logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
dr. sc. Marko Kos, poslijedoktorand

Soba: C 217 Tel. 4092-180

Konzultacije: petak, od 15.30h (C 217, tel. 4092-180)
e-mail adresa: markokos.mail@gmail.com

Marko Kos rođen je 2. studenoga 1986. u Varaždinu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je filozofiju i stekao zvanje magistra filozofije 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od svibnja 2014. do svibnja 2015. stručno se osposobljavao na dokumentacijsko-digitalizacijskim poslovima u sklopu projekta istraživanja razvoja bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu na temelju medijske građe u dnevnim novinama. U akademskoj godini 2014/2015 u svojstvu vanjskog suradnika na Katedri za etiku izvodi nastavu u seminaru »Odgovornost za ne-ljudska živa bića«. Od 2015. godine zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za etiku pri Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje u nastavi sudjeluje kao izvođač seminara iz etike. Doktorski rad naslovljen »Znanje i umijeće između integrativne bioetike i filozofije tehnike«, obranio je 11. svibnja 2021.

Od 2014. godine član je Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja a također sudjeluje u uređivanju knjiga biblioteke Filozofska istraživanja u izdanju Hrvatskog filozofskog društva te biblioteke Bioetika u izdanju Pergamene. Sudjeluje u organizaciji skupova Hrvatskog filozofskog društva Lošinjski dani bioetike, Dani Frane Petrića te Godišnji simpoziji HFD-a. Član je Hrvatskog bioetičkog društva i od 2014. do 2016. godine vrši funkciju tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Od 2018. godine obavlja poslove ISVU koordinatora za preddiplomske i diplomske studije Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja filozofije i bioetike.

Projekti

 • »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike«. Sveučilište u Zagrebu (2016–2018). Voditelj projekta: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić.
 • »Razvoj bioetičkog senzibiliteta u hrvatskim medijima« (2014-2015), Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović.
 • »Mogućnosti i granice odgoja za suosjećanje«. Sveučilište u Zagrebu (od 2019). Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac.
 • »Problematika javnog zdravstva i izvanrednog stanja iz perspektive integrativne bioetike: usporedba Njemačke i Hrvatske«, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), Voditelj projekta Hrvoje Jurić (Hrvatska), Thomas Sören Hoffmann (Njemačka) (od 2021).

Bibliografija

Urednički temat:  Kos, Marko (ed.), «Budućnost hrvatske filozofije«, Filozofska Istraživanja, 150 (2/2018), str.. 233–338.

Članak: »Od Fritza Jahra do Integrativne bioetike. Prikaz razvoja jedne ideje«, Filozofska Istraživanja, 133–134 (1–2/2014), str. 229–240.

Članak: »Lud, zbunjen, političan i subjekt«, Jahr, 9 (5/2014), str. 211–221.

Članak: »Telos tehnike i dokidanje distopijskog u filozofiji Ortege y Gasseta« u: Tomislav Krznar (ur.) Filozfoja je djelo. Približavanje misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta, Hrvatsko filozofsko društvo – Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2017, str.

Članak: »Marx i mašina«, u: Goran Sunajko; Maroje Višić (ur.) Karl Marx: zbornik radova povodom dvjestote godišnjice rođenja, Breza, Zagreb 2018., str.

Članak: »Bioetika, Kritička pedagogija, andragogija – prema novoj paradigm znanja«, u. Ante Čović; Hrvoje Jurić (ur.), Integrativno mišljenje i nova paradigm znanja, Pergamena, Zagreb 2019., str. 413–429.

Članak:  »Integrative Bioethics and Knowledge Landscapes « In: Anna Lydia Svalastog; Srećko Gajović; Andrew Webster (eds.), Navigating Digital Health Landscapes. A Multidisciplinary Analysis, Palgrave MacMillan, Singapore 2020, pp.67–89. With Denis Kos, Hrvoje Jurić

Uvodnik: »Budućnost hrvatske filozofije. Uz Temu«, Filozofska Istraživanja, 150 (2/2018), str. 233–234.

Prikaz: »Peter Sloterdijk: Die schrecklichen Kinder der Neuzeit Über das anti-genealogische Experiment der Moderne«, Synthesis Philosophica 61 (1/2016), pp. 216–220.

Prikaz: »Vojko Strahovnik: Moralna teorija. O Prirodi morala, Filozofska Istraživanja, 153 (1/2019), str.. 273–276.

