, Filozofska istraživanja, Vol. 31. No. 4. 4/2011. str. 719-734.
 • (2005) „Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije“ Filozofska istraživanja, Zgb, god. 25. sv. 2,  br, 97., str. 311-326. Objavljeno i u zborniku „Filozofija i odgoj u suvremenom društvu“ (ur. M. Polić), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2006., str. 269-287.
 • (2003.) „Odumire li država na krivim mjestima? Kriza političkog autoriteta javnog školstva“, u zborniku „Dileme odgoja za demokraciju: što će škola demokraciji? Što će demokracija školi?, (ur. S.Dvornik- M. Uzelac), Heinrich Böll Stiftung, Zagreb., str. 115-120.
 • (2003.) „Je li školsko poučavanje u moralnom odgoju indoktrinacija i manipulacija?“ i „Što treba biti metodičko uporište nastavnog predmeta etika?“, Metodički ogledi, Vol. 10,  No. 1.
 • (2003.) „Čemu nas etika može i treba poučavati?“, Metodički ogledi, Vol. 9, No. 2.,
 • (2002.) „Moralne dvojbe i etička refleksija“, Metodički ogledi, Vol. 9, No.1.