logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Logika i prirodni jezici: filozofija i umjetna inteligencija 2018./19.

Naziv kolegija: Logika i prirodni jezici: filozofija i umjetna inteligencija
Nastavnici: Ines Skelac, Davor Lauc
ECTS: 3 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 2 sata seminara tjedno
Status: izboran
Oblik nastave: seminar sa studenskim izlaganjima i raspravama
Uvjet upisa: nema uvjeta
Cilj: Primarni je cilj kolegija upoznati studente s klasičnim logičko-filozofskim temama i problemima koji su ponovo otkriveni ili su relevantni za istraživanja u umjetnoj inteligenciji, te ih analizirati iz te perspektive. Sekundarni je cilj potaknuti raspravu o filozofskoj relevantnosti otkrića i etičko-socijalnih posljedica umjetne inteligencije, odnosno analizirati osnovne probleme filozofije umjetne inteligencije. Tercijarni je cilj potaknuti studente na razmišljanje o položaju i ulozi filozofa u „STEM“ društvu te potrebi razvijanja novih vještina i znanja.

Studentske obveze: jedno samostalno izlaganje, sudjelovanje u raspravama
Način praćenja kvalitete i  uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa


Sadržaj:

Ovisno o interesima i predznanjima polaznika, obradit će se odabrane teme s donjeg popisa, koje je moguće proširiti na temelju interesa polaznika.

 • Uvod – što je umjetna inteligencija i kakve to veze ima s filozofijom?
 • Deduktivna logika i umjetna inteligencija (GOFAI)
  • Logičko programiranje / logika prvog reda kao programski jezik
  • Nemonotonične logike / alternativne logike za praktične probleme
  • Prikaz znanja i semantičke tehnologije / klasifikacija od Aristotela do grafova znanja
  • Pojam i granice izračunljivosti / relevantnost negativnih rezultata logike za problem odnosa uma i stroja
  • Predstavlja li kamen Turingov stroj s jednim stanjem? / problem odnosa modela i stvarnosti
 • Strojno učenje i filozofski problem indukcije
  • Uvod: Što je strojno učenje, nadzirano i nenadzirano učenje
  • Induktivno logičko programiranje / Kako naučiti logička pravila iz podataka
  • Probabilistički grafički modeli / Bayesenizam u UI i filozofiji znanosti
  • Neuralne mreže / Konekcionizam
  • NFL teoremi / Goodmanova nova zagonetka indukcije i ograničenja strojnog učenja
 • Filozofija jezika i obrada prirodnog jezika
  • Frege i univerzalni jezik
  • Ljudsko vs. strojno razumijevanje jezika
  • Strojno prevođenje / Quineov problem radikalnog prijevoda
  • Chatbotovi / Turingov test
  • Odnos sintakse i semantike / Searlov argument kineske sobe
  • Sintaktičke teorije Noama Chomskog
 • Filozofija uma i umjetna svijest
  • Humanoidni roboti – savršeno racionalna bića?
  • Je li moguća emocionalna inteligencija unutar umjetne inteligencije?
  • Osobni identitet i umjetna inteligencija
  • Problem singularnosti – “Download” ljudskog uma