Prikaz: 24. Dani Frane Petrića, Simpozij »Zdravlje i kultura, Filozofska Istraživanja, 140 (4/2015), str. 779–780. Koautor: Luka Perušić.

Prikaz: 23. Dani Frane Petrića, Simpozij «Povijesni svijet«, Filozofska Istraživanja, 136 (4/2014), str. 666–667.

Prikaz: »Izvješće s Konstitutivne sjednice Varaždinskog filozofskog kruga Hrvatskog filozofskog društva«, Filozofska Istraživanja, 152 (4/2018), str. 917. Koautor: Matija Škerbić.

Prikaz: »Simpozij ‘Integrativno mišljenje i nova paradigm znanja’«, Filozofska Istraživanja, 132 (4/2013), str. 794–798. Koautori: Nikolina Ćavar, Josip Cmrečnjak and Luka Perušić.

Prikaz: »Simpozij ‘Gajo Petrović – lik i djelo’«, Filozofska Istraživanja, 130 (2/2013). str. 374–375. Koautori: Josip Cmrečnjak and Nikolina Ćavar.

Prikaz: »Otvaranje Centra za Integrativnu bioetiku u Splitu«, Filozofska istraživanja, 133–134 (1–2/2014), str. 268–269.

Prikaz: »Poboljšano ljudsko biće i njegovo okružje«, Filozofska Istraživanja, 142 (2/2016), str. 393.

Izlaganja

2014.

 • 23. Dani Frane Petrića, Simpozij «Man-made World«, Hrvatsko filozofsko društvo, Izlaganje: »Tijelo kao stroj –Stroj kao telos« (Body as Machine – Machine as Telos). 21.–24. 09. 2014.
 • Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva, Simpozij «Filozofija i tjelesnost«, Hrvatsko filozofsko društvo, Izlaganje: »Tijelo kao stroj – problem tehnološke orijentacije društva« (Body as Machine – The Problem of Societal Orientation towards Technology). 27.–29. 11. 2014.

2015.

 • 14. Lošinjski dani bioetike, Simpozij »Integrativna bioetika i nova epoha«, Hrvatsko bioetičko društvo; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Izlaganje: Od optičkog miša do optičke žirafe (From the Optical Mouse to the Optical Giraffe). 17.–20. 05. 2015.   
 • 24. Dani Frane Petrića, Simpozij Zdravlje i kultura, Hrvatsko filozofsko društvo, Izlaganje: »Kriza tehnike – emancipatorni potencijal metaforičkog mišljenja« (Crisis of Technology – the Emancipatory Potential of Metaphorical Thinking). 20.–23. 09. 2015.
 • Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva, Simpozij »Rat i mir«, Hrvatsko filozofsko društvo, Izlaganje: »Građanski ne-odgoj: rat protiv mladih« (Civic Un-education: War on Youth). 26.–28. 11. 2015.

2016.

 • 5. Međunarodni bioetički simpozij (Bosna i Hercegovina), Bioetičko društvo Bosne i Hercegovine; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku (Zagreb), Izlaganje: »O znanstvenom redukcionizmu i orijentacijskom znanju« (About the Scientific Reductionism and Orientational Knowledge). 21.–22. 10. 2016
 • Simpozij »Rationality and the Problem of Evil«, The Croatian Dominican Province,  Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, The Ian Ramsey Centre for Science and Religion (University of Oxford) and the Humane Philosophy Project, Izlaganje: Metaphorical Thinking and Science. 02.–03. 09. 2016.
 • 15. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Hrvatsko bioetičko društvo; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku,  Izlaganje: »Od transhumanizma prema transanimalizmu: stvaranje nove specijesističke kulture« (From Transhumanism to Transanimalism: Creation of a New Speciesistic Culture). 15.–18. 05. 2016.
 • Summer School Bioethics in Context III, Bioethik als wissenschaftliches und gesellschaftliches Projekt: Die Idee einer integrativen Bioethik, Der Institut für Philosophie der FernUniversität in Hagen, KU Eichstätt, KU Linz, Die Akademie für Politische Bildung Tutzing, Izlaganje: »Verfügungswissen und Reduktionismus« (Practical Knowledge and Reductionism). 19.–26. 06. 2016.
 • 25. Dani Frane Petrića, Simpozij »Jezik i spoznaja«, Hrvatsko filozofsko društvo, »’Zeleni lav proždire Sunce’. Kriza tehnike u srednjem vijeku« (Green Lion Devouring the Sun. The Crisis of technology in the Middle Ages) 25. 09. – 01. 10. 2016.

