logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Diplomski jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer

Jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer (od 2013./14.)

Naziv studija – naziv smjera: Diplomski jednopredmetni studij filozofije, znanstveni smjer
Stručni naziv: Magistar filozofije (mag. phil.)
Uvjeti upisa: Završen preddiplomski studij filozofije. Nije potreban uvjet o predznanju stranog jezika.
Trajanje: Program studija traje 2 semestra; studenti obavezno upisuju i stječu ukupno min. 60 ECTS bodova, što uključuje:

 • izborne kolegije (seminare i predmete) iz unutrašnje izbornosti (min. 27 ECTS bodova);
 • kolegije iz vanjske izbornosti (od 0 do max. 12 ECTS bodova);
 • mentorske konzultacije za sinopsis i za diplomski rad (3+3 ECTS bodova u ljetnom i zimskom semestru);
 • izradu i obranu diplomskog rada opsega min. 50 kartica teksta (15 ECTS bodova).

1. SEMESTAR

1.1. OBAVEZNI KOLEGIJI

Napomena: Nema obaveznih predmeta; studenti ostvaruju ECTS bodove kroz konzultacije za izbor teme i izradu sinopsisa te kolegije iz izbornih grupa.

Mentorske konzultacije I (priprema i prijava sinopsisa) (2V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva diplomskih radova
Uvjet: nema
Ispit: ne
Ocjena: opisna (P)

1.2. IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA U 1. SEMESTRU

Napomena: studenti upisuju obavezno min. 22 ECTS boda iz ponude izbornih kolegija; pri tome biraju slobodno i u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz ponude izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu; studenti obavezno biraju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

 1. grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju, izbornost C2 (studenti upisuju kolegije iz ove grupe ovisno o tematici budućeg diplomskog rada); bodovni raspon min. 10 ECTS bodova; preporučuje se upisati barem jedan izborni predmet iz ponude Odsjeka koji student nije slušao i položio na preddiplomskoj razini
 2. grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude Fakulteta; bodovni raspon za zimski i ljetni semestar kumulativno od 0 ECTS do max. 12 ECTS bodova. (napomena: student može upisati više od 12 ECTS bodova iz predmeta vanjske izbornosti, no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati ukupno min. 27 ECTS bodova u zimskom i ljetnom semestru)

2. SEMESTAR

2.1. OBAVEZNI KOLEGIJI

Napomena: Nema obaveznih predmeta, studenti ostvaruju preostale ECTS bodove kroz konzultacije za pripremu diplomskog rada, izborne kolegije i predaju/obranu diplomskog rada.

Mentorske konzultacije II (priprema diplomskog rada) (2V, 3 ECTS)
Nositelj/izvođač: nastavnik Odsjeka s pravom mentorstva diplomskih radova
Uvjet: nema
Ispit: ne
Ocjena: opisna (P)

2.2 IZBORNI KOLEGIJI

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA U 2. SEMESTRU

Napomena: studenti biraju slobodno i u dogovoru s mentorom svoga budućeg diplomskog rada kolegije iz izvedbenog plana Odsjeka za aktualnu akademsku godinu; studenti obavezno upisuju kolegije iz skupine a); skupina b) je opcionalna;

 1. grupa izborni seminari i izborni predmeti iz ponude Odsjeka za filozofiju, izbornost C2 (studenti upisuju kolegije iz ove grupe ovisno o tematici diplomskog rada; preporučuje se upisivanje barem jednog izbornog predmeta iz ponude Odsjeka koji student nije slušao i položio na preddiplomskoj razini
 2.  grupa vanjska izbornost kolegija iz ponude Fakulteta; bodovni raspon za zimski i ljetni semestar kumulativno od 0 ECTS do  max. 12 ECTS bodova (napomena: student može upisati više od 12 ECTS bodova iz predmeta vanjske izbornosti, no time ne može nadoknaditi bodove iz kolegija s unutarnjom izbornošću kojih mora upisati min. 27 ECTS bodova u zimskom i ljetnom semestru)

2.3. ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD: PRAVILA ZA PRIJAVU, IZRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 • u 1. semestru studija student odabire temu diplomskog rada kroz Mentorske konzultacije I (3 ECTS boda) te započinje pripremu sinopsisa diplomskog rada
 • u 2. semestru studija student upisuje Mentorske konzultacije II (3 ECTS boda) za pripremu diplomskog rada te do isteka akademske godine u kojoj je upisao studij prijavljuje temu diplomskog rada te izrađuje i predaje sinopsis

Završni diplomski rad iz filozofije u jednopredmetnom studiju, znanstveni smjer donosi 15 ECTS bodova; evidentira se kao predaja i obrana završnog pismenog rada (min. 50 kartica kompjuterskog ispisa teksta); preduvjet su obavljene Mentorske konzultacije II.

Student mora do kraja diplomskog jednopredmetnog studija filozofije, znanstveni smjer steći min. 60 ECTS bodova unutar kojih je obuhvaćeno sljedeće:

 • min. 39 ECTS bodova iz izbornih kolegija (min. 27 ECTS bodova iz kolegija s unutarnjom izbornošću te max. 12 ECTS bodova iz kolegija s vanjskom izbornošću)
 • ukupno 6 ECTS bodova iz Mentorskih konzultacija I i II
 • 15 ECTS bodova iz diplomskog rada

Jednopredmetni studij filozofije – znanstveni smjer (od 2007./08.)