logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Zimski semestar 2015./16.

I. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti – predavanja i proseminari

Suvremena filozofska terminologija I (prof. Čačinovič; izv. prof. u miru Škorić)
Uvod u filozofiju I (izv. prof. Mikecin; doc. Tokić)
Grčka filozofija I (doc. Tokić; izv. prof. Mikecin/poslijedoktorand Ježić)
Logika I – uvod u simboličku logiku (izv. prof. Lauc)

B. Izborni kolegiji
[Napomena: osim kolegija navedenih u ovoj rubrici, studenti 1. godine jednopredmetnog studija filozofije mogu odabrati i seminare iz programa za II-IV. godinu studija filozofije ukoliko u syllabu kolegija pristup nije uvjetovan te uz prethodni dogovor s nastavnikom/nastavnicom]

Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja (prof. Mikulić)
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti (prof. Veljak)
Metodologija znanstvenog rada (izv. prof. Lauc)
Akademsko pisanje (izv. prof. Jurić/zn. novak Babel)

II-IV. GODINA-preddiplomski studij (jednopredmetni i dvopredmetni)

A. Obavezni predmeti

Logika III (izv. prof. Lauc)
Ontologija I (prof. Veljak)
Etika 1 (prof. Čović/izv. prof. Jurić)
Filozofska antropologija 1 (doc. Bogdanić)
Filozofija politike 1 (doc. Raunić)
Estetika (prof. Čačinović)
Socijalna filozofija (doc. Čakardić)
Teorija spoznaje (prof. Mikulić)
Povijest filozofije I, III i V (izv. prof. Mikecin)
Povijest filozofije I, III i V (doc. Tokić)

B. Izborni predmeti

Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti (prof. Veljak)
Metodologija znanstvenog rada (izv. prof. Lauc)
Indijska filozofija I (doc. Kardaš)
Marx i marksističke filozofije (doc. Bogdanić)
Filozofija uma (prof. Veljak/viša asistentica Stamenković-Tadić)
Metafizika (doc. Selak)

C. Izborni seminari

Seminar logike 3 (izv. prof. Lauc)
Filozofija politike – seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike (doc. Raunić)
Socijalna filozofija – seminar: Teorija tranzicije iz feudalizma u kapitalizam (doc. Čakardić)
Teorija spoznaje – seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju (prof. Mikulić/asistent Žitko)
Teorija spoznaje – seminar: Objektivnost i interpretacija (prof. Mikulić/asistent Žitko)
Filozofija odgoja – seminar: Moralna filozofija Davida Humea (doc. Zagorac)
Filozofija odgoja – seminar: Suosjećanje (doc. Zagorac)
Indijska filozofija – seminar: Filozofija jezika (doc. Kardaš)
Estetika – seminar: Muze: Jedna ili više umjetnosti? (prof. Čačinović/v. suradnik Horvat)
Akademsko pisanje (izv. prof. Jurić/zn. suradnik Babel)
Etika – seminar: Etika i budućnost II (izv. prof. Jurić)
Etika – seminar: Integrativno mišljenje i etika (prof. Čović/asistent Kos)
Povijest filozofije – seminar: Heidegger, Na putu k jeziku (izv. prof. Mikecin)
Povijest filozofije – seminar: Kant: Religija unutar granica samoga uma (izv. prof. Mikecin/poslijedoktorand Ježić)
Filozofija psihologije – seminar: Koncept zdravlja i bolesti u filozofiji medicine (prof. Veljak/viša asistentica Stamenković-Tadić)
Metafizika – seminar : Problemi novije metafizike (prof. Veljak/v. suradnik Mlakar)
Metafizika – seminar: Metafizički temelji totalitarizma (doc. Selak/v. suradnik Sunajko)
Ontologija – seminar: Ontologija demokracije I (doc. Selak/v. suradnik Sunajko)
Ontologija – seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I (prof. Veljak/viši predavač u miru Zenić)

V. GODINA (diplomski studij filozofije)

A. Nastavnički smjer

Obavezni predmeti:

Metodika nastave filozofije (doc. Raunić)
Seminar Metodike nastave filozofije I (doc. Raunić)
Nastavna praksa filozofije I (doc. Raunić)

Izborni predmeti

Uputa: izborne kolegije (predmete ili seminare) studenti upisuju iz nastavnog programa diplomskog i/ili preddiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini ukoliko ih nisu slušali ni polagali na preddiplomskom studiju filozofije; za upis izbornih kolegija studenti trebaju voditi računa o ukupnom broju potrebnih bodova iz studija filozofije (30 ECTS, uklj. metodički blok i završni diplomski rad)

B. Znanstveni smjer

Uputa: Studenti upisuju kolegije iz izbornog programa diplomskog i/ili preddiplomskoga studija (ukoliko ih prethodno nisu slušali ni polagali na preddiplomskoj razini) a koji su u funkciji istraživanja za završni magistarski rad ili iz dodatnog izbornog programa diplomskog studija, ovisno o ponudi u pojedinoj akademskoj godini. Kod izbora kolegija trebaju se konzultirati s mentorom svoga magistarskog rada i s predmetnim nastavnikom, osobito o pitanju mentorskih konzultacija koje se dodatno boduju.

OPĆI PREDMETI (za fakultetsku, sveučilišnu i međusveučilišnu ponudu)

Filozofska antropologija – opći predmet (doc. Bogdanić)
Etika – opći (izv. prof. Jurić)
Uvod u filozofiju I – opći (izv. prof. Mikecin/doc. Tokić)
Filozofija odgoja – opći (doc. Zagorac)