2017.

 • 16. Lošinjski dani bioetike, Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Hrvatsko bioetičko društvo; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku (Zagreb), »The Other – After the Truth«. 14. 05.–17. 05. 2017.
 • 26. Dani Frane Petrića, Simpozij »Filozofija i ekonomija«, Hrvatsko filozofsko društvo, Izlaganje: »Misunderstandings: A Westerner’s Notion of the Tao«. 24.–30. 09. 2017
 • Summer school Bioethics in Context IV: Philosophy in Dialogue with Life Sciences. Theoretical and Practical Questions, Philosophische Fakultät der Sofioter Universität »St. Kliment Ohridski«, FernUniversität in Hagen in Kooperation mit den Universitäten Zagreb, Thessaloniki, Kreta, Linz sowie der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Izlaganje: »Science Wars: Ideology and Life«. 04.–10. 09. 2017.

2018.

 • International Workshop Big Data In Healthcare, Akademie für Politische Bildung, Tutzing and Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb, Izlaganje: »From Bioethics to Literacy: Further Interdisciplinary Remarks for the Big Dana« Debate. With Denis Kos. 12.–14. 10. 2018.
 • »Health and Bioethics in the Digital Society«, Navigating Knowledge Landscapes Network, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Centre of Excellence in Basic, Clinical, and Translational Neuroscience, University of Zagreb, University of Zagreb School of Medicine, Croatian Institute for Brain Research, Izlaganje: Orientation in the digital society at the crossroads of health, bioethics and literacy. With Denis Kos. 06.–07. 12. 2018.
 • Summer School: Bioethics in Context V Life, Living Bodies, and the Genes. Bioethical Reflections on New Genetic Knowledge, The chair „Practical Philosophy – Ethics, Law, Economy« of the Institute of Philosophy at the FernUniversität in Hagen in cooperation with the KU EichstättIngolstadt, the KU Linz, Universities Zagreb, Thessaloniki, Kreta, Akademie für Politische Bildung in Tutzing (Germany), »Re-programming the Human«. 17.–24. 06. 2018.
 • 17. Lošinjski dani bioetike – Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Hrvatsko bioetičko društvo; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku (Zagreb), »Etika u filozofiji tehnologije« (Ethics in Philosophy of Technology) 20.–23. 05. 2018.
 • Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva, »Filozofija i stvaralaštvo«, Stvaralačka tehnika (Technology that Creates) 13.–15. 12. 2018.
 • 27. Dani Frane Petrića, Simpozij »Ljudska priroda«, Hrvatsko filozofsko društvo, Izlaganje: »Tehnika kao čovjekova prva priroda?« (Technology as Man’s First Nature) 23.–29. 09. 2018.

2019.

 • 18. Lošinjski dani bioetike – Symposium Integrativna bioetika i nova epoha, Hrvatsko bioetičko društvo; Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku (Zagreb), Izlaganje: »Dealing With Ethical Issues in the Age of ‘Fake News’« and Alternative Facts, 19.5.–22.5. 2019.
 • 3. Znanstveno-stručni skup, »Filozofija između znanosti i religije«, Hrvatsko društvo »Karl Jaspers«, Izlaganje: »Sloboda i reprodukcija tehnologije« (Freedom and the Reproduction of Technologies) 31.5.–2.6.2019.
 • Summer School: Bioethics in Context VI Life, Human Beings – Nonhuman Beings – Nature, The chair „Practical Philosophy – Ethics, Law, Economy« of the Institute of Philosophy at the FernUniversität in Hagen in cooperation with the KU EichstättIngolstadt, the KU Linz, Universities Zagreb, Thessaloniki, Kreta, as well as the Akademie für Politische Bildung in Tutzing (Germany), Izlaganje: »No Nature or Human Nature?«, 30.6.–7.7. 2019.
 • International Scientific and Art Conference, Contemporary Themes in Education, Bioethics and the Challenges of Contemporary Education, Zagreb, The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb. Izlaganje: »Theory of Transformative Learning as a Tool for bioethical education«, 15.–19.11.2019.